خرید NTC

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع NTC

45 نوع NTC موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


NTC 10D-20

NTC 10D-20
ان تی سی 10 اهم 20 میلی متر

120/000 ریال
NTC 20D-9

NTC 20D-9
مقاومت حرارتی 20 اهم NTC

19/800 ریال
NTC 10K 5%

NTC 10K 5%

9/600 ریال
NTC 10D-9

NTC 10D-9
ان تی سی 10 اهم 9میلی متر

19/000 ریال
NTC 5D-15

NTC 5D-15
ان تی سی 5 اهم 15 میلی متر

68/000 ریال
NTC 503-5

NTC 503-5
ان تی سی 50 کیلو اهم 5 میلی متر

17/200 ریال
NTC 203-5

NTC 203-5
ان تی سی 20 کیلو اهم 5 میلی متر

12/600 ریال
NTC 103-5

NTC 103-5
ان تی سی 10 کیلو اهم 5 میلی متر

16/000 ریال
NTC 102-5

NTC 102-5
ان تی سی 1 کیلو اهم 5 میلی متر

19/300 ریال
NTC 500D-5

NTC 500D-5
ان تی سی 500 اهم 5 میلی متر

16/200 ریال
NTC 100D-5

NTC 100D-5
ان تی سی 100 اهم 5 میلی متر

13/700 ریال
NTC 15D-20

NTC 15D-20
ان تی سی 15 اهم 20 میلی متر

325/000 ریال
NTC 4.7D-13

NTC 4.7D-13
ان تی سی 4.7 اهم 13 میلی متر

70/000 ریال
NTC 47D-15

NTC 47D-15
ان تی سی 47 اهم 15 میلی متر

63/100 ریال
NTC 202-5

NTC 202-5

13/000 ریال
NTC 502-5

NTC 502-5
ان تی سی 5 کیلو اهم 5 میلی متر

16/500 ریال
NTC 20D-15

NTC 20D-15
ان تی سی 20 اهم 15 میلی متر

59/500 ریال
NTC 5D-9

NTC 5D-9

11/800 ریال
NTC 302-5

NTC 302-5

30/000 ریال
NTC 100K PRINTERI

NTC 100K PRINTERI

209/000 ریال
NTC 50K 2MIL 5%

NTC 50K 2MIL 5%

6/500 ریال
NTC 8D-11

NTC 8D-11
ان تی سی 8 اهم 11 میلی متر

36/040 ریال