خرید NTC

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع NTC

47 نوع NTC موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


NTC 332-5

NTC 332-5

58/000 ریال
NTC 100K 1% MF58

NTC 100K 1% MF58

24/000 ریال
NTC 10D-20

NTC 10D-20
ان تی سی 10 اهم 20 میلی متر

149/000 ریال
NTC 20D-9

NTC 20D-9
مقاومت حرارتی 20 اهم NTC

22/700 ریال
NTC 100K PRINTERI

NTC 100K PRINTERI

249/000 ریال
NTC 10D-25

NTC 10D-25
ان تی سی 10 اهم 25 میلی متر

169/000 ریال
NTC 8D-11

NTC 8D-11
ان تی سی 8 اهم 11 میلی متر

36/040 ریال
NTC 50D-13

NTC 50D-13
ان تی سی 50 اهم 13 میلی متر

84/000 ریال
NTC 5D-7

NTC 5D-7
ان تی سی 5 اهم 7 میلی متر

54/000 ریال
NTC 5D-20

NTC 5D-20
ان تی سی 5 اهم 20 میلی متر

279/000 ریال
NTC 503-5

NTC 503-5
ان تی سی 50 کیلو اهم 5 میلی متر

17/200 ریال
NTC 203-5

NTC 203-5
ان تی سی 20 کیلو اهم 5 میلی متر

17/200 ریال
NTC 103-5

NTC 103-5
ان تی سی 10 کیلو اهم 5 میلی متر

18/400 ریال
NTC 102-5

NTC 102-5
ان تی سی 1 کیلو اهم 5 میلی متر

17/200 ریال
NTC 501-5

NTC 501-5
ان تی سی 500 اهم 5 میلی متر

18/600 ریال
NTC 101-5

NTC 101-5
ان تی سی 100 اهم 5 میلی متر

15/700 ریال
NTC 15D-20

NTC 15D-20
ان تی سی 15 اهم 20 میلی متر

325/000 ریال
NTC 8D-20

NTC 8D-20
ان تی سی 8 اهم 20 میلی متر

329/000 ریال
NTC 4.7D-13

NTC 4.7D-13
ان تی سی 4.7 اهم 13 میلی متر

80/500 ریال
NTC 47D-15

NTC 47D-15
ان تی سی 47 اهم 15 میلی متر

63/100 ریال
NTC 202-5

NTC 202-5

17/200 ریال
NTC 502-5

NTC 502-5
ان تی سی 5 کیلو اهم 5 میلی متر

18/900 ریال
NTC 20D-15

NTC 20D-15
ان تی سی 20 اهم 15 میلی متر

68/400 ریال
NTC 5D-9

NTC 5D-9

13/500 ریال
NTC 302-5

NTC 302-5

30/000 ریال