فیوز گِرد(Round fuse) 13 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود FUSE GERD 1.6A 250V

FUSE GERD 1.6A 250V

فيوز گرد 1.6 آمپر 250 ولت

18/000 ریال
موجود FUSE GERD 0.5A 250V

FUSE GERD 0.5A 250V

فيوز گرد 0.5 آمپر 250 ولت

18/000 ریال
موجود FUSE GERD 3.15A 250V

FUSE GERD 3.15A 250V

فيوز گرد 3.15 آمپر 250 ولت

18/000 ریال
موجود FUSE GERD 2A 250V

FUSE GERD 2A 250V

فيوز گرد 2 آمپر 250 ولت

18/000 ریال
موجود FUSE GERD 4A 250V

FUSE GERD 4A 250V

فيوز گرد 4 آمپر 250 ولت

18/000 ریال
موجود FUSE GERD 6.3A 250V

FUSE GERD 6.3A 250V

فيوز گرد 6.3 آمپر 250 ولت

18/000 ریال
موجود FUSE GERD 10A 250V

FUSE GERD 10A 250V

فيوز گرد 10 آمپر 250 ولت

20/000 ریال
موجود FUSE GERD 8A 250V

FUSE GERD 8A 250V

فيوز گرد 8 آمپر 250 ولت

21/000 ریال
موجود FUSE GERD 5A 250V

FUSE GERD 5A 250V

فيوز گرد 5 آمپري 250 ولت

21/000 ریال
ناموجود FUSE GERD 1.25A 250V

FUSE GERD 1.25A 250V

فيوز گرد 1.25 آمپر 250 ولت

6/000 ریال
ناموجود FUSE GERD 2.5A 250V

FUSE GERD 2.5A 250V

فيوز گرد 2.5 آمپر 250 ولت

6/000 ریال
ناموجود FUSE GERD 800MA 250V

FUSE GERD 800MA 250V

فيوز گرد 800 ميلي آمپر 250 ولت

6/000 ریال
ناموجود FUSE GERD 1A 250V

FUSE GERD 1A 250V

فيوز گرد 1 آمپر 250 ولت

6/000 ریال