خرید Arduino And Shild (شیلد و بردهای آردینو)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع Arduino And Shild (شیلد و بردهای آردینو)

35 نوع Arduino And Shild (شیلد و بردهای آردینو) موجود می باشد

نمایش 1 تا 35


BORD ARDUINO LASER KY-008

BORD ARDUINO LASER KY-008
ماژول لیزر مدل KY-008

103/455 ریال
MAJOL ARDUINO XBEE SHIELD

MAJOL ARDUINO XBEE SHIELD
شیلد آردوینو مدل XBEE

757/872 ریال
BORD ARDUINO MODEL MEGA 2560R3 CH340G

BORD ARDUINO MODEL MEGA 2560R3 CH340G
برد مدل Mega CH340G-2560

3/291/750 ریال
BORD SHIELD ARDUINO XD-203

BORD SHIELD ARDUINO XD-203
شیلد آردوینو مدل XD-203

564/300 ریال
BORD SHIELD ARDUINO NANO

BORD SHIELD ARDUINO NANO
شیلد پروتوتایپ مدل NANO

365/750 ریال
BORD ARDUINO ARDUMOTOR  L298P

BORD ARDUINO ARDUMOTOR L298P
شیلد آردوموتو ARDUMOTO L298P

1/254/000 ریال
BORD ARDUINO PRO MINI

BORD ARDUINO PRO MINI
برد آردوینو مدل PRO MINI

1/118/150 ریال
BORD ARDUINO PRO MICRO

BORD ARDUINO PRO MICRO
برد آردوینو مدل PRO MICRO

1/766/050 ریال
BORD ARDUINO MODEL MEGA 2560R3

BORD ARDUINO MODEL MEGA 2560R3
برد مدل Mega 2560 R3

4/148/650 ریال
BORD ARDUINO NANO

BORD ARDUINO NANO
برد آردوینو نانو مدل CH340

1/300/000 ریال
BORD ARDUINO UNO R3 SMD

BORD ARDUINO UNO R3 SMD
برد آردوینو UNO مدل CH340

1/776/500 ریال
BORD SHIELD ARDUINO CNC DRIVER V3

BORD SHIELD ARDUINO CNC DRIVER V3

246/500 ریال
BORD SHIELD ARDUINO FUNDUINO

BORD SHIELD ARDUINO FUNDUINO
ماژول شیلد جوی استیک

701/560 ریال
BORD SHIELD ARDUINO YUN

BORD SHIELD ARDUINO YUN
شیلد آردوینو مدل YUN

3/412/970 ریال
BORD ARDUINO USB HOST

BORD ARDUINO USB HOST
شیلد USB HOST

910/140 ریال
BORD ARDUINO ESPLORA

BORD ARDUINO ESPLORA
برد آردوینو مدل Esplora

2/445/970 ریال
BORD SHIELD ARDUINO W5100

BORD SHIELD ARDUINO W5100
ماژول شیلد شبکه مدل W5100

1/787/190 ریال
PAK AMOZESHI ARDUINO UNO

PAK AMOZESHI ARDUINO UNO
پک آموزشی آردوینو

1/801/290 ریال
BORD ARDUINO YUN

BORD ARDUINO YUN
برد آردوینو مدل YUN

7/489/560 ریال
BORD ARDUINO UNO R3 DIP

BORD ARDUINO UNO R3 DIP
برد آردوینو UNO مدل R3

2/351/250 ریال
LCD TFT 1.8 INCH ARDUINO

LCD TFT 1.8 INCH ARDUINO

910/140 ریال
BORD ARDUINO USB TO TTL MODEL

BORD ARDUINO USB TO TTL MODEL
ماژول USB به سریال

284/420 ریال