پین هدر(Pin heder) 18 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود PIN MOKHABERATI

PIN MOKHABERATI

پين فلزي مخابراتي

1/940 ریال
موجود PIN HEDER MADEGI 2*40 SAF 2.54MM (272)

PIN HEDER MADEGI 2*40 SAF 2.54MM (272)

پين هدر مادگي 80 پين صاف با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

42/880 ریال
موجود PIN HEDER MADEGI 2*40 KHABIDEH 2.54MM (273)

PIN HEDER MADEGI 2*40 KHABIDEH 2.54MM (273)

پين هدر مادگي 80 پين خوابيده با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

116/160 ریال
موجود PIN HEDER NARI 1*40 1CM SAF 2.54MM (167)

PIN HEDER NARI 1*40 1CM SAF 2.54MM (167)

پين هدر نري 40 پين 1سانتي متري صاف با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

41/000 ریال
موجود PIN HEDER NARI 2*40 2CM SAF 2.54MM (137)

PIN HEDER NARI 2*40 2CM SAF 2.54MM (137)

پين هدر نري 80 پين 2 سانتي متري صاف با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

82/280 ریال
موجود PIN HEDER NARI 2*40 SAF 2.54MM (274)

PIN HEDER NARI 2*40 SAF 2.54MM (274)

پين هدر نري 80 پين صاف با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

42/350 ریال
موجود PIN HEDER NARI 1*5 SAF 2.54MM (359)

PIN HEDER NARI 1*5 SAF 2.54MM (359)

پين هدر 5 پين صاف با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

8/470 ریال
موجود PIN HEDER MADEGI 1*40 SAF 2.54MM (168)

PIN HEDER MADEGI 1*40 SAF 2.54MM (168)

پين هدر مادگي 40 پين صاف با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

30/980 ریال
موجود PIN HEDER NARI 1*40 2CM SAF 2.54MM (166)

PIN HEDER NARI 1*40 2CM SAF 2.54MM (166)

پين هدر نري 40پين 2 سانتي متري صاف با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

41/140 ریال
موجود PIN HEDER NARI 1*40 SAF 2MM (359)

PIN HEDER NARI 1*40 SAF 2MM (359)

پين هدر نري 40 پين ايستاده با فاصله پين تا پين 2 ميلي متر

19/360 ریال
موجود PIN HEDER NARI 2*40 KHABIDEH 2.54MM (359)

PIN HEDER NARI 2*40 KHABIDEH 2.54MM (359)

پين هدر نري 80 پين خوابيده با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

55/660 ریال
موجود PIN HEDER MADEGI 1*40 SAF 1.27MM (359)

PIN HEDER MADEGI 1*40 SAF 1.27MM (359)

پين هدر مادگي 40 پين صاف با فاصله پين تا پين 1.27ميلي متر

70/180 ریال
موجود PIN HEDER NARI 1*40 1CM KHABIDEH 2.54MM (275)

PIN HEDER NARI 1*40 1CM KHABIDEH 2.54MM (275)

پين هدر نري 40 پين 1 سانتي متري خوابيده با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

22/990 ریال
موجود PIN HEDER MADEGI 1*40 SAF 2MM (359)

PIN HEDER MADEGI 1*40 SAF 2MM (359)

پين هدر مادگي 40 پين صاف با فاصله پين تا پين 2 ميلي متر

59/290 ریال
موجود PIN HEDER MADEGI 1*40 KHABIDEH 2.54MM (346)

PIN HEDER MADEGI 1*40 KHABIDEH 2.54MM (346)

پين هدر مادگي 40 پين خوابيده با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

50/310 ریال
موجود PIN HEDER MADEGI 1*5 KHABIDEH 2.54MM

PIN HEDER MADEGI 1*5 KHABIDEH 2.54MM

پين هدر 5 پين خوابيده با فاصله پين تا پين 2.54 ميلي متر

9/680 ریال
ناموجود PIN HEDER MADEGI 2*5

PIN HEDER MADEGI 2*5

پين هدر مادگي 10 پين

11/610 ریال
ناموجود PINHEDER 4PIN RGB SMALL (300)

PINHEDER 4PIN RGB SMALL (300)

پين هدر RGB چهارپين کوچک

9/680 ریال