کلید و سوئیچ (Switches AND Key) 152 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود MIK 4PIN 6*6*5 1M (355)

MIK 4PIN 6*6*5 1M (355)

ارتفاع از کف نا نوک کليد 5ميل 6*6*5

3000 ریال
سفارش داخل MIK 4PIN 6*6*8 4.8M (358)

MIK 4PIN 6*6*8 4.8M (358)

ارتفاع از کف نا نوک کليد 8ميل 6*6*8

3000 ریال
موجود MIK 4PIN 6*6*6 2.2M (356)

MIK 4PIN 6*6*6 2.2M (356)

ارتفاع از کف نا نوک کليد 6ميل 6*6*6

5000 ریال
موجود MIK 4PIN 12*12*5 =1.8mil (36)

MIK 4PIN 12*12*5 =1.8mil (36)

کليد سياه مربعي ارتفاع از کف تا نوک کليد5ميل ابعاد 5*12*12 ارتفاع سر کليد 1.8 ميل

6000 ریال
موجود MIK 4PIN 12*12*8 =4.8mil (33)

MIK 4PIN 12*12*8 =4.8mil (33)

کليد سياه مربعي ارتفاع از کف تا نوک کليد 8ميل ابعاد 8*12*12 ارتفاع سر کليد 4.8 ميل

5000 ریال
موجود MIK 4PIN 12*12*6 =2.8mil (9)

MIK 4PIN 12*12*6 =2.8mil (9)

کليد سياه مربعي ارتفاع از کف تا نوک کليد 6ميل ابعاد 6*12*12 ارتفاع سر کليد 2.8 ميل

6000 ریال
موجود MIK 4PIN 12*12*7 =3.8mil (10)

MIK 4PIN 12*12*7 =3.8mil (10)

کليد سياه مربعي ارتفاع از کف تا نوک کليد7ميل ابعاد 7*12*12 ارتفاع سر کليد 3.8 ميل

5000 ریال
موجود MIK 2PIN 6*6*7=3.8M (408)

MIK 2PIN 6*6*7=3.8M (408)

ارتفاع از کف تا نوک کليد 7ميل ابعاد 7*6*6 ارتفاع سر کليد 3.8 ميل

3000 ریال
موجود MIK 4PIN 12*12*4.3 =1mil (2)

MIK 4PIN 12*12*4.3 =1mil (2)

کليد سياه مربعي ارتفاع از کف تا نوک کليد4.3ميل ابعاد 4.3*12*12 ارتفاع سر کليد 1 ميل

6000 ریال
موجود MIK 2PIN 6*6*8=4.8M (409)

MIK 2PIN 6*6*8=4.8M (409)

ارتفاع از کف تا نوک کليد 7ميل ابعاد 8*6*6 ارتفاع سر کليد 4.8 ميل

2500 ریال
موجود MIK 4PIN 6*6*4.3 5M (354)

MIK 4PIN 6*6*4.3 5M (354)

ارتفاع از کف نا نوک کليد 4.3ميل 6*6*4.3

3000 ریال
موجود MIK 4PIN 6*6*7 3.2M (357)

MIK 4PIN 6*6*7 3.2M (357)

ارتفاع از کف نا نوک کليد 7ميل 6*6*7

3000 ریال
موجود MIK 2PIN 6*6*4.3 1M (405)

MIK 2PIN 6*6*4.3 1M (405)

ارتفاع از کف نا نوک کليد 4.3ميل 6*6*4.3

3000 ریال
موجود MIK 4PIN 1M SMD SMALL 3*4*2.5 (39)

MIK 4PIN 1M SMD SMALL 3*4*2.5 (39)

ميکروسوئيچ چهارپين 1 ميل کوچک کد 39 SMD ارتفاع از کف تا نوک کليد 2.5 ميل

10000 ریال
موجود MIK 4PIN 1M SMD 6*6*2.5H (32)

MIK 4PIN 1M SMD 6*6*2.5H (32)

کليد smd ازکف تا نوک کليد 2.5 ميل ارتفاع خود کليد 0.3 ابعاد کل کليد 2.5*6*6

5000 ریال
موجود MIK 4PIN 0.8M SMD 6*6*3.1H (32)

MIK 4PIN 0.8M SMD 6*6*3.1H (32)

کليد smd ازکف تا نوک کليد 3.1 ميل ارتفاع خود کليد 0.8 ابعاد کل کليد 3.1*6*6

7500 ریال
موجود MIK 4PIN 6*6*10 7M (400)

MIK 4PIN 6*6*10 7M (400)

ارتفاع از کف تا نوک کليد 10ميل 6*6*10

2500 ریال
موجود MIK 2PIN 6*6*6=2.8M (407)

MIK 2PIN 6*6*6=2.8M (407)

ارتفاع از کف تا نوک کليد 6ميل ابعاد 6*6*6 ارتفاع سر کليد 2.8 ميل

3000 ریال
موجود MIK 2PIN 0.5M SMD 3*6*2.5h (19)

MIK 2PIN 0.5M SMD 3*6*2.5h (19)

کليد smd کف تا نوک کليد 2.5 ميل ارتفاع خود کليد 0.5 ابعاد کل کليد 2.5*6*3

3250 ریال
موجود MIK 4PIN 6*6*12 8.5M (402)

MIK 4PIN 6*6*12 8.5M (402)

ارتفاع از کف نا نوک کليد 12ميل 6*6*12

3000 ریال
موجود MIK 2PIN 0.5M PAKHSHI SMD 3*6*4.3 (17)

MIK 2PIN 0.5M PAKHSHI SMD 3*6*4.3 (17)

کليد پخشي ارتفا از کف تا نوک کليد 4.3 ميل ارتفاع خود کليد 1 ابعاد کل کليد 4.3*6*3

3000 ریال
موجود MIK 2PIN 1M PAKHSHI SMD 3*6*5 (18)

MIK 2PIN 1M PAKHSHI SMD 3*6*5 (18)

کليد پخشي ارتفا از کف تا نوک کليد 5 ميل ارتفاع خود کليد 1.8 ابعاد کل کليد 5*6*3

7500 ریال
موجود KELID RAKER 4PIN (41)

KELID RAKER 4PIN (41)

کليد راکر 4 پين مشکي

10000 ریال
موجود KELID RAKER 4PIN GHERAGHDAR BIGH 15A(245)

KELID RAKER 4PIN GHERAGHDAR BIGH 15A(245)

راکر بزرگ چهار پين چراغ دار15 آمپري

25000 ریال
موجود MIK 6PIN OFF-ON (27)

MIK 6PIN OFF-ON (27)

کد 27

6000 ریال
موجود MIK 2PIN 1M SHAKHDAR (21)

MIK 2PIN 1M SHAKHDAR (21)

کد 21

7500 ریال
موجود 2PIN OFF-ON (317)

2PIN OFF-ON (317)

کد 317 کليد on & oof

6000 ریال
موجود KELID CHAGHOIH KARDASTI

KELID CHAGHOIH KARDASTI

کليد آزمايشگاهي چاقويي(براي ساخت کار دستي)

7000 ریال
موجود KELID FESHARI CHERAGH MOTALEH KARDASTI

KELID FESHARI CHERAGH MOTALEH KARDASTI

کليد فشاري چراغ مطالعه براي کاردستي

8000 ریال
موجود MIK MAJICAR SMALL (22)

MIK MAJICAR SMALL (22)

کد 22

15000 ریال