خرید و فروش قطعات الکترونیک صنعتی اورجینال و پخش قطعات الکترونیکی ارزان و کمیاب

خرید اینترنتی و فروش آنلاین قطعات الکترونیک و کیت آموزشی الکترونیک از فروشگاه قطعات الکترونیک تکشو

5990 نوع خرید و فروش قطعات الکترونیک صنعتی اورجینال و پخش قطعات الکترونیکی ارزان و کمیاب موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


DIODE STPS4045CW

DIODE STPS4045CW

619/000 ریال
ADSI 820PF

ADSI 820PF

1/000 ریال
ADSI 50PF

ADSI 50PF

1/000 ریال
RES 59K 1/2W

RES 59K 1/2W

2/500 ریال
RES 8.06K 14W 1%

RES 8.06K 14W 1%

500 ریال
RES 140R 1W

RES 140R 1W

3/500 ریال
RES 620K 1/4W 1%

RES 620K 1/4W 1%

1/300 ریال
RES 220K 3W

RES 220K 3W

1/200 ریال
RES 7.5K 3W

RES 7.5K 3W

1/200 ریال
RES 510K 1W

RES 510K 1W

3/000 ریال
RES 27R 1/8W

RES 27R 1/8W

500 ریال
RES 300K 1/4W

RES 300K 1/4W

800 ریال
RES 430K 1/4W

RES 430K 1/4W

800 ریال
RES 16.9K 1W 1%

RES 16.9K 1W 1%

2/500 ریال
RES 169K 1/4W 1%

RES 169K 1/4W 1%

1/300 ریال
RES 24K 1/4W

RES 24K 1/4W

800 ریال
RES 3K 1W

RES 3K 1W

3/000 ریال
RES 220R 1/8W

RES 220R 1/8W

500 ریال
RES 75R 1/4W

RES 75R 1/4W

800 ریال
C4630 TO-220F

C4630 TO-220F

296/000 ریال
K2628 TO-220F

K2628 TO-220F

395/000 ریال
C4110 TO-3P

C4110 TO-3P

386/000 ریال
C5706

C5706

295/000 ریال
K4101 TO-220F

K4101 TO-220F

465/000 ریال
MCH6602 SMD

MCH6602 SMD

95/000 ریال
DIODE 1SS302

DIODE 1SS302

189/000 ریال
FUSE 40A TAKHT

FUSE 40A TAKHT

45/000 ریال
RES 18K 1/8W

RES 18K 1/8W

500 ریال
RES 1M 1/8W

RES 1M 1/8W

500 ریال
RES 270R 1/8W

RES 270R 1/8W

500 ریال
RES 200R 1/8W

RES 200R 1/8W

500 ریال
RES 150K 1/8W 1%

RES 150K 1/8W 1%

750 ریال
TIP147T TO-220

TIP147T TO-220

230/000 ریال
RES 8.2K 1/4W 1%

RES 8.2K 1/4W 1%

1/000 ریال
RES 240K 1/2W

RES 240K 1/2W

1/500 ریال
RES 43K 1/2W

RES 43K 1/2W

1/500 ریال