لوازم رباتیک 6 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود PARVANEH ASBABBAZI 4PAREH

PARVANEH ASBABBAZI 4PAREH

9/680 ریال
موجود GIRBOX ROBAT

GIRBOX ROBAT

گيربکس سياه براي روبات هاي آزمايشي

172/180 ریال
موجود PARVANEH ASBABBAZI 2PAREH

PARVANEH ASBABBAZI 2PAREH

9/680 ریال
ناموجود DASTE MOTOR 6 KELIDEH

DASTE MOTOR 6 KELIDEH

دسته موتور 6 کليد براي روبات هاي دانش آموزي

348/220 ریال
ناموجود DASTE MOTOR 6 KELIDEH LECO

DASTE MOTOR 6 KELIDEH LECO

دسته موتور 6 کليد براي روبات هاي دانش آموزي لکو با برد موتور

551/380 ریال
ناموجود PARVANEH ASBABBAZI 3PAREH

PARVANEH ASBABBAZI 3PAREH

15/480 ریال