خرید Arduino And Shild (شیلد و بردهای آردینو)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع Arduino And Shild (شیلد و بردهای آردینو)

35 نوع Arduino And Shild (شیلد و بردهای آردینو) موجود می باشد

نمایش 1 تا 35


BORD ARDUINO LASER KY-008

BORD ARDUINO LASER KY-008
ماژول لیزر مدل KY-008

209/000 ریال
MAJOL ARDUINO XBEE SHIELD

MAJOL ARDUINO XBEE SHIELD
شیلد آردوینو مدل XBEE

1/156/000 ریال
MAJOL DAMA AND ROTOBAT DHT11

MAJOL DAMA AND ROTOBAT DHT11
ماژول دما و رطوبت DHT11

715/000 ریال
BORD ARDUINO UNO R3 SMD

BORD ARDUINO UNO R3 SMD
برد آردوینو UNO مدل CH340

1/719/000 ریال
شیلد CNC NANO V4

شیلد CNC NANO V4

1/540/000 ریال
BORD SHIELD ARDUINO FUNDUINO

BORD SHIELD ARDUINO FUNDUINO
ماژول شیلد جوی استیک

1/389/000 ریال
BORD SHIELD ARDUINO NANO

BORD SHIELD ARDUINO NANO
شیلد پروتوتایپ مدل NANO

750/000 ریال
BORD ARDUINO ARDUMOTOR L298P

BORD ARDUINO ARDUMOTOR L298P
شیلد آردوموتو ARDUMOTO L298P

2/635/000 ریال
BORD ARDUINO UNO R3 DIP

BORD ARDUINO UNO R3 DIP
برد آردوینو UNO مدل R3

3/690/000 ریال
BORD ARDUINO PRO MICRO

BORD ARDUINO PRO MICRO
برد آردوینو مدل PRO MICRO

2/956/000 ریال
BORD ARDUINO NANO

BORD ARDUINO NANO
برد آردوینو نانو مدل CH340

2/200/000 ریال
BORD ARDUINO MODEL MEGA 2560R3 CH340G

BORD ARDUINO MODEL MEGA 2560R3 CH340G
برد مدل Mega CH340G-2560

3/600/000 ریال
BORD SHIELD ARDUINO YUN

BORD SHIELD ARDUINO YUN
شیلد آردوینو مدل YUN

3/242/322 ریال
BORD ARDUINO USB HOST

BORD ARDUINO USB HOST
شیلد USB HOST

864/633 ریال
BORD SHIELD ARDUINO XD-203

BORD SHIELD ARDUINO XD-203
شیلد آردوینو مدل XD-203

928/000 ریال
BORD ARDUINO ESPLORA

BORD ARDUINO ESPLORA
برد آردوینو مدل Esplora

2/323/672 ریال
BORD SHIELD ARDUINO W5100

BORD SHIELD ARDUINO W5100
ماژول شیلد شبکه مدل W5100

1/697/830 ریال
PAK AMOZESHI ARDUINO UNO

PAK AMOZESHI ARDUINO UNO
پک آموزشی آردوینو

1/711/226 ریال
BORD ARDUINO YUN

BORD ARDUINO YUN
برد آردوینو مدل YUN

7/115/082 ریال
BORD ARDUINO PRO MINI

BORD ARDUINO PRO MINI
برد آردوینو مدل PRO MINI

2/555/000 ریال
LCD TFT 1.8 INCH ARDUINO

LCD TFT 1.8 INCH ARDUINO

864/633 ریال
BORD ARDUINO USB TO TTL MODEL

BORD ARDUINO USB TO TTL MODEL
ماژول USB به سریال

270/199 ریال
BORD ARDUINO MODEL MEGA 2560R3

BORD ARDUINO MODEL MEGA 2560R3
برد مدل Mega 2560 R3

4/300/000 ریال