خرید کلید و سوئیچ (Switches AND Key)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کلید و سوئیچ (Switches AND Key)

199 نوع کلید و سوئیچ (Switches AND Key) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


MIK 2PIN 6*6*10 6M

MIK 2PIN 6*6*10 6M
میکروسوئیچ 2 پین 6*6*10

7/837 ریال
MIK 4PIN 12*12*18 =15mil

MIK 4PIN 12*12*18 =15mil
میکروسوئیچ 4 پین 12*12*18

15/675 ریال
SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH (212)

SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH (212)

136/000 ریال
KELID AIRPLANE RED

KELID AIRPLANE RED

930/050 ریال
KELID KESHOYH 3PIN (289)

KELID KESHOYH 3PIN (289)

15/000 ریال
KELID KESHOIH 3PIN RED (289)

KELID KESHOIH 3PIN RED (289)

19/000 ریال
KOLANGI 6PIN BIG 3HALATE (348)

KOLANGI 6PIN BIG 3HALATE (348)

450/000 ریال
KELID PUSH BUTTON (324)

KELID PUSH BUTTON (324)
کلید پوش باتون لحظه ای

125/400 ریال
MIK M102-011 5A 125V 3A 250V

MIK M102-011 5A 125V 3A 250V

99/275 ریال
REED RELAY 2CM (224)

REED RELAY 2CM (224)
رید رله 2 سانتی متر

72/105 ریال