اداپتور(Adaptor) 119 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود ADABTOR SWITCHINGN 3V 3A

ADABTOR SWITCHINGN 3V 3A

230000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 24V 1A DIVARI

ADABTOR SWITCHINGN 24V 1A DIVARI

تغذيه روميزي 24ولت 1 آمپر ديواري

220000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 24V 4A (2)

ADABTOR SWITCHINGN 24V 4A (2)

جعبه سفيد رنگ

750000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 12V 5A SANATI

ADABTOR SWITCHINGN 12V 5A SANATI

12ولت 5 آمپر صنعتي

790000 ریال
موجود TAGHZIYEH DVB 7V SIMDAR

TAGHZIYEH DVB 7V SIMDAR

320000 ریال
موجود TAGHZIYEH SANATI 5V 40A

TAGHZIYEH SANATI 5V 40A

تغذيه سويچينگ 5 ولت 40 آمپر

1700000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHINGN 24V 1A SANATI

TAGHZIYEH SWITCHINGN 24V 1A SANATI

تغذيه سويچينگ 24 ولت 1 آمپر

490000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 12V 3.33A

ADABTOR SWITCHINGN 12V 3.33A

350000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHING 24V 2A GHK

ADABTOR SWITCHING 24V 2A GHK

تغذيه روميزي 24 ولت 2 آمپر

350000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 12V 30A SANATI

ADABTOR SWITCHINGN 12V 30A SANATI

تغذيه 12ولت 30 آمپر صنعتي

1950000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHING 24V 5A

ADABTOR SWITCHING 24V 5A

750000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 12V 1A BA SIM

ADABTOR SWITCHINGN 12V 1A BA SIM

12ولت 1 آمپر 2 طرف سيم دار

250000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHING 24V 5A SANATI

ADABTOR SWITCHING 24V 5A SANATI

تغذيه 24ولت 5 آمپر صنعتي

980000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHING 12V 3A

ADABTOR SWITCHING 12V 3A

350000 ریال
موجود KAFBOARD TSOP48/SOP44 SPR

KAFBOARD TSOP48/SOP44 SPR

ادابتور 48پايه کف برد SPR4565

900000 ریال
موجود TAGHZIYEH SANATI 24V 2A

TAGHZIYEH SANATI 24V 2A

550000 ریال
موجود TAGHZIYEH SANATI 12V 40A SANATI

TAGHZIYEH SANATI 12V 40A SANATI

2950000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 36V 10A SANATI

ADABTOR SWITCHINGN 36V 10A SANATI

36ولت 10 آمپر صنعتي

2450000 ریال
موجود TAGHZIYEH TV 21"

TAGHZIYEH TV 21"

180000 ریال
موجود TAGHZIYEH DVB MAMOLI

TAGHZIYEH DVB MAMOLI

تغذيه معمولي

140000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHING GHK 12V 3A

ADABTOR SWITCHING GHK 12V 3A

اداپتور 12ولت 3امپر

270000 ریال
موجود TAGHZIYEH PS1

TAGHZIYEH PS1

200000 ریال
موجود ADAPTER LABTABI DELL 19.5V 4.62A

ADAPTER LABTABI DELL 19.5V 4.62A

19/5ولت 4/62امپر

650000 ریال
موجود TAGHZIYEH SANATI 12V 20A SANATI

TAGHZIYEH SANATI 12V 20A SANATI

1600000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 12V 15A SANATI

ADABTOR SWITCHINGN 12V 15A SANATI

600000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 24V 3A

ADABTOR SWITCHINGN 24V 3A

480000 ریال
موجود TAGHZIYEH COMMAX IRANI

TAGHZIYEH COMMAX IRANI

تغذيه کماکس ساخت ايران

450000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN 5V 5A SANATI

ADABTOR SWITCHINGN 5V 5A SANATI

تغذيه 5 ولت 5 آمپر صنعتي

300000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN SANATI 24V 10A

ADABTOR SWITCHINGN SANATI 24V 10A

آداپتور صنعتي 24ولت 10 آمپر

850000 ریال
موجود ADABTOR SWITCHINGN SANATI 24V 15A

ADABTOR SWITCHINGN SANATI 24V 15A

آداپتور صنعتي 24ولت 15 آمپر

1350000 ریال