فیوز گِرد(Round fuse) 13 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود FUSE GERD 3.15A 250V

FUSE GERD 3.15A 250V

فيوز گرد 3.15 آمپر 250 ولت

10000 ریال
موجود FUSE GERD 1.6A 250V

FUSE GERD 1.6A 250V

فيوز گرد 1.6 آمپر 250 ولت

10000 ریال
موجود FUSE GERD 0.5A 250V

FUSE GERD 0.5A 250V

فيوز گرد 0.5 آمپر 250 ولت

10000 ریال
موجود FUSE GERD 2A 250V

FUSE GERD 2A 250V

فيوز گرد 2 آمپر 250 ولت

10000 ریال
موجود FUSE GERD 4A 250V

FUSE GERD 4A 250V

فيوز گرد 4 آمپر 250 ولت

10000 ریال
موجود FUSE GERD 10A 250V

FUSE GERD 10A 250V

فيوز گرد 10 آمپر 250 ولت

25000 ریال
موجود FUSE GERD 6.3A 250V

FUSE GERD 6.3A 250V

فيوز گرد 6.3 آمپر 250 ولت

10000 ریال
موجود FUSE GERD 8A 250V

FUSE GERD 8A 250V

فيوز گرد 8 آمپر 250 ولت

25000 ریال
موجود FUSE GERD 5A 250V

FUSE GERD 5A 250V

فيوز گرد 5 آمپري 250 ولت

10000 ریال
ناموجود FUSE GERD 1.25A 250V

FUSE GERD 1.25A 250V

فيوز گرد 1.25 آمپر 250 ولت

10000 ریال
ناموجود FUSE GERD 2.5A 250V

FUSE GERD 2.5A 250V

فيوز گرد 2.5 آمپر 250 ولت

10000 ریال
ناموجود FUSE GERD 800MA 250V

FUSE GERD 800MA 250V

فيوز گرد 800 ميلي آمپر 250 ولت

10000 ریال
ناموجود FUSE GERD 1A 250V

FUSE GERD 1A 250V

فيوز گرد 1 آمپر 250 ولت

10000 ریال