ترمو فیوز(THERMAL FUSE) 22 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


سفارش داخل TERMO FUSE 184"C

TERMO FUSE 184"C

ترمو فيوز 184 درجه سانتيگراد

25000 ریال
موجود TERMO FUSE 98"C

TERMO FUSE 98"C

ترمو فيوز 98 درجه سانتيگراد

25000 ریال
موجود TERMO FUSE 145 C

TERMO FUSE 145 C

ترمو فيوز 145 درجه سانتيگراد

25000 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 185"C

TERMO FUSE 185"C

ترمو فيوز 185 درجه سانتيگراد

25000 ریال
موجود TERMO FUSE 84"C

TERMO FUSE 84"C

ترمو فيوز 84 درجه سانتيگراد

25000 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 169"C

TERMO FUSE 169"C

ترمو فيوز 169 درجه سانتيگراد

25000 ریال
موجود TERMO FUSE 152"C

TERMO FUSE 152"C

ترمو فيوز 152 درجه سانتيگراد

25000 ریال
موجود TERMO FUSE 135"C

TERMO FUSE 135"C

ترمو فيوز 135 درجه سانتيگراد

25000 ریال
موجود TERMO FUSE 216"C

TERMO FUSE 216"C

ترمو فيوز 216 درجه سانتيگراد

25000 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 192"C

TERMO FUSE 192"C

ترمو فيوز 192 درجه سانتيگراد

25000 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 75"C

TERMO FUSE 75"C

ترمو فيوز 75 درجه سانتيگراد

25000 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 150C

TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 150C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمهاي 150 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي باز بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 220 ولت مي باشد

59000 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 185C

TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 185C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمهاي 185 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي باز بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 220 ولت مي باشد

69000 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 240C

TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 240C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمهاي 240 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي باز بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 220 ولت مي باشد

69000 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 142"C

TERMO FUSE 142"C

ترمو فيوز 142 درجه سانتيگراد

25000 ریال
موجود TERMO FUSE 110"C

TERMO FUSE 110"C

ترمو فيوز 110 درجه سانتيگراد

25000 ریال
موجود TERMO FUSE 141C

TERMO FUSE 141C

ترمو فيوز 141 درجه سانتيگراد

25000 ریال
موجود TERMO FUSE 240"C

TERMO FUSE 240"C

ترمو فيوز 240 درجه سانتيگراد

25000 ریال
موجود TERMO FUSE 165"C

TERMO FUSE 165"C

ترمو فيوز 165 درجه سانتيگراد

25000 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 117"C

TERMO FUSE 117"C

ترمو فيوز 117 درجه سانتيگراد

25000 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 131"C

TERMO FUSE 131"C

ترمو فيوز 131 درجه سانتيگراد

25000 ریال
سفارش داخل TERMO FUSE 128"C

TERMO FUSE 128"C

ترمو فيوز 128 درجه سانتيگراد

25000 ریال