خرید و فروش قطعات الکترونیک صنعتی اورجینال و پخش قطعات الکترونیکی ارزان و کمیاب

خرید اینترنتی و فروش آنلاین قطعات الکترونیک و کیت آموزشی الکترونیک از فروشگاه قطعات الکترونیک تکشو

6791 نوع خرید و فروش قطعات الکترونیک صنعتی اورجینال و پخش قطعات الکترونیکی ارزان و کمیاب موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


K3528 TO-3P

K3528 TO-3P

1/196/000 ریال
PIZO GERD 20MM

PIZO GERD 20MM

26/000 ریال
RELE 12V 5A 4PIN HKE HRS3-S-DC12V-A

RELE 12V 5A 4PIN HKE HRS3-S-DC12V-A

395/000 ریال
33NF 450V

33NF 450V

18/400 ریال
5000UF 250V

5000UF 250V

289/000 ریال
150UF 50V

150UF 50V

27/600 ریال
33NF 1000V MKP

33NF 1000V MKP

56/300 ریال
1UF 520V MKT

1UF 520V MKT

85/100 ریال
FUSE 0.5A 300V

FUSE 0.5A 300V

52/900 ریال
22NF 1000V MKP

22NF 1000V MKP

44/800 ریال
180UF 63V

180UF 63V

24/100 ریال
2.2NF 1000V MKT

2.2NF 1000V MKT

21/800 ریال
100UF 16V SOLID

100UF 16V SOLID

44/800 ریال
926920 SOP-20

926920 SOP-20

750/000 ریال
4N06L30 TO-252 ORG

4N06L30 TO-252 ORG

250/000 ریال
ATMEGA 48PA-AU SMD

ATMEGA 48PA-AU SMD

589/000 ریال
FAN 7621 DIP

FAN 7621 DIP

598/000 ریال
TNY 264PN ORG

TNY 264PN ORG

360/000 ریال
TNY 280PN ORG

TNY 280PN ORG

510/000 ریال
4N06L30 TO-252 COPY

4N06L30 TO-252 COPY

150/000 ریال
TL 072 DIP

TL 072 DIP

65/000 ریال
LM 2596 ADJ

LM 2596 ADJ

86/000 ریال
74HC574 DIP

74HC574 DIP

149/000 ریال
CD 4040BE DIP

CD 4040BE DIP

79/000 ریال
78L12 SMD SOT-89

78L12 SMD SOT-89

11/500 ریال
RELE 5V 16A 4PIN FANHAR W33T-1ATE

RELE 5V 16A 4PIN FANHAR W33T-1ATE

695/000 ریال
RELE 12V 10A 4PIN FANHAR W14-1AST

RELE 12V 10A 4PIN FANHAR W14-1AST

125/000 ریال
RELE 12V 5A 5PIN FANHAR W11-1C2ST

RELE 12V 5A 5PIN FANHAR W11-1C2ST

345/000 ریال
RELE 12V 30A 4PIN FANHAR W12-1AST

RELE 12V 30A 4PIN FANHAR W12-1AST

395/000 ریال
RELE PLC 12V 5A 4PIN FANHAR W18-1AS

RELE PLC 12V 5A 4PIN FANHAR W18-1AS

285/000 ریال
RELE 12V 16A 6PIN FANHAR W15-1A2ST

RELE 12V 16A 6PIN FANHAR W15-1A2ST

545/000 ریال
RELE 12V 5A 4PIN FANHAR W16-1A2ST

RELE 12V 5A 4PIN FANHAR W16-1A2ST

495/000 ریال
TC4427AEOA SOP-8

TC4427AEOA SOP-8

345/000 ریال
KIA317PI TO-220F

KIA317PI TO-220F

485/000 ریال