مقاومت(Resistance) 1141 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 220K SMD 1/4W 1206

RES 220K SMD 1/4W 1206

مقاومت اس ام دي 220 کيلواهم سايز 1206

1000 ریال
موجود RES 2.2K 1/4W

RES 2.2K 1/4W

500 ریال
موجود RES 82R 1/4W

RES 82R 1/4W

500 ریال
سفارش داخل RES 22R 1/8W

RES 22R 1/8W

مقاومت 22 اهم 1/8وات

500 ریال
موجود RES 18K 1/4W

RES 18K 1/4W

500 ریال
موجود RES 560K 1/4W

RES 560K 1/4W

500 ریال
موجود RES 39K 1/4W

RES 39K 1/4W

500 ریال
سفارش داخل RES 91R 1/2W

RES 91R 1/2W

مقاومت 91اهم1/2

1000 ریال
موجود RES 150K 1/4W

RES 150K 1/4W

500 ریال
موجود RES 120R 1/4W

RES 120R 1/4W

500 ریال
موجود RES 680K 1/4W

RES 680K 1/4W

500 ریال
سفارش داخل RES 27K 1W

RES 27K 1W

مقاومت 27 کيلو اهم 1وات

2000 ریال
سفارش داخل RES 3.6R 1/2W

RES 3.6R 1/2W

مقاومت 3.6 اهم 1/2وات

1000 ریال
موجود RES 1.8K 1/4W

RES 1.8K 1/4W

500 ریال
سفارش داخل RES 18R 1/2W

RES 18R 1/2W

مقاومت 18 اهم 1/2وات

1000 ریال
موجود RES 39R 1W

RES 39R 1W

مقاومت 39 اهم 1وات

2000 ریال
سفارش داخل RES 27K 1/2W

RES 27K 1/2W

مقاومت 27کيلو اهم 1/2وات

1000 ریال
موجود RES 820R 1/4w

RES 820R 1/4w

500 ریال
موجود RES 4.7K 1/4W

RES 4.7K 1/4W

500 ریال
سفارش داخل RES 36K 1W

RES 36K 1W

مقاومت 36 کيلو اهم 1 وات

500 ریال
موجود RES 68K 1/2W

RES 68K 1/2W

1000 ریال
موجود RES 68K 1/4W

RES 68K 1/4W

500 ریال
موجود RES 82K 1/4W

RES 82K 1/4W

500 ریال
موجود RES 820K 1/4W

RES 820K 1/4W

500 ریال
موجود RES 1.2M 1/4W

RES 1.2M 1/4W

500 ریال
موجود RES 110R 1/4W 1%

RES 110R 1/4W 1%

مقاومت 1 درصد 110 اهم 1/4 وات

1000 ریال
سفارش داخل RES 180R 1W

RES 180R 1W

مقاومت 180 اهم 1وات

2000 ریال
موجود RES 680R SMD 1/4W 1206

RES 680R SMD 1/4W 1206

مقاومت اس ام دي 680اهم 1206

1000 ریال
سفارش داخل RES 82K 1W

RES 82K 1W

مقاومت 82 کيلو اهم 1وات

2000 ریال
سفارش داخل RES 82K 1/2W

RES 82K 1/2W

مقاومت 82کيلو اهم 1/2وات

1000 ریال