اداپتور(Adaptor) 124 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود ADABTOR SWITCHINGN 12V 1A BA SIM

ADABTOR SWITCHINGN 12V 1A BA SIM

12ولت 1 آمپر 2 طرف سيم دار

250000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHING 12V 1A DIVARI

ADABTOR SWITCHING 12V 1A DIVARI

12ولت 1 آمپر دوشاخه يا همان پريزي

220000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 3V 3A

ADABTOR SWITCHINGN 3V 3A

230000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 12V 3.33A

ADABTOR SWITCHINGN 12V 3.33A

350000 ریال
موجود ADABTOR 5V 600MA

ADABTOR 5V 600MA

250000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 24V 1A DIVARI

ADABTOR SWITCHINGN 24V 1A DIVARI

تغذيه روميزي 24ولت 1 آمپر ديواري

360000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 12V 15A SANATI

ADABTOR SWITCHINGN 12V 15A SANATI

600000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHING 12V 2A BA SIM AC/DC

ADABTOR SWITCHING 12V 2A BA SIM AC/DC

تغذيه سويچينگ 12ولت 2 آمپر دو سر سيم دار مدل AC/DC

300000 ریال
موجود ADABTOR SWICHING 5V 3A CISCO

ADABTOR SWICHING 5V 3A CISCO

380000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 24V 4A (2)

ADABTOR SWITCHINGN 24V 4A (2)

جعبه سفيد رنگ

750000 ریال
موجود ADABTOR SWICHING 5V 1A

ADABTOR SWICHING 5V 1A

110000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 10A SANATI

ADAPTOR SWITCHING 12V 10A SANATI

منبع تغذيه صنعتي 12 ولت 10 آمپر صنعتي

980000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHING 24V 3A moso

ADABTOR SWITCHING 24V 3A moso

480000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 5V 10A SANATI GHK

ADABTOR SWITCHINGN 5V 10A SANATI GHK

تغذيه 5 ولت10 آمپر صنعتي

350000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN SANATI 24V 15A

ADABTOR SWITCHINGN SANATI 24V 15A

آداپتور صنعتي 24ولت 15 آمپر

1350000 ریال
موجود TAGHZIYEH SANATI 12V 20A SANATI

TAGHZIYEH SANATI 12V 20A SANATI

1600000 ریال
موجود TAGHZIYEH DVB 7V SIMDAR

TAGHZIYEH DVB 7V SIMDAR

320000 ریال
موجود TAGHZIYEH COMMAX

TAGHZIYEH COMMAX

تغذيه آيفون COMMAX

450000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHING 14V 3A DIVARI SAMSUNG

ADABTOR SWITCHING 14V 3A DIVARI SAMSUNG

700000 ریال
موجود TAGHZIYEH SANATI 5V 40A

TAGHZIYEH SANATI 5V 40A

تغذيه سويچينگ 5 ولت 40 آمپر

1700000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 12V 5A SANATI

ADABTOR SWITCHINGN 12V 5A SANATI

12ولت 5 آمپر صنعتي

790000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 5V 5A SANATI

ADABTOR SWITCHINGN 5V 5A SANATI

تغذيه 5 ولت 5 آمپر صنعتي

300000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 5V 6A ROMIZI

ADABTOR SWITCHINGN 5V 6A ROMIZI

تغذيه 5 ولت 6 آمپر رو ميزي

580000 ریال
موجود TAGHZIYEH GHK 12V 40A SANATI

TAGHZIYEH GHK 12V 40A SANATI

2950000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 36V 10A SANATI

ADABTOR SWITCHINGN 36V 10A SANATI

36ولت 10 آمپر صنعتي

2450000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHING 12V 3A

ADABTOR SWITCHING 12V 3A

350000 ریال
موجود TAGHZIYEH DVB MAMOLI

TAGHZIYEH DVB MAMOLI

تغذيه معمولي

140000 ریال
موجود ADABTOR SWICHING 15V 5A

ADABTOR SWICHING 15V 5A

760000 ریال
موجود TRANS 12V 500MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 500MA 3SAR NEW TRANS

ترانس 12ولت 500ميلي امپر 3سر نيو ترانس

190000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHING 24V 2A GHK

ADABTOR SWITCHING 24V 2A GHK

تغذيه روميزي 24 ولت 2 آمپر

350000 ریال