سون سگمنت(Seven Segment) 33 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 3*7SEGMENT KATOD  2.6*5.8CM  MODEL 8032AS

3*7SEGMENT KATOD 2.6*5.8CM MODEL 8032AS

سون سگمنت کاتد سه تايي 8032AS ابعاد 2.6*5.8سانتي متر

203/150 ریال
موجود 7SEGMENT ANODE TAK 1*1CM

7SEGMENT ANODE TAK 1*1CM

سون سگمنت اند تک SNS-3191BSR-B

29/030 ریال
موجود 7SEGMENT ANODE TAK 2*3CM

7SEGMENT ANODE TAK 2*3CM

سگمنت آند آسنسوري sns-8106BSR-B

108/340 ریال
موجود 7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM RED

7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM RED

سگمنت آند آسنسوري sns-12101BSR-B

135/430 ریال
موجود 7SEGMENT ANODE TAK 1.9*1.35CM

7SEGMENT ANODE TAK 1.9*1.35CM

سون سگمنت اند تک SNR-5161BSR

48/370 ریال
موجود 7SEGMENT KATOD TAK 1.9*1.35CM

7SEGMENT KATOD TAK 1.9*1.35CM

سون سگمنت کاتد تک SNR-5161ASR

29/030 ریال
موجود LED BARGERAF 10 CHRAGH RED

LED BARGERAF 10 CHRAGH RED

ال اي دي بارگراف 10بيتي قرمز

117/130 ریال
موجود 3*7SEGMENT KATOD  2*4CM

3*7SEGMENT KATOD 2*4CM

سون سگمنت کاتد سه تايي SNF-5361ASR

94/780 ریال
موجود 7SEGMENT ANODE TAK 3*4.5CM

7SEGMENT ANODE TAK 3*4.5CM

سون سگمنت اند تک

96/750 ریال
موجود 7 SEGMENT ANOD 5.6*3.8 CM SMN-18102BSR-4

7 SEGMENT ANOD 5.6*3.8 CM SMN-18102BSR-4

7 سگمنت آند مشترک آسانسوري ابعاد 5.6*3.8 سانتي متر مدل SMN-18102BSR-4 قرمز رنگ

512/440 ریال
موجود 7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM BLUE

7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM BLUE

سون سگمنت 2.8*4 سانت مدل SMN-12101BB

218/890 ریال
موجود LED MATRIX 8*8 3CM

LED MATRIX 8*8 3CM

ماتريکس 8*8 براي تابلو هاي روان وغيره

116/080 ریال
موجود LED BARGERAF 10 CHRAGH 3RANG

LED BARGERAF 10 CHRAGH 3RANG

ال اي دي بارگراف 10بيتي 3رنگ

147/040 ریال
موجود 3*7SEGMENT ANODE  2*4CM

3*7SEGMENT ANODE 2*4CM

سون سگمنت اند سه تايي SNF-5361 KEM-5631-BSR

87/080 ریال
ناموجود 7SEGMENT ANODE TAK 3*2CM

7SEGMENT ANODE TAK 3*2CM

سگمنت آند آسنسوري SNS-8106BSR-B

67/740 ریال
ناموجود 4*7SEGMENT KATOD  2*5CM

4*7SEGMENT KATOD 2*5CM

سون سگمنت کاتد چهار تايي SNF-5461ASL

67/740 ریال
ناموجود 7SEGMENT KATOD TAK 1*2CM

7SEGMENT KATOD TAK 1*2CM

سون سگمنت کاتد تک

19/340 ریال
ناموجود 7SEGMENT ANODE TAK 4*5.5CM

7SEGMENT ANODE TAK 4*5.5CM

سون سگمنت اند تکSNS-18102BSR

116/080 ریال
ناموجود 16SEGMENT ANODE  2.5*2CM HOROUF

16SEGMENT ANODE 2.5*2CM HOROUF

16سگمنت حروف

58/030 ریال
ناموجود 4*7SEGMENT ANODE  2*5CM

4*7SEGMENT ANODE 2*5CM

سون سگمنت اند چهار تايي SNF-5461

211/040 ریال
ناموجود 7SEGMENT ANODE TAK 12*9CM

7SEGMENT ANODE TAK 12*9CM

سگمنت آند مشترک تکي

444/950 ریال
ناموجود 7SEGMENT ANODE TAK 2.5*3.5CM

7SEGMENT ANODE TAK 2.5*3.5CM

سگمنت آند آسنسوري sns-1106BSR-B

116/080 ریال
ناموجود 7SEGMENT KATOD TAK 1*1CM

7SEGMENT KATOD TAK 1*1CM

سون سگمنت اند تک KPS-3191

29/030 ریال
ناموجود 7SEGMENT ANODE TAK 1*2CM

7SEGMENT ANODE TAK 1*2CM

سون سگمنت اند تک

29/030 ریال
ناموجود 7SEGMENT CATHODE TAK

7SEGMENT CATHODE TAK

ریال
ناموجود 7SEGMENT JOR

7SEGMENT JOR

ریال
ناموجود 7SEGMENT ANODE DUBLE

7SEGMENT ANODE DUBLE

ریال
ناموجود 7SEGMENT 30101BSA

7SEGMENT 30101BSA

ریال
ناموجود SEGMENT 1.9*2.4 ANOD

SEGMENT 1.9*2.4 ANOD

سگمنت 2 تايي 5261BSR-B

38/700 ریال
ناموجود LED MATRIX 8*8 6CM

LED MATRIX 8*8 6CM

ماتريکس 8*8 قرمز براي تابلو روان

116/080 ریال