موتور ای سی(Engine AC) 5 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


ناموجود MOTOR AC 220V 5RPM

MOTOR AC 220V 5RPM

موتور AC 220V دو جهت

1/837/870 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 1RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 1RPM 60KTYZ

موتور AC 220دور 1 RPM

4/352/820 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 1RPM 50KTYZ

MOTOR AC 220V 1RPM 50KTYZ

موتور AC 220دور 1 RPM

773/830 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 10RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 10RPM 60KTYZ

موتور 10 دور AC 220V دو جهت

4/546/300 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 2.5RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 2.5RPM 60KTYZ

موتور2.5 دور AC 220V دو جهت

4/546/300 ریال