خرید کلید و سوئیچ (Switches AND Key)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کلید و سوئیچ (Switches AND Key)

205 نوع کلید و سوئیچ (Switches AND Key) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


KELID DENA 4PIN ON & OFF OLD (188)

KELID DENA 4PIN ON & OFF OLD (188)

500/000 ریال
SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH (212)

SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH (212)

156/000 ریال
KELID KESHOYH 3PIN (155)

KELID KESHOYH 3PIN (155)
کلید کشویی 3 پایه

23/900 ریال
KOLANGI 6PIN BIG 3HALATE (348)

KOLANGI 6PIN BIG 3HALATE (348)

298/000 ریال
MIK 4PIN SMD (25)

MIK 4PIN SMD (25)
میکروسوئیچ 4 پین اس ام دی

21/000 ریال
REED RELAY 1.4CM (223)

REED RELAY 1.4CM (223)
رید رله 1.4 سانتی متر

94/000 ریال
REED RELAY 2CM (224)

REED RELAY 2CM (224)
رید رله 2 سانتی متر

98/000 ریال
KELID KESHOIH 6PIN 2HALATEH (280)

KELID KESHOIH 6PIN 2HALATEH (280)
کلید کشویی 6 پایه

28/000 ریال
MICRO SW KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE (343)

MICRO SW KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE (343)

345/000 ریال
2PIN OFF-ON (317)

2PIN OFF-ON (317)
میکروسوئیچ دائمی 2 پین

24/200 ریال
REED RELAY 1CM (223)

REED RELAY 1CM (223)
رید رله 1 سانتی متر

119/000 ریال