خرید ای سی ها (IC)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ای سی ها (IC)

5579 نوع ای سی ها (IC) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


926920 SOP-20

926920 SOP-20

750/000 ریال
ATMEGA 48PA-AU SMD

ATMEGA 48PA-AU SMD

589/000 ریال
FAN 7621 DIP

FAN 7621 DIP

598/000 ریال
TNY 264PN ORG

TNY 264PN ORG

360/000 ریال
TNY 280PN ORG

TNY 280PN ORG

510/000 ریال
TL 072 DIP

TL 072 DIP

65/000 ریال
LM 2596 ADJ

LM 2596 ADJ

86/000 ریال
74HC574 DIP

74HC574 DIP

149/000 ریال
CD 4040BE DIP

CD 4040BE DIP

79/000 ریال
78L12 SMD SOT-89

78L12 SMD SOT-89

11/500 ریال
TC4427AEOA SOP-8

TC4427AEOA SOP-8

345/000 ریال
KIA317PI TO-220F

KIA317PI TO-220F

485/000 ریال
PIC12F629I/P DIP

PIC12F629I/P DIP

838/000 ریال
CD8227GP DIP

CD8227GP DIP

289/000 ریال
AP8012 DIP-8

AP8012 DIP-8

488/000 ریال
STM 32F103C8T6 SMD

STM 32F103C8T6 SMD

785/000 ریال
TLE6215G SMD

TLE6215G SMD
آی سی TLE6215G

1/455/000 ریال
RM601 SOP-8

RM601 SOP-8
آی سی RM601

738/000 ریال
287 .A26 TK86287AM1GOL

287 .A26 TK86287AM1GOL
آی سی 287 .A26 TK86287AM1GOL

628/000 ریال
EST7502B DIP-16

EST7502B DIP-16
آی سی EST7502B

348/000 ریال
LM2576S 12V TO-263

LM2576S 12V TO-263

159/000 ریال
F573 SOP-20

F573 SOP-20

408/000 ریال
CSM11144AN

CSM11144AN

290/000 ریال
HANDOK 20614043HAN

HANDOK 20614043HAN

1/025/000 ریال
VMP-3000

VMP-3000

968/000 ریال
SPM-110

SPM-110

1/035/000 ریال
IC51-1324-1483

IC51-1324-1483

8/517/000 ریال
UEC-02

UEC-02

858/000 ریال
SCM9204-CV

SCM9204-CV

518/000 ریال
SN74ABT16245 SSOP-48

SN74ABT16245 SSOP-48

798/000 ریال
SN74ALVCH16501 TSSOP-56

SN74ALVCH16501 TSSOP-56

798/000 ریال
LT1302CN8 DIP-8

LT1302CN8 DIP-8

1/715/000 ریال
LT1302 SOP-8

LT1302 SOP-8

1/795/000 ریال
MCP4022T-103E/CH SOT-23-6 8CZX BC29 BC3A BC8Z

MCP4022T-103E/CH SOT-23-6 8CZX BC29 BC3A BC8Z

688/000 ریال
E338AT SSOP-20

E338AT SSOP-20

1/485/000 ریال
HW650EP DIP-16

HW650EP DIP-16

778/000 ریال