کلید های مغناطیسی رله ها (Relay) 90 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RELE 12V 10A 5PIN (126)

RELE 12V 10A 5PIN (126)

رله 12 ولت 10 آمپر 5 پين

145/090 ریال
موجود RELE PLC 24V 5A OMRON (290)

RELE PLC 24V 5A OMRON (290)

رله PLC باريک 24ولت 5 آمپر: G5NB-1A-E

230/220 ریال
موجود RELE 24V 5A 2CONT 8PIN TIANBO(120)

RELE 24V 5A 2CONT 8PIN TIANBO(120)

TRA3L-24VDC-S-27

314/810 ریال
موجود RELE 12V 20A 4PIN OMRON (112)

RELE 12V 20A 4PIN OMRON (112)

سر دو فيش

611/340 ریال
موجود RELE 9V 10A 5PIN  (60)

RELE 9V 10A 5PIN (60)

رله 9 ولت 5 پين 10 آمپر

116/080 ریال
موجود RELE 12V 1A 6PIN (303)

RELE 12V 1A 6PIN (303)

رله 12ولتي 1 آمپر 6 پين کوچک

145/090 ریال
موجود RELE 12V 10A 5PIN ALQ112 PANASONIC (61)

RELE 12V 10A 5PIN ALQ112 PANASONIC (61)

رله 12ولت 10 آمپر 5 پين پاناسونيک

235/000 ریال
موجود RELE 12V 5A 2CONT 8PIN OMRON (125)

RELE 12V 5A 2CONT 8PIN OMRON (125)

رله دو کنتاکت 12 ولت 5 آمپر مدل G2R-2

510/970 ریال
موجود RELE 12V 1A 8PIN 2C (133)

RELE 12V 1A 8PIN 2C (133)

رله مخابراتي 12 ولت 1 آمپر 8پين 2 کنتاکت///MCB-S-212-C-S

151/250 ریال
موجود RELE 24V 10A 5PIN  (59)

RELE 24V 10A 5PIN (59)

رله 24 ولت 10 آمپر مربعي مارک HKP

109/810 ریال
موجود RELE 12V 20A 5PIN SMALL (118)

RELE 12V 20A 5PIN SMALL (118)

رله 12 ولت 20 آمپر دزدگيري

130/310 ریال
موجود RELE 24V 1A 8PIN 2C (134)

RELE 24V 1A 8PIN 2C (134)

رله 24ولت 1 آمپر 8پين 2 کنتاکت

244/450 ریال
موجود RELE 24V 16A 8PIN EDGC (145)

RELE 24V 16A 8PIN EDGC (145)

رله 16 آمپر 24 ولت 8 پين مارک EDGC

423/130 ریال
موجود RELE 12V 16A 8PIN (145)

RELE 12V 16A 8PIN (145)

رله 16 آمپر 12 ولت آسانسوري omron

512/440 ریال
موجود RELE 5V 2A 2CONTACT 8PIN (116)

RELE 5V 2A 2CONTACT 8PIN (116)

رله 5 ولت 8 پين مخابراتي MCB-S-205-C-S

147/090 ریال
موجود RELE 24V 10A 5PIN KETABI MEISHUO (127)

RELE 24V 10A 5PIN KETABI MEISHUO (127)

رله 24 ولت 10 آمپر کتابي MPJ1-S-124-C

286/190 ریال
سفارش داخل RELE 12V 3A 6PIN SMALL (124)

RELE 12V 3A 6PIN SMALL (124)

115/100 ریال
موجود RELE 24V 1A 6PIN (114)

RELE 24V 1A 6PIN (114)

رله 24 ولت 1 آمپر

135/430 ریال
موجود RELE 12V 3A 5PIN SMALL (124)

RELE 12V 3A 5PIN SMALL (124)

99/130 ریال
موجود RELE 24V 1A 6PIN (303)

RELE 24V 1A 6PIN (303)

رله 24 ولت 1 آمپر 6 پين تيامبو

100/580 ریال
موجود RELE 6V 10A 5PIN (123)

RELE 6V 10A 5PIN (123)

رله 6 ولت 10 آمپر

175/690 ریال
موجود RELE 12V 10A 2CONTAKT 8PIN(129)

RELE 12V 10A 2CONTAKT 8PIN(129)

رله دو کنتاکت 12 ولت بزرگ 10 آمپر

543/610 ریال
موجود RELE 5V 10A-5PIN (122)

RELE 5V 10A-5PIN (122)

رله 5ولت

147/040 ریال
موجود RELE 3V 10A 5PIN (121)

RELE 3V 10A 5PIN (121)

رله 3 ولت 10 آمپر 5 پين HLS8L-DC3V-S-C

116/080 ریال
موجود RELE SSR AQG22212

RELE SSR AQG22212

رله 12ولت 2آمپر 4پين تخت

614/920 ریال
موجود RELE 24V 20A-5PIN Q90F-1Z(63)

RELE 24V 20A-5PIN Q90F-1Z(63)

رله 24 ولت 20 آمپر 5 پين

527/630 ریال
موجود RELE 12V 10A 5PIN SCHRACK

RELE 12V 10A 5PIN SCHRACK

رله 12 ولت 10 آمپر 5 پين شراک

1/547/680 ریال
موجود RELE 24V 20A 5PIN SMALL (118)

RELE 24V 20A 5PIN SMALL (118)

رله 24 ولت 20 آمپر دزدگيري

125/750 ریال
موجود RELE 12V 5A 4PIN SMALL (62)

RELE 12V 5A 4PIN SMALL (62)

رله 12 ولت 1 آمپر 4 پين کوچک

614/920 ریال
موجود RELE 220V 8A 8PIN SCHRACK RTE24730(58)

RELE 220V 8A 8PIN SCHRACK RTE24730(58)

رله 220 ولت 8 آمپر 8پين شراک مدلRTE24730

1/380/810 ریال