شاتکی(schottky) 61 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 1N 5819

1N 5819

ديود شاتکي 1 آمپر 40 ولت

9/530 ریال
موجود SB 560

SB 560

ديود شاتکي 5 آمپر 60 ولت

38/700 ریال
موجود SB 260

SB 260

ديود شاتکي 2 آمپر 60 ولت

19/340 ریال
موجود SR 506

SR 506

ديود شاتکي 5 آمپر 60 ولت

38/720 ریال
موجود 1N 5822

1N 5822

ديود شاتکي 3 امپر 40 ولت

20/490 ریال
موجود SR 360

SR 360

ديود شاتکي 3 آمپر 60 ولت

35/090 ریال
موجود MBR 1060CT

MBR 1060CT

ديود شاتکي 10 آمپر 60 ولت

87/850 ریال
موجود MBR 2045CT

MBR 2045CT

ديود شاتکي 20 آمپر 45 ولت

87/850 ریال
موجود SR 3100

SR 3100

ديود شاتکي 3 آمپر 100 ولت

55/660 ریال
موجود STPS 2045CT

STPS 2045CT

ديود شاتکي 20 آمپر 45 ولت

193/470 ریال
موجود DIODE MBR 320

DIODE MBR 320

ديود شاتکي 3 آمپر 20 ولت

26/380 ریال
موجود DIODE STPS 1545CT

DIODE STPS 1545CT

ديود شاتکي 15 آمپر 45 ولت

154/770 ریال
موجود SBL 2060CT

SBL 2060CT

ديود شاتکي 20 آمپر 60 ولت

87/850 ریال
موجود MBR 30H100CT TO-247

MBR 30H100CT TO-247

ديود شاتکي 30 آمپر 100 ولت

248/900 ریال
موجود STPS 3045 CW

STPS 3045 CW

ديود شاتکي 30 آمپر 45 ولت

241/580 ریال
ناموجود STPS 1045

STPS 1045

ديود شاتکي 10 آمپر 45 ولت

ریال
ناموجود SR 860

SR 860

ديود شاتکي 8 آمپر 60 ولت

38/700 ریال
ناموجود SKE 4F

SKE 4F

ریال
ناموجود SBL 1040

SBL 1040

ديود شاتکي 10 آمپر 40 ولت

ریال
ناموجود STPS 4045

STPS 4045

ديود شاتکي 40 آمپر 45 ولت

ریال
ناموجود 31DQ

31DQ

ديود شاتکي 3.3 آمپر 50 ولت

ریال
ناموجود SR 560

SR 560

ديود شاتکي 5 آمپر 60 ولت

19/340 ریال
ناموجود DIODE 2G2D0216

DIODE 2G2D0216

ديود شاتکي 2 آمپر 200 ولت

19/340 ریال
ناموجود SBRF 20100

SBRF 20100

ديود شاتکي 20 آمپر 100 ولت

77/390 ریال
ناموجود DIODE MBRF 20U200

DIODE MBRF 20U200

ديود شاتکي 20 آمپر 200 ولت

ریال
ناموجود DIODE MBR 30200CT

DIODE MBR 30200CT

ديود شاتکي 30 آمپر 200 ولت

290/190 ریال
ناموجود SR 160

SR 160

ديود شاتکي 1 آمپر 60 ولت

9/680 ریال
ناموجود SR 260

SR 260

ديود شاتکي 2 آمپر 60 ولت

9/600 ریال
ناموجود SB 360

SB 360

ديود شاتکي 3 آمپر 60ولت

19/340 ریال
ناموجود SB 160

SB 160

ديود شاتکي 1 آمپر 60ولت

ریال