اینورتر(invertor) 29 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


ناموجود TABDIL 24-12 15A DC-160A

TABDIL 24-12 15A DC-160A

تبديل 24 ولت به 12 ولت 15 امپر DC-160A

480000 ریال
ناموجود TABDIL 24-12 10A DC-130BP

TABDIL 24-12 10A DC-130BP

تبديل 24 ولت به 12 ولت 10 امپر DC-130BP

0 ریال
ناموجود TABDIL 24-12 10A DC-150BP

TABDIL 24-12 10A DC-150BP

تبديل 24 ولت به 12 ولت 10 امپر DC-150BP

490000 ریال
ناموجود TABDIL FLAT PS1

TABDIL FLAT PS1

0 ریال
ناموجود BORD INVERTOR 1OUT

BORD INVERTOR 1OUT

برد اينورتور 12 ولت تک خروجي

0 ریال
ناموجود BORD INVERTOR 2OUT

BORD INVERTOR 2OUT

برد اينورتور 12 ولت 2 خروجي

0 ریال
ناموجود BORD INVERTOR 4OUT

BORD INVERTOR 4OUT

برد اينورتور 12 ولت 4 خروجي

0 ریال
ناموجود INVERTOR 300W BNK

INVERTOR 300W BNK

0 ریال
ناموجود INVERTOR 500W BNK

INVERTOR 500W BNK

1100000 ریال
ناموجود INVERTOR 1000W BNK

INVERTOR 1000W BNK

0 ریال
ناموجود TABDIL 24-12 15A DIC

TABDIL 24-12 15A DIC

تبديل 24 ولت به 12 ولت 15 امپر DIC

550000 ریال
ناموجود INVERTOR 1000W 12 TO 220 SUOER

INVERTOR 1000W 12 TO 220 SUOER

اينورتر 1000 وات تبديل کنند 12 ولت به 220 ولت مدل سور

1180000 ریال
ناموجود INVERTOP 1200W TBE

INVERTOP 1200W TBE

1200 وات

1600000 ریال
ناموجود INVERTOP 500W BNK

INVERTOP 500W BNK

500 وات

1100000 ریال
ناموجود INVERTOR 1000W SANTER

INVERTOR 1000W SANTER

1400000 ریال
ناموجود INVERTOR 2000W NEW TRANS SUA-2000A

INVERTOR 2000W NEW TRANS SUA-2000A

اينورتر 2000 وات نيو ترانس

2200000 ریال
ناموجود INVERTOR 500W NEW TRANS SAA-500A

INVERTOR 500W NEW TRANS SAA-500A

اينورتر 500 وات نيو ترانس

950000 ریال
ناموجود INVERTOR 500W 12 TO 220 G.H.K

INVERTOR 500W 12 TO 220 G.H.K

950000 ریال
ناموجود INVERTOR 300W 12 TO 220 G.H.K

INVERTOR 300W 12 TO 220 G.H.K

1000000 ریال
ناموجود INVERTOR 1000W 12 TO 220 G.H.K

INVERTOR 1000W 12 TO 220 G.H.K

1200000 ریال
ناموجود INVERTOR 1500W 12 TO 220 G.H.K

INVERTOR 1500W 12 TO 220 G.H.K

اينورتر 1500 وات به دونه مثبت منفي

2300000 ریال
ناموجود INVERTOR 2000W ONIX SUA-2000A

INVERTOR 2000W ONIX SUA-2000A

اينورتر 2000 وات اونيکس

2100000 ریال
ناموجود INVERTOR 2000W 12 TO 220  G.H.K

INVERTOR 2000W 12 TO 220 G.H.K

اينورتر 2000 وات جي اچ کي

5900000 ریال
ناموجود INVERTOR 3000W 12 TO 220 G.H.K SINOSI

INVERTOR 3000W 12 TO 220 G.H.K SINOSI

اينورتر 3000 وات سينوسي کامل

28000000 ریال
ناموجود INVERTOR 1000W XCL

INVERTOR 1000W XCL

اينورتر 1000 وات مدل XCL

1500000 ریال
ناموجود INVERTOR 500W XCL

INVERTOR 500W XCL

اينورتر 500 وات مدل XCL

1200000 ریال
ناموجود INVERTOR 2000W 12 TO 220 G.H.K SINOSI

INVERTOR 2000W 12 TO 220 G.H.K SINOSI

اينورتر 2000 وات سينوسي کامل

19000000 ریال
ناموجود BORDEH INVERTOR 2OUT MANITUR

BORDEH INVERTOR 2OUT MANITUR

450000 ریال
ناموجود BORDEH INVERTOR 4OUT MANITUR

BORDEH INVERTOR 4OUT MANITUR

450000 ریال