قطعات شاسی روبات(Robotic structures) 16 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT SHASI LABEHDAR

SAZEH PELASTIKI ROBAT SHASI LABEHDAR

سازه تخت لبه داد براي ساخت شاسي پلاستيکي روبات

38/700 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT KAMANI

SAZEH PELASTIKI ROBAT KAMANI

سازه روباتيک پلاستيکي کماني شکل

2/920 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH SMALL

SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH SMALL

سازه روباتيک کشويي پلاستيکي کوتاه

2/920 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT (T) 4SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (T) 4SORAKH

سازه روباتيک پلاستيکي تي 4 سوراخ

4/840 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT (U) ZAKHIM

SAZEH PELASTIKI ROBAT (U) ZAKHIM

سازه روباتيک پلاستيکي يو ضخيم

4/840 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH BIG

SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH BIG

سازه رباتيک کشويي پلاستيکي بلند

4/250 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 2SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 2SORAKH

سازه روباتيک پلاستيکي اي 2 سوراخ

4/840 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT SHOTER 3SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT SHOTER 3SORAKH

سازه روباتيک شوتر پلاستيکي 3 سوراخ

9/680 ریال
موجود PLEXIGLAS 10*10

PLEXIGLAS 10*10

فلکسي 10*10

96/750 ریال
موجود BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR SAF

BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR SAF

برد فلزي سوراخ دار براي کارهاي رباتيک صاف

48/370 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 4SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 4SORAKH

سازه روباتيک کشويي پلاستيکي ال 4 سوراخ

4/840 ریال
ناموجود SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 5SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 5SORAKH

سازه روباتيک پلاستيکي ال 5 سوراخ

4/840 ریال
ناموجود SAZEH FELEZI ROBATIC (I) 12SORAKH

SAZEH FELEZI ROBATIC (I) 12SORAKH

سازه فلزي خطي براي چسباندن دو مفصل 12 سوراخ

15/480 ریال
ناموجود BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR KHABIDEH

BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR KHABIDEH

برد فلزي سوراخ دار براي کارهاي روباتيک خوابيده

48/370 ریال
ناموجود SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 10SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 10SORAKH

سازه روباتيک پلاستيکي اي 10 سوراخ

2/920 ریال
ناموجود SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 7SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 7SORAKH

سازه روباتيک پلاستيکي اي 7 سوراخ

2/920 ریال