خرید ترانزیستور ها (Transistors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور ها (Transistors)

1812 نوع ترانزیستور ها (Transistors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


FGH 40N60SMD TO-247

FGH 40N60SMD TO-247

998/000 ریال
TT2144 TO-3P

TT2144 TO-3P

275/000 ریال
C5706 SMD

C5706 SMD

276/000 ریال
C4425 TO-247F OLD

C4425 TO-247F OLD

190/000 ریال
C3042 TO-3P

C3042 TO-3P

423/000 ریال
K2624 TO-220F

K2624 TO-220F

267/000 ریال
GSM3415ZF SMD CODE 155A

GSM3415ZF SMD CODE 155A

69/000 ریال
80NF55

80NF55

179/000 ریال
MPSA44

MPSA44
ترانزیستور MPSA44

19/000 ریال
GWT60V60DF TO-247

GWT60V60DF TO-247
ترانزیستور GWT60V60DF

1/695/000 ریال
CEP83A3 TO-220

CEP83A3 TO-220
ترانزیستور CEP83A3

239/000 ریال
CC 338-25

CC 338-25
ترانزیستور CC338-25

16/100 ریال
BLD128D TO-252

BLD128D TO-252

220/000 ریال
C3415 TO-92

C3415 TO-92
ترانزیستور C3415

39/000 ریال
BDX34C

BDX34C
ترانزیستور BDX34C

76/000 ریال
IRG 4PC50UD

IRG 4PC50UD

2/950/000 ریال
MMBT4403 SOT-23

MMBT4403 SOT-23
ترانزیستور MMBT4403

12/500 ریال
D1616 SMD

D1616 SMD
ترانزیستور D1616

62/000 ریال
IRF 740 TO-220 درجه یک

IRF 740 TO-220 درجه یک

235/000 ریال
17N80C3 TO-220

17N80C3 TO-220
ترانزیستور 17N80C3

239/000 ریال
IRFPC 40PBF

IRFPC 40PBF
ترانزیستور IRFPC40PBF

698/000 ریال
D 1803 SMD TO-252

D 1803 SMD TO-252
ترانزیستور D1803

62/500 ریال
TIP 145 TO-247

TIP 145 TO-247
ترانزیستور TIP145

85/000 ریال
IRF 710PBF TO-220

IRF 710PBF TO-220
ترانزیستور IRF710PBF

199/000 ریال
C 1815 SOT-23 SMD CODE HF

C 1815 SOT-23 SMD CODE HF
ترانزیستور C1815

2/400 ریال2/270 ریال
AO 3401A SOT-23 SMD CODE A19T

AO 3401A SOT-23 SMD CODE A19T
ترانزیستور AO3401A

18/000 ریال
IRFP 250M

IRFP 250M
ترانزیستور IRFP250M

444/000 ریال
IRL 2203N TO-220

IRL 2203N TO-220
ترانزیستور IRL2203N

159/000 ریال
ST 13005 TO-220 st13005

ST 13005 TO-220 st13005
ترانزیستور ST13005

61/500 ریال
ST 13009 TO-220 st13009

ST 13009 TO-220 st13009
ترانزیستور ST13009

82/000 ریال
K 3522 TO-247

K 3522 TO-247
ترانزیستور K3522

788/000 ریال
BC 369

BC 369
ترانزیستور BC369

22/000 ریال
MMBTA92LT1 SMD

MMBTA92LT1 SMD
ترانزیستور MMBTA92LT1

12/900 ریال
TR BC 846BW SMD CODE 1BT SOT-323

TR BC 846BW SMD CODE 1BT SOT-323
ترانزیستور BC846BW

15/000 ریال
PN 2907A TO-92

PN 2907A TO-92
ترانزیستور PN2907A

6/250 ریال
KSE 340STU TO-126

KSE 340STU TO-126

209/000 ریال