فلت(Flat) 95 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود FELAT 16PIN SIMI KHAKESTARI

FELAT 16PIN SIMI KHAKESTARI

فلت 16 پين خاکستري رنگ

35000 ریال
موجود FLAT 10PIN KHAKESTARI

FLAT 10PIN KHAKESTARI

فلت 10پين خاکستري

15000 ریال
موجود FELAT 26PIN SIMI KHAKESTARI

FELAT 26PIN SIMI KHAKESTARI

فلت 26 پين خاکستري رنگ

80000 ریال
موجود FLAT FPC 50P 50CM 0.3MM

FLAT FPC 50P 50CM 0.3MM

فلت 50 پين 50CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

50000 ریال
موجود FLAT FPC 50P 15CM 0.3MM

FLAT FPC 50P 15CM 0.3MM

فلت 50 پين 15CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

0 ریال
موجود FLAT FPC 50P 10CM 0.3MM

FLAT FPC 50P 10CM 0.3MM

فلت 50 پين 10CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

30000 ریال
موجود FLAT FPC 50P 30CM 0.3MM

FLAT FPC 50P 30CM 0.3MM

فلت 50 پين 30CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

70000 ریال
موجود FLAT FPC 50P 20CM 0.3MM

FLAT FPC 50P 20CM 0.3MM

فلت 50 پين 20CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

0 ریال
موجود FELAT 40PIN SIMI KHAKESTARI

FELAT 40PIN SIMI KHAKESTARI

فلت 40 پين خاکستري رنگ

35000 ریال
موجود FELAT 50PIN SIMI KHAKESTARI

FELAT 50PIN SIMI KHAKESTARI

فلت 50 پين خاکستري رنگ

150000 ریال
موجود FLAT FPC 24P 25CM 0.3MM MAKOS

FLAT FPC 24P 25CM 0.3MM MAKOS

فلت 24 پين 25CM با فاصله بين هر پين 0.3MM معکوس

15000 ریال
موجود FLAT FPC 16P 25CM 0.5MM

FLAT FPC 16P 25CM 0.5MM

فلت 16 پين 25CM با فاصله بين هر پين 0.5MM

10000 ریال
موجود FLAT FPC 16P 25CM 0.5MM MAKOS

FLAT FPC 16P 25CM 0.5MM MAKOS

فلت 16 پين 25CM با فاصله بين هر پين 0.5MM معکوس

10000 ریال
موجود FLAT FPC 24P 10CM 0.3MM

FLAT FPC 24P 10CM 0.3MM

فلت 24 پين 10CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

30000 ریال
موجود FLAT FPC 23P 25CM 0.5MM

FLAT FPC 23P 25CM 0.5MM

فلت 23 پين 25CM با فاصله بين هر پين 0.5MM

25000 ریال
موجود FLAT FPC 26P 20CM 0.3MM MAKOS

FLAT FPC 26P 20CM 0.3MM MAKOS

فلت 26 پين 20CM با فاصله بين هر پين 0.3MM معکوس

0 ریال
موجود FLAT FPC 50P 30CM 0.5MM MAKOS

FLAT FPC 50P 30CM 0.5MM MAKOS

فلت 50 پين 30CM با فاصله بين هر پين 0.5MM معکوس

0 ریال
موجود FLAT FPC 50P 25CM 0.5MM

FLAT FPC 50P 25CM 0.5MM

فلت 50 پين 25CM با فاصله بين هر پين 0.5MM

100000 ریال
موجود FLAT FPC 16P 35CM 0.5MM

FLAT FPC 16P 35CM 0.5MM

فلت 16 پين 35CM با فاصله بين هر پين 0.5MM

25000 ریال
موجود FLAT FPC 30P 30CM 0.3MM PORTABLE

FLAT FPC 30P 30CM 0.3MM PORTABLE

فلت30 پين 230CM با فاصله بين هر پين 0.3MM پرتابل

50000 ریال
موجود FLAT PS2 L

FLAT PS2 L

فلت PS2 شکل L

60000 ریال
موجود FLAT FPC 70P 50CM 0.3MM

FLAT FPC 70P 50CM 0.3MM

فلت 70 پين 50CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

90000 ریال
موجود FLAT FPC 32P 30CM 0.5MM

FLAT FPC 32P 30CM 0.5MM

فلت 32 پين 30CM با فاصله بين هر پين 0.5MM

25000 ریال
موجود FLAT PIONEER 6850 ORG

FLAT PIONEER 6850 ORG

160000 ریال
موجود FLAT FPC 30P 25CM 0.3MM

FLAT FPC 30P 25CM 0.3MM

فلت 30 پين 25CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

30000 ریال
موجود FLAT FPC 80P 50CM 0.3MM

FLAT FPC 80P 50CM 0.3MM

فلت 80 پين 50CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

100000 ریال
موجود FLAT FPC 50P 50CM 0.3MM MAKOS

FLAT FPC 50P 50CM 0.3MM MAKOS

فلت 50 پين 50CM با فاصله بين هر پين 0.3MM معکوس

65000 ریال
موجود FLAT FPC 50P 30CM 0.8MM

FLAT FPC 50P 30CM 0.8MM

فلت 50 پين 30CM با فاصله بين هر پين 0.8MM

150000 ریال
موجود FLAT FPC 16P 10CM 0.5MM

FLAT FPC 16P 10CM 0.5MM

فلت 16 پين 10CM با فاصله بين هر پين 0.5MM

30000 ریال
موجود FLAT FPC 30P 40CM 0.3MM

FLAT FPC 30P 40CM 0.3MM

فلت 30 پين 40CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

70000 ریال