خرید خازن(capacitor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن(capacitor)

994 نوع خازن(capacitor) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


100NF 300V MKT

100NF 300V MKT
خازن 100 نانو فاراد 300 ولت

19/000 ریال
100UF 25V (2)

100UF 25V (2)
خازن 100 ميکروفاراد 25 ولت

4/500 ریال
2.7NF SMD 0805

2.7NF SMD 0805
خازن 2.7 نانوفاراد

5/000 ریال
47NF 1250V

47NF 1250V
خارن 47 نانو فاراد 1250 ولت

55/000 ریال
560PF 100V

560PF 100V
خازن 560 پیکوفاراد 100 ولت

20/000 ریال
100PF 1KV

100PF 1KV
خازن 100 پیکو فاراد 1 کیلو ولت

3/657 ریال
330NF 250V AXIAL CAPACITOR

330NF 250V AXIAL CAPACITOR

125/400 ریال
4.7UF 250V POLYESTER

4.7UF 250V POLYESTER
خازن 4.7 ميکروفاراد 250 ولت

77/000 ریال
330NF 63V

330NF 63V
خازن 330 نانوفاراد 63 ولت

15/675 ریال
6UF 250V POLYESTER

6UF 250V POLYESTER

78/375 ریال
3.3NF 100V MKT

3.3NF 100V MKT
خازن 3.3 نانوفاراد 100 ولت

11/495 ریال
33NF 63V MKT

33NF 63V MKT
خازن 33 نانو فاراد 63 ولت

20/900 ریال
33NF 100V MKT

33NF 100V MKT
خازن 33 نانو فاراد 100 ولت

8/882 ریال
1.5UF 400V MKT

1.5UF 400V MKT

110/000 ریال
22NF 400V

22NF 400V
خازن 22 نانو فاراد 400 ولت

14/525 ریال
47NF 400V

47NF 400V
خازن 47 نانو فاراد 400 ولت

16/720 ریال
820NF 500V

820NF 500V
خازن 820 نانو فاراد 500 ولت

39/710 ریال
330NF 630V

330NF 630V
خازن 330 نانو فاراد 630 ولت

38/665 ریال
1UF 100V POLYESTER

1UF 100V POLYESTER
خازن 1 ميکرو فاراد 100 ولت

62/700 ریال
47NF 630V MKT

47NF 630V MKT
خازن 47 نانو فاراد 630 ولت

36/575 ریال
2.2UF 275V MKT

2.2UF 275V MKT
خازن 2.2 ميکرو فاراد 275 ولت

82/500 ریال
TRIMMER BROWN 0-70PF

TRIMMER BROWN 0-70PF

33/440 ریال
TRIMMER RED 0-20PF

TRIMMER RED 0-20PF

22/990 ریال