خرید خازن(capacitor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن(capacitor)

1343 نوع خازن(capacitor) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


620NF 400V

620NF 400V

12/000 ریال
35UF 16V

35UF 16V

50/000 ریال
1.3NF 100V

1.3NF 100V

3/000 ریال
800NF 250V

800NF 250V

14/000 ریال
160NF 400V

160NF 400V

20/000 ریال
360NF 100V

360NF 100V

20/000 ریال
2NF 100V

2NF 100V
خازن پلی استر 2 نانوفاراد 100ولت

3/500 ریال
60UF 330V

60UF 330V

79/000 ریال
68UF 200V

68UF 200V

64/000 ریال
6.8UF 250V

6.8UF 250V

23/000 ریال
2.2NF 250V

2.2NF 250V

5/000 ریال
120UF 100V

120UF 100V

24/000 ریال
5600UF 16V

5600UF 16V

145/000 ریال
470UF 63V AXIAL

470UF 63V AXIAL

54/000 ریال
68uf 250v

68uf 250v

69/000 ریال