موتور ای سی(Engine AC) 5 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


ناموجود MOTOR AC 220V 5RPM

MOTOR AC 220V 5RPM

موتور AC 220V دو جهت

950000 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 1RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 1RPM 60KTYZ

موتور AC 220دور 1 RPM

2250000 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 1RPM 50KTYZ

MOTOR AC 220V 1RPM 50KTYZ

موتور AC 220دور 1 RPM

400000 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 10RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 10RPM 60KTYZ

موتور 10 دور AC 220V دو جهت

2350000 ریال
ناموجود MOTOR AC 220V 2.5RPM 60KTYZ

MOTOR AC 220V 2.5RPM 60KTYZ

موتور2.5 دور AC 220V دو جهت

2350000 ریال