پل دیود (Diode bridge) 45 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود DIODE POL 1A 800V GERD W08M (54)

DIODE POL 1A 800V GERD W08M (54)

پل ديود 1 آمپر 800ولت گرد

10000 ریال
موجود DIODE POL 3A 700V SHANEI (185)

DIODE POL 3A 700V SHANEI (185)

ديود پل 3 آمپر 700 ولت شانه اي

12000 ریال
موجود POL 3A 600V MORABA  (185)

POL 3A 600V MORABA (185)

پل ديود مربعي 3 آمپر 600 ولت

15000 ریال
موجود POL 35A MORABA KBPC30-10 (47)

POL 35A MORABA KBPC30-10 (47)

پل ديود مربعي 35 آمپر 1000 ولت نقره اي رنگ

150000 ریال
موجود DIODE POL 8A 1000V SHANEI (51)

DIODE POL 8A 1000V SHANEI (51)

پل ديود شانه اي 8آمپر 1000 ولت

46000 ریال
موجود POL 4A 1000V SHANEI (181)

POL 4A 1000V SHANEI (181)

پل ديود 4آمپر 1000 ولت

50000 ریال
موجود POL 25A 1000V SHANEI (182)

POL 25A 1000V SHANEI (182)

پل ديود 25 آمپر 1000 ولت

80000 ریال
موجود DIODE POL 6A 1000v SHANEI (55)

DIODE POL 6A 1000v SHANEI (55)

پل ديود شانه اي 6 آمپر 1000 ولت

45000 ریال
موجود DIODE POL 0.5A 600V SMD MB6S (50)

DIODE POL 0.5A 600V SMD MB6S (50)

پل ديود اس ام دي 0.5 آمپر 600 ولت اس ام دي

2400 ریال
موجود POL 50A MORABA 8811MEXIC0 (347)

POL 50A MORABA 8811MEXIC0 (347)

پل ديود مربعي 50 آمپر 1000 ولت مشکي بدنه فلزي

230000 ریال
موجود DIODE POL 50A MOSTATIL QL5010 (412)

DIODE POL 50A MOSTATIL QL5010 (412)

ديود پل مستطيلي 50 آمپري

250000 ریال
موجود POL 50A MORABA KBPC50-12 (46)

POL 50A MORABA KBPC50-12 (46)

پل ديود مربعي 50 آمپر 1000 ولت

90000 ریال
ناموجود DIODE POL 3A 1000V SHANEI  (185)

DIODE POL 3A 1000V SHANEI (185)

ديود پل 3 آمپر 1000 ولت شانه اي

0 ریال
ناموجود POL DIODE S202SE2 (52)

POL DIODE S202SE2 (52)

max:50mA; 16A; max240VAC; SIP4

390000 ریال
ناموجود POL 6A 200V SHANEI (55)

POL 6A 200V SHANEI (55)

پل ديود 6 آمپر 200 ولت با مشخصات GBU6D

25000 ریال
ناموجود DIODE POL 2A 1000V GERD (54)

DIODE POL 2A 1000V GERD (54)

پل ديود گرد 1000 ولت 2 آمپري

0 ریال
ناموجود DIODE POL 0.5A 600V MB6M

DIODE POL 0.5A 600V MB6M

پل ديود اس ام دي 0.5 آمپر 600 ولت دي اي پي

5000 ریال
ناموجود DIODE POL 0.8A MORABA HD08-T SMD (50)

DIODE POL 0.8A MORABA HD08-T SMD (50)

پل ديود مربعي کوچک براي کارهاي اس ام دي Bridge Rectifier, 800V, 0.8A

7000 ریال
ناموجود POL 8A 600V MORABA  (49)

POL 8A 600V MORABA (49)

پل ديود 8 آمپر 600 ولت

35000 ریال
ناموجود POL 25A 200V SHANEI (182)

POL 25A 200V SHANEI (182)

پل ديود 25 آمپر 200 ولت

28000 ریال
ناموجود POL 35A MORABA KBPC30-10 ORG

POL 35A MORABA KBPC30-10 ORG

پل ديود مربعي 35 آمپر 1000 ولت اصلي

130000 ریال
ناموجود POL 35A MORABA MB3510 CHI (47)

POL 35A MORABA MB3510 CHI (47)

پل ديود مربعي 35 آمپر 1000 ولت مشکي رنگ

45000 ریال
ناموجود POL 10A 1000V MORABA  (49)

POL 10A 1000V MORABA (49)

پل ديود مربعي سياه

30000 ریال
ناموجود DIODE POL 1A MORABA DF01M (50)

DIODE POL 1A MORABA DF01M (50)

پل ديود مربعي کوچک براي کارهاي اس ام دي Bridge Rectifier, 100V, 1A

15000 ریال
ناموجود POL 3A 1000V MORABA  (185)

POL 3A 1000V MORABA (185)

3 آمپر 1000 ولت

10000 ریال
ناموجود POL MB 3510

POL MB 3510

ديود پل 35 امپر 1000 ولت

0 ریال
ناموجود POL SESHOARI

POL SESHOARI

ديود پل گرد سشواري 1.5 امپر

0 ریال
ناموجود POL AIWA

POL AIWA

ديود پل چهار گوش کوچک

0 ریال
ناموجود POL 2A 1000V SHANEI (53)

POL 2A 1000V SHANEI (53)

پل ديود شانه اي 2 آمپر 1000 ولت

9500 ریال
ناموجود POL 4A SHANEI

POL 4A SHANEI

0 ریال