خرید خازن(capacitor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن(capacitor)

1536 نوع خازن(capacitor) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


550UF 330V

550UF 330V

495/000 ریال
680UF 350V

680UF 350V

825/000 ریال
5600UF 450V

5600UF 450V

11/500/000 ریال
300UF 450V

300UF 450V

540/000 ریال
390UF 315V

390UF 315V

490/000 ریال
4.7NF 2500V MKP

4.7NF 2500V MKP

63/000 ریال
2700UF 10V

2700UF 10V

29/000 ریال
820NF 275V MKT

820NF 275V MKT

15/000 ریال
100PF 3KV MAYLAR

100PF 3KV MAYLAR

7/000 ریال
1.5NF 250V MAYLAR

1.5NF 250V MAYLAR

9/000 ریال
3300UF 450V

3300UF 450V

8/600/000 ریال
5.6NF 1250V

5.6NF 1250V

12/000 ریال
880NF 250V

880NF 250V

15/000 ریال
6.8NF 275V MKT

6.8NF 275V MKT

23/000 ریال
15UF 250V POLYESTER

15UF 250V POLYESTER

125/000 ریال
680NF 160V MKT

680NF 160V MKT

25/000 ریال
100NF 630V MKT

100NF 630V MKT

24/000 ریال
1.2NF 16KV

1.2NF 16KV

100/000 ریال
1.8UF 100V

1.8UF 100V

18/000 ریال
10UF 450V KETABI FISHI

10UF 450V KETABI FISHI

450/000 ریال
1.5UF 100V

1.5UF 100V

25/000 ریال
5600UF 6.3V

5600UF 6.3V

79/000 ریال
43NF 100V

43NF 100V

4/000 ریال
7.2NF 2500V

7.2NF 2500V

27/000 ریال
7.5NF 2500V

7.5NF 2500V

29/000 ریال