کلید های مغناطیسی رله ها (Relay) 94 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RELE 12V 10A 5PIN (126)

RELE 12V 10A 5PIN (126)

رله 12 ولت 10 آمپر 5 پين

98/000 ریال
موجود RELE PLC 24V 5A OMRON (290)

RELE PLC 24V 5A OMRON (290)

رله PLC باريک 24ولت 5 آمپر: G5NB-1A-E

210/000 ریال
موجود RELE 24V 5A 2CONT 8PIN TIANBO(120)

RELE 24V 5A 2CONT 8PIN TIANBO(120)

TRA3L-24VDC-S-27

280/490 ریال
سفارش داخل RELE 24V 16A OMRON 8PIN G2R-1-E

RELE 24V 16A OMRON 8PIN G2R-1-E

520/000 ریال
موجود RELE 12V 20A 4PIN OMRON (112)

RELE 12V 20A 4PIN OMRON (112)

سر دو فيش

544/700 ریال
موجود RELE 12V 16A 8PIN OMRON(145)

RELE 12V 16A 8PIN OMRON(145)

رله 16 آمپر 12 ولت آسانسوري G2R-1-E

454/000 ریال
موجود RELE 9V 10A 5PIN  (60)

RELE 9V 10A 5PIN (60)

رله 9 ولت 5 پين 10 آمپر

103/430 ریال
موجود RELE 12V 1A 6PIN (303)

RELE 12V 1A 6PIN (303)

رله 12ولتي 1 آمپر 6 پين کوچک

129/280 ریال
موجود RELE 12V 5A 2CONT 8PIN OMRON (125)

RELE 12V 5A 2CONT 8PIN OMRON (125)

رله دو کنتاکت 12 ولت 5 آمپر مدل G2R-2

420/000 ریال
موجود RELE 12V 10A 5PIN ALQ112 PANASONIC (61)

RELE 12V 10A 5PIN ALQ112 PANASONIC (61)

رله 12ولت 10 آمپر 5 پين پاناسونيک

209/390 ریال
موجود RELE 24V 10A 5PIN ALQ124 PANASONIC (61)

RELE 24V 10A 5PIN ALQ124 PANASONIC (61)

رله 24ولت 10 آمپر 5 پين پاناسونيک

189/000 ریال
موجود RELE 24v 30A 5PIN (57)

RELE 24v 30A 5PIN (57)

رله 40 آمپر 5 پين 24 ولت

280/000 ریال
موجود RELE 12V 1A 8PIN 2C (133)

RELE 12V 1A 8PIN 2C (133)

رله مخابراتي 12 ولت 1 آمپر 8پين 2 کنتاکت///MCB-S-212-C-S

134/770 ریال
موجود RELE 12V 15A 5PIN BIG (115)

RELE 12V 15A 5PIN BIG (115)

رله 12 ولت 10 آمپر 5 پين بزرگ

140/000 ریال
موجود RELE 12V 8A 4PIN DG1U TV-5

RELE 12V 8A 4PIN DG1U TV-5

رله 12 ولت 8 آمپر 4پين DG1U TV-5

250/000 ریال
موجود RELE 24V 1A 6PIN (114)

RELE 24V 1A 6PIN (114)

رله 24 ولت 1 آمپر

120/660 ریال
موجود RELE 24V 1A 6PIN (303)

RELE 24V 1A 6PIN (303)

رله 24 ولت 1 آمپر 6 پين تيامبو

89/620 ریال
موجود RELE 24V 5A 2CONT 8PIN OMRON (128)

RELE 24V 5A 2CONT 8PIN OMRON (128)

رله دو کنتاکت 24 ولت بزرگ 5 آمپر OMRON G2R-2

520/000 ریال
موجود RELE SSR AQG22212

RELE SSR AQG22212

رله 12ولت 2آمپر 4پين تخت

547/890 ریال
موجود RELE 12V 10A 5PIN KETABI MEISHUO(119)

RELE 12V 10A 5PIN KETABI MEISHUO(119)

رله 12 ولت 10 آمپر 5 پين کتابي مدل MPJ1-S-112-C

276/000 ریال
موجود RELE 24V 5A 4PIN MEISHUO

RELE 24V 5A 4PIN MEISHUO

رله 24 ولت 5 آمپر 4 پايه مارک MEISHUO مدل MPR-S-124-A

110/000 ریال
موجود RELE 24V 10A 5PIN  (59)

RELE 24V 10A 5PIN (59)

رله 24 ولت 10 آمپر مربعي مارک HKF

97/840 ریال
موجود RELE 6V 10A 5PIN (123)

RELE 6V 10A 5PIN (123)

رله 6 ولت 10 آمپر

156/540 ریال
موجود RELE 12V 3A 5PIN SMALL (124)

RELE 12V 3A 5PIN SMALL (124)

88/330 ریال
موجود RELE 24V 1A 8PIN 2C (134)

RELE 24V 1A 8PIN 2C (134)

رله 24ولت 1 آمپر 8پين 2 کنتاکت

160/000 ریال
موجود RELE 12V 10A 2CONTAKT 8PIN(129)

RELE 12V 10A 2CONTAKT 8PIN(129)

رله دو کنتاکت 12 ولت بزرگ 10 آمپر

484/350 ریال
موجود RELE 12V 40A 6PIN

RELE 12V 40A 6PIN

رله 12 ولت 40 آمپر 6 پايه BAN-SS-112DME

260/000 ریال
موجود RELE 12V 16A 4PIN SHAKHDAR

RELE 12V 16A 4PIN SHAKHDAR

رله 12 ولت 16 آمپر 4 پايه شاخدار باريک

547/890 ریال
موجود RELE 5V 2A 2CONTACT 8PIN (116)

RELE 5V 2A 2CONTACT 8PIN (116)

رله 5 ولت 8 پين مخابراتي MCB-S-205-C-S

131/060 ریال
موجود RELE 24V 20A-5PIN Q90F-1Z(63)

RELE 24V 20A-5PIN Q90F-1Z(63)

رله 24 ولت 20 آمپر 5 پين

470/120 ریال