کلید های مغناطیسی رله ها (Relay) 79 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RELE 12V 10A 5PIN (126)

RELE 12V 10A 5PIN (126)

رله 12 ولت 10 آمپر 5 پين

69000 ریال
موجود REED RELAY 1.4CM (223)

REED RELAY 1.4CM (223)

رله بي متال مغناتطيسي 1.4 سانتيمتر

25000 ریال
موجود RELE PLC 24V 5A OMRON (290)

RELE PLC 24V 5A OMRON (290)

رله PLC باريک 24ولت 3 آمپر

98000 ریال
موجود RELE 12V 20A 4PIN OMRON (112)

RELE 12V 20A 4PIN OMRON (112)

سر دو فيش

300000 ریال
موجود RELE 12V 16A 8PIN (145)

RELE 12V 16A 8PIN (145)

رله 16 آمپر 12 ولت آسانسوري omron

250000 ریال
موجود REED RELAY 2CM (224)

REED RELAY 2CM (224)

رله بي متال مغناتطيسي 2 سانتيمتر

28000 ریال
موجود RELE 9V 10A 5PIN  (60)

RELE 9V 10A 5PIN (60)

رله 9 ولت 5 پين 10 آمپر

25000 ریال
موجود RELE 24V 16A 8PIN (145)

RELE 24V 16A 8PIN (145)

رله 16 آمپر 24 ولت آسانسوري ... LIMING

90000 ریال
موجود RELE 5V 10A-5PIN (122)

RELE 5V 10A-5PIN (122)

رله 5ولت

35000 ریال
موجود REED RELAY 3CM (224)

REED RELAY 3CM (224)

رله بي متال مغناتطيسي 3 سانتيمتر

75000 ریال
موجود RELE 12V 1A 6PIN (303)

RELE 12V 1A 6PIN (303)

رله 12ولتي 1 آمپر 6 پين کوچک

75000 ریال
موجود RELE 12V 10A 5PIN ALQ112 PANASONIC (61)

RELE 12V 10A 5PIN ALQ112 PANASONIC (61)

رله 12ولت 10 آمپر 5 پين پاناسونيک

93000 ریال
موجود REED RELAY 1CM (223)

REED RELAY 1CM (223)

رله بي متال مغناتطيسي 1 سانتيمتر

65000 ریال
موجود RELE 12V 1A 8PIN 2C (133)

RELE 12V 1A 8PIN 2C (133)

رله مخابراطي 12 ولت 1 آمپر 8پين 2 کنتاکت

70000 ریال
موجود RELE 24V 1A 8PIN 2C (134)

RELE 24V 1A 8PIN 2C (134)

رله 24ولت 1 آمپر 8پين 2 کنتاکت

35000 ریال
سفارش داخل RELE 12V 3A 6PIN SMALL (124)

RELE 12V 3A 6PIN SMALL (124)

52000 ریال
موجود RELE 24V 10A 5PIN ALQ124 PANASONIC (61)

RELE 24V 10A 5PIN ALQ124 PANASONIC (61)

رله 24ولت 10 آمپر 5 پين پاناسونيک

100000 ریال
موجود RELE 6V 10A 5PIN (123)

RELE 6V 10A 5PIN (123)

رله 6 ولت 10 آمپر

24000 ریال
موجود RELE 12V 40A 5PIN (56)

RELE 12V 40A 5PIN (56)

رله 40آمپري سفيد

150000 ریال
موجود RELE 12V 15A 5PIN BIGH (115)

RELE 12V 15A 5PIN BIGH (115)

رله 12 ولت 10 آمپر 5 پين بزرگ

50000 ریال
موجود RELE 24V 1A 6PIN (114)

RELE 24V 1A 6PIN (114)

رله 24 ولت 1 آمپر

20000 ریال
موجود RELE 12V 5A 2CONT 8PIN (125)

RELE 12V 5A 2CONT 8PIN (125)

رله دو کنتاکت 12 ولت

150000 ریال
موجود RELE 24V 5A 2KONTAKT (128)

RELE 24V 5A 2KONTAKT (128)

رله دو کنتاکت 24 ولت بزرگ 10 آمپر

210000 ریال
موجود RELE PLC 12V 3A PANASONIC CH (290)

RELE PLC 12V 3A PANASONIC CH (290)

رله PLC باريک 12ولت 3 آمپر پاناسونيک

95000 ریال
موجود RELE 24V 1A 6PIN (303)

RELE 24V 1A 6PIN (303)

رله 24 ولت 1 آمپر 6 پين تيامبو

52000 ریال
موجود RELE 24v 30A 5PIN (57)

RELE 24v 30A 5PIN (57)

رله 40 آمپر 5 پين 24 ولت

150000 ریال
موجود khali

khali

رله 24 ولت 1 آمپر 2 کنتاکت مخابراتي

33000 ریال
موجود RELE 24V 10A 4PIN (61)

RELE 24V 10A 4PIN (61)

رله 24 ولت 10 آمپر 4 پين

70000 ریال
موجود RELE 12V 5A 4PIN SMAL (62)

RELE 12V 5A 4PIN SMAL (62)

رله 12 ولت 1 آمپر 4 پين کوچک

290000 ریال
موجود RELE 24V 10A 2KONTAKT 8PIN(306)

RELE 24V 10A 2KONTAKT 8PIN(306)

رله کتابي 24 ولت 10 آمپر 2 کنتاکت 8 پين

360000 ریال