سنسورها(Sensors) 33 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود OPTO COUNTER EE-SX1105 (350)

OPTO COUNTER EE-SX1105 (350)

اپتو کانتر ابعاد طول:5ميل عرض:3ميل ارتفاء: 3ميل

65000 ریال
موجود OPTO COUNTER PS4703 (350)

OPTO COUNTER PS4703 (350)

اپتو کانتر ابعاد طول:8ميل عرض:4ميل ارتفاء: 6ميل

70000 ریال
موجود SENSOR AF56 GAZ

SENSOR AF56 GAZ

سنسور AF56 گاز

140000 ریال
موجود ULTRASONIC 10MIL (T)

ULTRASONIC 10MIL (T)

فرستنده آلتراسنيک 10 ميل

30000 ریال
موجود BOKHARSAZ PIZO 25MM

BOKHARSAZ PIZO 25MM

بخار ساز پيزو قطر 25 ميل

95000 ریال
موجود MQ 8

MQ 8

سنسور هيدروژن & NH3

170000 ریال
موجود SENSOR DS-18B20

SENSOR DS-18B20

سنسور دما

60000 ریال
موجود MQ 7

MQ 7

150000 ریال
موجود SENSOR MQ 2

SENSOR MQ 2

سنسور گاز

110000 ریال
موجود SENSOR SHARP 2Y0A21F

SENSOR SHARP 2Y0A21F

سنسور شارپ مادون قرمز

285000 ریال
موجود OPTO COUNTER GP1A53HR (350)

OPTO COUNTER GP1A53HR (350)

اپتو کانتر ابعاد طول:14ميل عرض:5ميل ارتفاء: 10ميل

85000 ریال
موجود SENSOR SHARP 0A41SKF

SENSOR SHARP 0A41SKF

سنسور مادون قرمز شارپ

285000 ریال
موجود SENSOR SHARP 2Y0A02

SENSOR SHARP 2Y0A02

سنسور مادون قرمز سارپ

450000 ریال
موجود SENSOR  SHT10 BEDONE BORD

SENSOR SHT10 BEDONE BORD

سنسور دما و رطوبت ديجيتال بدونه برد

450000 ریال
ناموجود L14F2

L14F2

سنسور فتو ديود نوري

0 ریال
ناموجود OPTOCANTER SMALL

OPTOCANTER SMALL

0 ریال
ناموجود OPTOCANTER MOTEVASET

OPTOCANTER MOTEVASET

0 ریال
ناموجود SENSOR 6851A 3PIN

SENSOR 6851A 3PIN

0 ریال
ناموجود PIR D203 BIG

PIR D203 BIG

50000 ریال
ناموجود PIR D203 SMAL

PIR D203 SMAL

سنسور حرارتي تشخيص انسان

70000 ریال
ناموجود MQ 9

MQ 9

سنسور گاز

100000 ریال
ناموجود SENSOR TGS 203 GAZ

SENSOR TGS 203 GAZ

سنسور TGS203 گاز

150000 ریال
ناموجود SENSOR SHT-11

SENSOR SHT-11

650000 ریال
ناموجود SENSOR HS-1101

SENSOR HS-1101

سنسور رطوبت

140000 ریال
ناموجود SENSOR TCS 230 SMD

SENSOR TCS 230 SMD

تشخيص رنگ

230000 ریال
ناموجود MQ 6

MQ 6

کليه گازها

100000 ریال
ناموجود SMT 160 PELASTIK

SMT 160 PELASTIK

150000 ریال
ناموجود SMT 160 FELEZI

SMT 160 FELEZI

بدنه فلزي

250000 ریال
ناموجود SENSOR PT100

SENSOR PT100

110000 ریال
ناموجود SENSOR LODSEL 500G

SENSOR LODSEL 500G

سنسور لودسل 500گرمي

300000 ریال