خرید NTC

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع NTC

42 نوع NTC موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود NTC 103-5

NTC 103-5

مقاومت حرارتي منفي 10 کيلو اهم با قطر 5 ميلي متر

11/390 ریال
موجود NTC 503-5

NTC 503-5

مقاومت حرارتي منفي 50 کيلو اهم با قطر 5 ميلي متر

12/280 ریال
موجود NTC 502-5

NTC 502-5

مقاومت حرارت منفي 5 کيلو اهم با قطر 5 ميلي متر

11/770 ریال
موجود NTC 5D-15

NTC 5D-15

مقاومت حرارتي منفي 5 اهم با قطر 15 ميلي متر

44/830 ریال
موجود NTC 102-5

NTC 102-5

مقاومت حرارتي منفي 1 کيلو اهم با قطر 5 ميلي متر

13/800 ریال
موجود NTC 47D-15

NTC 47D-15

مقاومت حرارتي منفي 47 اهم با قطر 15 ميلي متر

44/830 ریال
موجود NTC 5K SMD 0603 5%

NTC 5K SMD 0603 5%

مقاومت حرارتي منفي 5 کيلو اهم اس ام دي 0603 با خطا 5 درصد

7/000 ریال
موجود NTC 10K SMD 1206 5%

NTC 10K SMD 1206 5%

مقاومت حرارت منفي 10 کيلو اهم اس ام دي 1206 با خطا 5 درصد

16/000 ریال
موجود NTC 5K SMD 1206 5%

NTC 5K SMD 1206 5%

مقاومت حرارتي منفي 5 کيلو اهم اس ام دي 1206 با خطا 5 درصد

18/480 ریال
موجود NTC 10K SMD 0805 5%

NTC 10K SMD 0805 5%

مقاومت حرارتي منفي 10 کيلو اهم اس ام دي 0805 با خطا 5 درصد

10/550 ریال
موجود NTC 100D-5

NTC 100D-5

مقاومت حرارتي منفي 100 اهم با قطر 5 ميلي متر

7/940 ریال
موجود NTC 10D-9

NTC 10D-9

مقاومت حرارتي منفي 10 اهم با قطر 9 ميلي متر

12/000 ریال
موجود NTC 500D-5

NTC 500D-5

مقاومت حرارتي منفي 500 اهم با قطر 5 ميلي متر

14/840 ریال
موجود NTC 10K 5%

NTC 10K 5%

مقاومت حرارتي منفي 10 کيلو اهم 5درصد

7/940 ریال
موجود NTC 1K SMD 1206 5%

NTC 1K SMD 1206 5%

مقاومت حرارتي منفي 1 کيلو اهم اس ام دي 1206 با خطا 5 درصد

16/570 ریال
موجود NTC 5K SMD 0805 5%

NTC 5K SMD 0805 5%

مقاومت حرارتي منفي 5 کيلو اهم اس ام دي 0805 با خطا 5 درصد

7/940 ریال
موجود NTC 100K SMD 0805 5%

NTC 100K SMD 0805 5%

مقاومت حرارتي منفي 100 کيلو اهم اس ام دي 0805 با خطا 5 درصد

10/550 ریال
موجود NTC 100K SMD 1206 5%

NTC 100K SMD 1206 5%

مقاومت حرارتي منفي 100 کيلو اهم اس ام دي 1206 با خطا 5 درصد

18/480 ریال
موجود NTC 1K SMD 0805 5%

NTC 1K SMD 0805 5%

مقاومت حرارتي منفي 1 کيلو اهم اس ام دي 0805 با خطا 5 درصد

12/280 ریال
موجود NTC 50K SMD 0805 5%

NTC 50K SMD 0805 5%

مقاومت حرارتي منفي 50 کيلو اهم اس ام دي 0805 با خطا 5 درصد

10/550 ریال
موجود NTC 1K SMD 0603 5%

NTC 1K SMD 0603 5%

مقاومت حرارتي منفي 1 کيلو اهم اس ام دي 0603 با خطا 5 درصد

11/390 ریال
موجود NTC 10K SMD 0603 5%

NTC 10K SMD 0603 5%

مقاومت حرارتي منفي 10 کيلو اهم اس ام دي 0603 با خطا 5 درصد

7/940 ریال
موجود NTC 220D-3

NTC 220D-3

مقاومت حرارتي منفي 220 اهم با قطر 3 ميلي متر

16/570 ریال
موجود NTC 15D-20

NTC 15D-20

مقاومت حرارتي منفي 15 اهم با قطر 20 ميلي متر

180/000 ریال
موجود NTC 100K PRINTERI

NTC 100K PRINTERI

مقاومت حرارتي منفي (ترميستور) 100 کيلو اهم پرينتري

150/000 ریال
ناموجود NTC 5D-20

NTC 5D-20

مقاومت حرارتي منفي 20 اهم با قطر 5 ميلي متر

86/210 ریال
ناموجود NTC 300D-7

NTC 300D-7

مقاومت حرارتي منفي 300 اهم با قطر 7 ميلي متر

17/230 ریال
ناموجود NTC 10R-25

NTC 10R-25

62/060 ریال
ناموجود NTC 10D-25

NTC 10D-25

مقاومت حرارتي منفي 10 اهم با قطر 25 ميلي متر

ریال
ناموجود NTC 4.7D-13

NTC 4.7D-13

مقاومت حرارتي منفي 4.7 اهم با قطر 13 ميلي متر

51/710 ریال