محصولات نوآوران الکترونیک 23 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود POROGERAMER NOAVARAN NFP 102

POROGERAMER NOAVARAN NFP 102

پروگرامر پارالل چيپهاي XILINX

350000 ریال
موجود POROGERAMER NOAVARAN NFP 103

POROGERAMER NOAVARAN NFP 103

پروگرامر پارالل چيپهاي ALTERA

300000 ریال
موجود POROGERAMER NOAVARAN NEC 107

POROGERAMER NOAVARAN NEC 107

پروگرامر و کپي کننده اي سي هاي اييپرام

500000 ریال
موجود POROGERAMER NOAVARAN NUP 113

POROGERAMER NOAVARAN NUP 113

پروگرامر USB ميکروهاي PIC

1400000 ریال
موجود POROGERAMER NOAVARAN NAR 116

POROGERAMER NOAVARAN NAR 116

پروگرامر پارالل ميکروهاي ARM مدل NAR116

250000 ریال
موجود POROGERAMER NOAVARAN NMP 100

POROGERAMER NOAVARAN NMP 100

پروگرامر USB ميکروهاي سري MCS-51

490000 ریال
موجود POROGERAMER NOAVARAN NFP 122

POROGERAMER NOAVARAN NFP 122

پروگرامرUSB چيپهاي XILINX مدل NFP122

2000000 ریال
موجود POROGERAMER NOAVARAN NFP 123

POROGERAMER NOAVARAN NFP 123

پروگرامر USB چيپهاي ALTERA مدل NFP123

450000 ریال
موجود POROGERAMER NOAVARAN NPP 106

POROGERAMER NOAVARAN NPP 106

پروگرامر پارالل ميکروهاي PIC مدل NPP 106

355000 ریال
موجود ROBAT NOAVARAN NAR 119

ROBAT NOAVARAN NAR 119

مجموعه آموزشي پنج ربات در يک ربات نوآوران الکترونيک مدل NAR119

2500000 ریال
موجود ROBAT NOAVARAN NPR 127

ROBAT NOAVARAN NPR 127

کيت ربات آموزشي پنج روبات در يک روبات با ميکرو کنترولر PIC 16F877 نوآوران الکترونيک مدل NPR 127

750000 ریال
موجود ROBAT NOAVARAN NAR 130

ROBAT NOAVARAN NAR 130

مجموعه آموزشي ربات بازو(معمولي) نوآوران الکترونيک مدل NAR130

2680000 ریال
موجود ROBAT NOAVARAN NAR 125

ROBAT NOAVARAN NAR 125

کيت ربات با ميکرو کنترولر ATMEGA32 نوآوران الکترونيک مدل NAR125

780000 ریال
موجود ROBAT NOAVARAN NAR 130P

ROBAT NOAVARAN NAR 130P

مجموعه آموزشي ربات بازو(پيشرفته) نوآوران الکترونيک مدل NAR130P

2990000 ریال
موجود ROBAT NOAVARAN LFR 310PC

ROBAT NOAVARAN LFR 310PC

مجموعه آموزشي ربات مسيرياب و ربات کامپيوتري نوآوران الکترونيک مدل LFR310PC

590000 ریال
موجود ROBAT NOAVARAN LFR 310

ROBAT NOAVARAN LFR 310

مجموعه آموزشي ربات با ميکرو کنترولر AT89S51 نوآوران الکترونيک مدل LFR310

550000 ریال
موجود POROGERAMER NOAVARAN NUP 128

POROGERAMER NOAVARAN NUP 128

پروگرامر PICKIT3 مدل NUP128

950000 ریال
موجود ROBAT MOGHADAMATI NOAVARAN NSR143

ROBAT MOGHADAMATI NOAVARAN NSR143

ربات مقدماتي نوآوران

800000 ریال
ناموجود ROBAT NOAVARAN NAR 131

ROBAT NOAVARAN NAR 131

مجموعه آموزشي ربات جنگجو و فوتبالس مقدماتي نوآوران الکترونيک مدل NAR131

950000 ریال
ناموجود ROBAT NOAVARAN NPR 142

ROBAT NOAVARAN NPR 142

مجموعه آموزشي ربات برنامه پذير نوآوران الکترونيک مدل NPR142

950000 ریال
ناموجود ROBAT NOAVARAN NLM 146

ROBAT NOAVARAN NLM 146

مجموعه آموزشي کيت چهار ربات نوآوران الکترونيک مدل NLM146

690000 ریال
ناموجود POROGERAMER NOAVARAN NAE 126

POROGERAMER NOAVARAN NAE 126

پروگرامر و شبيه ساز JLINK براي ميکروهاي ARM مدل NAE126

950000 ریال
ناموجود POROGERAMER NOAVARAN NXP141

POROGERAMER NOAVARAN NXP141

پروگرامر AVR XMEGA MKLL مدل NXP141

750000 ریال