اداپتور(Adaptor) 91 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود ADAPTOR 5V 600MA

ADAPTOR 5V 600MA

430/940 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 3A GHK

ADAPTOR SWITCHING 24V 3A GHK

آداپتور سوئيچينگ 24 ولت 3 آمپر GHK

1/250/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 3V 3A

ADAPTOR SWITCHING 3V 3A

578/260 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 1A FSP

ADAPTOR SWITCHING 24V 1A FSP

تغذيه روميزي 24ولت 1 آمپر FSP

845/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 4A (2)

ADAPTOR SWITCHING 24V 4A (2)

جعبه سفيد رنگ

1/353/340 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 1A DIVARI GHK

ADAPTOR SWITCHING 12V 1A DIVARI GHK

آداپتور سوئيچينگ 12 ولت 1آمپر GHK

450/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 5V 2A DIVARI APD

ADAPTOR SWITCHING 5V 2A DIVARI APD

آداپتور سوئيچينگ 5 لت 2 آمپر ديواري APD

520/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 2A BA SIM GHK

ADAPTOR SWITCHING 12V 2A BA SIM GHK

تغذيه سويچينگ 12ولت 2 آمپر دو سر سيم دار مدل GHK

550/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 5A BA SIM CHICONY

ADAPTOR SWITCHING 12V 5A BA SIM CHICONY

آداپتور سوئيچينگ 12 ولت 5 آمپر با سيم CHICONY

1/170/000 ریال
موجود ADAPTOR SWICHING 9V 3A HONOR

ADAPTOR SWICHING 9V 3A HONOR

آداپتور سوئيچينگ 9 ولت 3 آمپر HONOR

847/940 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 3.3V 2A DIVARI DVE

ADAPTOR SWITCHING 3.3V 2A DIVARI DVE

تغذيه 3.3 ولت 2 آمپر ديواري DVE

700/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI GOELST NL

ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI GOELST NL

تغذيه روميزي 24ولت 1 آمپر ديواري

766/270 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 5V 6A ROMIZI

ADAPTOR SWITCHING 5V 6A ROMIZI

تغذيه 5 ولت 6 آمپر رو ميزي

999/760 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 2A GHK

ADAPTOR SWITCHING 24V 2A GHK

تغذيه روميزي 24 ولت 2 آمپر

1/265/380 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 8A DELTA

ADAPTOR SWITCHING 12V 8A DELTA

آداپتور سوئيچينگ 12 ولت 8 آمپر DELTA

1/892/090 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 5V 1A DIVARI DVE

ADAPTOR SWITCHING 5V 1A DIVARI DVE

آداپتور سوئيچينگ 5 ولت 1 آمپر ديواري DVE

416/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 8V 3.6A ROMIZI

ADAPTOR SWITCHING 8V 3.6A ROMIZI

آداپتور سوئيچينگ 8 ولت 3.6 آمپر روميزي

845/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 14V 3A DIVARI SAMSUNG

ADAPTOR SWITCHING 14V 3A DIVARI SAMSUNG

1/206/620 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI GHK

ADAPTOR SWITCHING 24V 1A DIVARI GHK

آداپتور سوئيچينگ 24 ولت 1 آمپر ديواري GHK

712/270 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 24V 5A FSP

ADAPTOR SWITCHING 24V 5A FSP

آداپتور سوئيچينگ 24 ولت 5 آمپر FSP

2/119/840 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 5V 1A DIVARI GHK

ADAPTOR SWITCHING 5V 1A DIVARI GHK

آداپتور سوئيچينگ 5 ولت 1 آمپر ديواري GHK

423/970 ریال
موجود ADAPTOR SWICHING 5V 3A CISCO

ADAPTOR SWICHING 5V 3A CISCO

655/010 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHING 12V 5A BA SIM GHK

ADAPTOR SWITCHING 12V 5A BA SIM GHK

آداپتور سوئيچينگ 12 ولت 5 آمپر GHK

936/000 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 8.2V 1A

ADAPTOR SWITCHING 8.2V 1A

ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 8.2V 3A ROMIZI

ADAPTOR SWITCHING 8.2V 3A ROMIZI

آداپتور 8.2 ولتي 3 آمپر

430/940 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 12V 5A FSP

ADAPTOR SWITCHING 12V 5A FSP

تغذيه روميزي 12 ولت 5 آمپري

655/010 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 3.3V 4A ROMIZI

ADAPTOR SWITCHING 3.3V 4A ROMIZI

تغذيه 3.3 ولت 4 آمپر روميزي

344/750 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 18V 1A DIVARI

ADAPTOR SWITCHING 18V 1A DIVARI

18ولت 1 آمپر دوشاخه يا همان پريزي

396/460 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 14V 2.2A SAMSONGI

ADAPTOR SWITCHING 14V 2.2A SAMSONGI

482/650 ریال
ناموجود ADAPTOR SWITCHING 19V 2.2A SAMSONGI

ADAPTOR SWITCHING 19V 2.2A SAMSONGI

430/940 ریال