خرید خازن(capacitor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن(capacitor)

1547 نوع خازن(capacitor) موجود می باشد

نمایش 37 تا 72


43NF 100V

43NF 100V

4/600 ریال
7.2NF 2500V

7.2NF 2500V

31/000 ریال
7.5NF 2500V

7.5NF 2500V

33/300 ریال