دیود فلزی(Diode steel) 11 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


ناموجود FELEZI 50HFR120 (234)

FELEZI 50HFR120 (234)

ديود 50 امپر 1200 ولت

350000 ریال
ناموجود FELEZI 25HFR120 (233)

FELEZI 25HFR120 (233)

ديود25 امپر 1200 ولت

120000 ریال
ناموجود FELEZI 25HF120

FELEZI 25HF120

ديود فلزي 25 امپر 1200 ولت

0 ریال
ناموجود FELEZI 6NZ70

FELEZI 6NZ70

0 ریال
ناموجود FELEZI 50HF120 (234)

FELEZI 50HF120 (234)

350000 ریال
ناموجود DIODE D50 HF120 (231)

DIODE D50 HF120 (231)

ديود فلزي 50 آمپر 1200 ولت

120000 ریال
ناموجود DIODE D50 HF120 (233)

DIODE D50 HF120 (233)

ديور فلزي 50 آمپر 1200 ولت

120000 ریال
ناموجود DIODE D85 HF120 (232)

DIODE D85 HF120 (232)

ديور فلزي 85 آمپر 1200 ولت

170000 ریال
ناموجود DIODE D85 HFR120 (236)

DIODE D85 HFR120 (236)

ديور فلزي 85 آمپر 1200 ولت

170000 ریال
ناموجود DIODE D25 HF120 (235)

DIODE D25 HF120 (235)

ديور فلزي 50 آمپر 1200 ولت

300000 ریال
ناموجود DIODE D25 HFR120 (234)

DIODE D25 HFR120 (234)

ديور فلزي 25 آمپر 1200 ولت

100000 ریال