انواع انبر و سیم چین(Pliers) 88 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود KAFCHIN PLATO BLUE

KAFCHIN PLATO BLUE

کف چين معمولي پلاتو آبي رنگ

450/000 ریال
موجود KAFCHIN DTEC DT-109

KAFCHIN DTEC DT-109

کف چين DTEC مدل DT-109

480/000 ریال
موجود DAMBARIK TAKUMI VT-502A

DAMBARIK TAKUMI VT-502A

دم باريک TAKUMI مدل VT-502A

559/000 ریال
موجود ANBORDAST TAKUMI VT-501A

ANBORDAST TAKUMI VT-501A

انبردست TAKUMI مدل VT-501A

559/000 ریال
موجود SIM CHIN XY-A05

SIM CHIN XY-A05

سيم چين آبي ژاپني

1/411/730 ریال
موجود DAMBARIK ROLANS RT-503

DAMBARIK ROLANS RT-503

دم باريک رولنس دم پهن

512/850 ریال
موجود KAFCHIN CONVG 6" MT-22

KAFCHIN CONVG 6" MT-22

کف چين

1/239/290 ریال
موجود SIM LOKHTKON KALAGHI SD-312

SIM LOKHTKON KALAGHI SD-312

سيم لخت کن کلاغي SD-312

980/000 ریال
موجود SIMCHIN TAKUMI MICRO NIPPER 5"

SIMCHIN TAKUMI MICRO NIPPER 5"

سيم چين

576/590 ریال
موجود SIMCHIN GOOT YN-3 ORG

ORG SIMCHIN GOOT YN-3 ORG

سيم چين اصلي GOOT YN-3

5/153/910 ریال
ناموجود SIMCHIN GOOT YN-4 ORG

ORG SIMCHIN GOOT YN-4 ORG

سيم چين اصلي GOOT YN-4

2/585/570 ریال
ناموجود SIMCHIN GOOT YN-1 ORG

ORG SIMCHIN GOOT YN-1 ORG

سيم چين اصلي GOOT YN-1

2/499/410 ریال
ناموجود DAMBARIK GOOT YP-4 ORG

ORG DAMBARIK GOOT YP-4 ORG

دمباريک اصلي GOOT YN-4

1/223/850 ریال
ناموجود KAFCHIN SIMCHIN PROSKIT PM-908

KAFCHIN SIMCHIN PROSKIT PM-908

کف چين

913/560 ریال
ناموجود SIM CHIN PROSKIT 1PK-701

SIM CHIN PROSKIT 1PK-701

سيم چين پروسکيت 1PK-701

1/878/860 ریال
ناموجود SIMCHIN MTC-2

SIMCHIN MTC-2

258/560 ریال
ناموجود SIM LOKHTKON RDEER KALAGHI

SIM LOKHTKON RDEER KALAGHI

سيم لختکن کلاقي

603/320 ریال
ناموجود SIM LOKHTKON RDEER RT-936

SIM LOKHTKON RDEER RT-936

سيم لختکن حرفه اي RT-936

1/034/240 ریال
ناموجود ANBOR GHFLI 8PK-378C

ANBOR GHFLI 8PK-378C

انبر قفلي 8PK-378C

672/260 ریال
ناموجود ANBOR GHFLI 8PK-378A

ANBOR GHFLI 8PK-378A

انبر قفلي 8PK-378A

655/010 ریال
ناموجود ANBORDAST RDEER PT-509

ANBORDAST RDEER PT-509

انبردست

206/860 ریال
ناموجود KAFCHIN XYTRONIC AX-106

KAFCHIN XYTRONIC AX-106

کف چين AX-106

603/320 ریال
ناموجود KAFCHIN PROSKIT 8PK-101D

KAFCHIN PROSKIT 8PK-101D

کف چين پروسکيت مدل 8PK-101D

2/061/140 ریال
ناموجود SIM LOKHTKON YY-78-318

SIM LOKHTKON YY-78-318

سيم لخت کن YY-78-318

1/292/790 ریال
ناموجود SIM CHIN ROLANS

SIM CHIN ROLANS

سيم چين معمولي ROLANS

118/940 ریال
ناموجود SIM CHIN RDEER RT522

SIM CHIN RDEER RT522

سيم چين مدل RT522

146/530 ریال
ناموجود SIM LOKHTKON YTH-5023

SIM LOKHTKON YTH-5023

سيم لختکن زرد مدل YTH-5023

499/880 ریال
ناموجود DAMBARIK ROLANS RT-501

DAMBARIK ROLANS RT-501

دم باريک رولنس

512/850 ریال
ناموجود DAMBARIK BOLAND RED-BLACK

DAMBARIK BOLAND RED-BLACK

ریال
ناموجود DAMBARIK JACKLY

DAMBARIK JACKLY

دم باريک زرد

172/390 ریال