مقاومت(Resistance) 1141 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 220K SMD 1/4W 1206

RES 220K SMD 1/4W 1206

مقاومت اس ام دي 220 کيلواهم سايز 1206

1000 ریال
موجود RES 2.2K 1/4W

RES 2.2K 1/4W

500 ریال
موجود RES 82R 1/4W

RES 82R 1/4W

500 ریال
سفارش داخل RES 22R 1/8W

RES 22R 1/8W

مقاومت 22 اهم 1/8وات

500 ریال
موجود RES 18K 1/4W

RES 18K 1/4W

500 ریال
موجود RES 560K 1/4W

RES 560K 1/4W

500 ریال
موجود RES 39K 1/4W

RES 39K 1/4W

500 ریال
سفارش داخل RES 91R 1/2W

RES 91R 1/2W

مقاومت 91اهم1/2

1000 ریال
موجود RES 10K 1/4W

RES 10K 1/4W

500 ریال
موجود RES 150K 1/4W

RES 150K 1/4W

500 ریال
موجود RES 120R 1/4W

RES 120R 1/4W

500 ریال
موجود RES 680K 1/4W

RES 680K 1/4W

500 ریال
سفارش داخل RES 27K 1W

RES 27K 1W

مقاومت 27 کيلو اهم 1وات

2000 ریال
سفارش داخل RES 3.6R 1/2W

RES 3.6R 1/2W

مقاومت 3.6 اهم 1/2وات

1000 ریال
موجود RES 1.8K 1/4W

RES 1.8K 1/4W

500 ریال
سفارش داخل RES 18R 1/2W

RES 18R 1/2W

مقاومت 18 اهم 1/2وات

1000 ریال
موجود RES 39R 1W

RES 39R 1W

مقاومت 39 اهم 1وات

2000 ریال
سفارش داخل RES 27K 1/2W

RES 27K 1/2W

مقاومت 27کيلو اهم 1/2وات

1000 ریال
موجود RES 820R 1/4w

RES 820R 1/4w

500 ریال
سفارش داخل RES 36K 1W

RES 36K 1W

مقاومت 36 کيلو اهم 1 وات

500 ریال
موجود RES 100R 1/4W

RES 100R 1/4W

500 ریال
موجود RES 68K 1/2W

RES 68K 1/2W

1000 ریال
موجود RES 68K 1/4W

RES 68K 1/4W

500 ریال
موجود RES 82K 1/4W

RES 82K 1/4W

500 ریال
موجود RES 4.7K 1/4W

RES 4.7K 1/4W

500 ریال
موجود RES 820K 1/4W

RES 820K 1/4W

500 ریال
موجود RES 1.2M 1/4W

RES 1.2M 1/4W

500 ریال
موجود RES 110R 1/4W 1%

RES 110R 1/4W 1%

مقاومت 1 درصد 110 اهم 1/4 وات

1000 ریال
سفارش داخل RES 180R 1W

RES 180R 1W

مقاومت 180 اهم 1وات

2000 ریال
سفارش داخل RES 82K 1W

RES 82K 1W

مقاومت 82 کيلو اهم 1وات

2000 ریال