قطعات شاستی روبات(Robotic structures) 18 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT SHASI LABEHDAR

SAZEH PELASTIKI ROBAT SHASI LABEHDAR

سازه تخت لبه داد براي ساخت شاسي پلاستيکي روبات

20000 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT KAMANI

SAZEH PELASTIKI ROBAT KAMANI

سازه روباتيک پلاستيکي کماني شکل

1500 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH SMAL

SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH SMAL

سازه روباتيک کشويي پلاستيکي کوتاه

1500 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH BIGH

SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH BIGH

سازه روباتيک کشويي پلاستيکي بلند

1500 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT (T) 4SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (T) 4SORAKH

سازه روباتيک پلاستيکي تي 4 سوراخ

2500 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT (U) ZAKHIM

SAZEH PELASTIKI ROBAT (U) ZAKHIM

سازه روباتيک پلاستيکي يو ضخيم

2500 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 2SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 2SORAKH

سازه روباتيک پلاستيکي اي 2 سوراخ

2500 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT SHOTER 3SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT SHOTER 3SORAKH

سازه روباتيک شوتر پلاستيکي 3 سوراخ

5000 ریال
موجود BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR SAF

BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR SAF

برد فلزي سوراخ دار براي کارهاي رباتيک صاف

25000 ریال
موجود PLEXIGLAS 10*10

PLEXIGLAS 10*10

فلکسي 10*10

50000 ریال
موجود SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 4SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 4SORAKH

سازه روباتيک کشويي پلاستيکي ال 4 سوراخ

2500 ریال
موجود DASTE MOTOR 6 KELIDEH

DASTE MOTOR 6 KELIDEH

دسته موتور 6 کليد براي روبات هاي دانش آموزي

180000 ریال
ناموجود SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 10SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 10SORAKH

سازه روباتيک پلاستيکي اي 10 سوراخ

1500 ریال
ناموجود SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 7SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 7SORAKH

سازه روباتيک پلاستيکي اي 7 سوراخ

1500 ریال
ناموجود SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 5SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 5SORAKH

سازه روباتيک پلاستيکي ال 5 سوراخ

2500 ریال
ناموجود BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR KHABIDEH

BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR KHABIDEH

برد فلزي سوراخ دار براي کارهاي روباتيک خوابيده

25000 ریال
ناموجود SAZEH FELEZI ROBATIC (I) 12SORAKH

SAZEH FELEZI ROBATIC (I) 12SORAKH

سازه فلزي خطي براي چسباندن دو مفصل 12 سوراخ

8000 ریال
ناموجود DASTE MOTOR 6 KELIDEH LECO

DASTE MOTOR 6 KELIDEH LECO

دسته موتور 6 کليد براي روبات هاي دانش آموزي لکو با برد موتور

285000 ریال