خازن(capacitor) 761 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 1000UF 16V (1)

1000UF 16V (1)

خازن 1000uf 16v درجه1

25000 ریال
موجود ADSI 33NF

ADSI 33NF

1000 ریال
موجود 1.2UF 400V POLISTER

1.2UF 400V POLISTER

1.2 ميکرو فاراد 400 ولت

10000 ریال
موجود 470NF 50V MOLTILAYER

470NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 470 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
موجود ADSI 2.7NF

ADSI 2.7NF

1000 ریال
موجود ADSI 6.8NF

ADSI 6.8NF

1000 ریال
موجود ADSI 15NF

ADSI 15NF

1000 ریال
موجود 47NF 50V MOLTILAYER

47NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 47 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
موجود 1UF SMD 1206

1UF SMD 1206

خازن 1UF اس ام دي 1206

2000 ریال
موجود ADSI 27PF

ADSI 27PF

1000 ریال
موجود 150NF 50V MOLTILAYER

150NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 150 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
موجود ADSI 4.7NF

ADSI 4.7NF

1000 ریال
موجود ADSI 150PF

ADSI 150PF

1000 ریال
موجود ADSI 1PF

ADSI 1PF

1000 ریال
موجود ADSI 2.2NF

ADSI 2.2NF

1000 ریال
موجود 220NF 50V MOLTILAYER

220NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 220 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
موجود ADSI 220PF

ADSI 220PF

1000 ریال
موجود ADSI 18PF

ADSI 18PF

1000 ریال
موجود ADSI 330PF

ADSI 330PF

1000 ریال
موجود ADSI 15PF

ADSI 15PF

1000 ریال
موجود ADSI 22NF

ADSI 22NF

1000 ریال
موجود ADSI 10PF

ADSI 10PF

1000 ریال
موجود ADSI 47PF

ADSI 47PF

1000 ریال
موجود ADSI 470PF

ADSI 470PF

1000 ریال
موجود ADSI 10NF

ADSI 10NF

1000 ریال
موجود 47NF 100V

47NF 100V

3000 ریال
موجود 22UF 400V

22UF 400V

30000 ریال
موجود ADSI 33PF

ADSI 33PF

1000 ریال
موجود ADSI 1NF

ADSI 1NF

1000 ریال
موجود ADSI 100PF

ADSI 100PF

1000 ریال