پل دیود (Diode bridge) 55 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود DIODE POL 1.5A 800V GERD W08M (54)

DIODE POL 1.5A 800V GERD W08M (54)

پل ديود گرد 1.5 آمپر 800 ولت مدل W08M

13/910 ریال
موجود DIODE POL 6A 1000v SHANEI KBL610 (55)

DIODE POL 6A 1000v SHANEI KBL610 (55)

پل ديود شانه اي 6 آمپر 1000 ولت مدل KBL610

62/600 ریال
موجود DIODE POL 6A 1000V SHANEI GBU610

DIODE POL 6A 1000V SHANEI GBU610

پل ديود شانه اي 6آمپر 1000 ولت مدل GBU610

57/920 ریال
موجود DIODE POL 10A 1000V SHANEI GBU1010

DIODE POL 10A 1000V SHANEI GBU1010

پل ديود شانه اي 10آمپر 1000 ولت مدل GBU1010

86/230 ریال
موجود DIODE POL 4A 1000V SHANEI GBU410

DIODE POL 4A 1000V SHANEI GBU410

پل ديود شانه اي 4آمپر 1000 ولت مدل GBU410

52/860 ریال
موجود DIODE POL 8A 1000V SHANEI GBU810

DIODE POL 8A 1000V SHANEI GBU810

پل ديود شانه اي 8آمپر 1000 ولت مدل GBU810

82/060 ریال
موجود DIODE POL 15A 1000V SHANEI GBU1510

DIODE POL 15A 1000V SHANEI GBU1510

پل ديود شانه اي 15آمپر 1000 ولت مدل GBU1510

94/580 ریال
موجود DIODE POL 8A 1000V SHANEI KBU810 (51)

DIODE POL 8A 1000V SHANEI KBU810 (51)

پل ديود شانه اي 8 آمپر 1000 ولت مدل KBU810

70/000 ریال
موجود DIODE POL 1A MORABA DF01M (50)

DIODE POL 1A MORABA DF01M (50)

پل ديود مربعي 1 آمپر 100 ولت مدل DF01M

20/870 ریال
موجود DIODE POL 25A 1000V SHANEI KBU2510

DIODE POL 25A 1000V SHANEI KBU2510

پل ديود شانه اي 25آمپر 1000 ولت مدل KBU2510

80/670 ریال
موجود DIODE POL 10A 1000V SHANEI KBU1010

DIODE POL 10A 1000V SHANEI KBU1010

پل ديود شانه اي 10آمپر 1000 ولت مدل KBU1010

74/600 ریال
موجود DIODE POL 4A 600V KBL406 SHANEI (181)

DIODE POL 4A 600V KBL406 SHANEI (181)

پل ديود شانه اي 4 آمپر 600 ولت مدل KBL406

ریال
موجود DIODE POL 15A 1000V SHANEI KBU1510

DIODE POL 15A 1000V SHANEI KBU1510

پل ديود شانه اي 15آمپر 1000 ولت مدل KBU1510

74/720 ریال
موجود POL 3A 600V MORABA  (185)

POL 3A 600V MORABA (185)

پل ديود مربعي 3 آمپر 600 ولت مدل BR36

31/620 ریال
موجود DIODE POL 3A 700V SHANEI (185)

DIODE POL 3A 700V SHANEI (185)

پل ديود شانه اي 3 آمپر 700 ولت مدل KBP307

16/690 ریال
موجود POL 35A MORABA KBPC30-10 (47)

POL 35A MORABA KBPC30-10 (47)

پل ديود مربعي 35 آمپر 1000 ولت نقره اي رنگ مدل MB3510

208/640 ریال
موجود POL 4A 1000V SHANEI (181)

POL 4A 1000V SHANEI (181)

پل ديود 4آمپر 1000 ولت مدل KBL410

69/550 ریال
موجود POL 25A 1000V SHANEI (182)

POL 25A 1000V SHANEI (182)

پل ديود شانه اي 25 آمپر 1000 ولت مدل GBJ2510

111/270 ریال
موجود DIODE POL 2A 1000V SHANEI KBP210

DIODE POL 2A 1000V SHANEI KBP210

پل ديود شانه اي 2 آمپر 1000 ولت مدل KBP210

22/000 ریال
موجود DIODE POL 15A 800V SHANEI GBJ1508

DIODE POL 15A 800V SHANEI GBJ1508

پل ديود 15 آمپر 800 ولت

111/270 ریال
موجود POL 50A MORABA 8811MEXIC0 (347)

POL 50A MORABA 8811MEXIC0 (347)

پل ديود مربعي 50 آمپر 1000 ولت مشکي بدنه فلزي مدل MDA5010

319/900 ریال
موجود DIODE POL 50A MOSTATIL QL5010 (412)

DIODE POL 50A MOSTATIL QL5010 (412)

پل ديود مستطيلي 50 آمپر 1000 ولت مدل QL5010

347/730 ریال
ناموجود DIODE POL 3A 1000V SHANEI  (185)

DIODE POL 3A 1000V SHANEI (185)

پل ديود شانه اي 3 آمپر 1000 ولت مدل KBP310

ریال
ناموجود POL 35A MORABA KBPC3510 ORG

POL 35A MORABA KBPC3510 ORG

پل ديود مربعي 35 آمپر 1000 ولت اصلي مدل KBPC3510

180/810 ریال
ناموجود POL 35A MORABA MB3510 CHI (47)

POL 35A MORABA MB3510 CHI (47)

پل ديود مربعي 35 آمپر 1000 ولت مشکي رنگ مدل MB3510

62/600 ریال
ناموجود POL 6A 200V SHANEI (55)

POL 6A 200V SHANEI (55)

پل ديود شانه اي 6 آمپر 200 ولت مدل GBU6D

34/780 ریال
ناموجود DIODE POL 2A 1000V GERD (54)

DIODE POL 2A 1000V GERD (54)

پل ديود گرد 2 آمپر 1000 ولت

ریال
ناموجود DIODE POL 0.5A 600V MB6M

DIODE POL 0.5A 600V MB6M

پل ديود اس ام دي 0.5 آمپر 600 ولت مدل MB6M

6/960 ریال
ناموجود DIODE POL 0.8A MORABA HD08-T SMD (50)

DIODE POL 0.8A MORABA HD08-T SMD (50)

پل ديود مربعي 0.8 آمپر 800 ولت مدل HD08

9/740 ریال
ناموجود POL 8A 600V MORABA  (49)

POL 8A 600V MORABA (49)

پل ديود 8 آمپر 600 ولت مدل BR86

48/690 ریال