محصولات کیت آموزشی بهنام کیت 153 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود (کيت سنجش اعصاب صوتي(هوشيار و بيداري) (1076

(کيت سنجش اعصاب صوتي(هوشيار و بيداري) (1076

بهنام کيت کيت سنجش اعصاب صوتي(هوشيار و بيداري) کد محصول:1076

95000 ریال
موجود (کيت تايمردوزمانه ديجيتال از1ثانيه تا100ساعت(1149

(کيت تايمردوزمانه ديجيتال از1ثانيه تا100ساعت(1149

بهنام کيت کيت تايمردوزمانه ديجيتال از1ثانيه تا100ساعت کد محصول:1149

800000 ریال
موجود (کيت موزيکال عربي (1120

(کيت موزيکال عربي (1120

بهنام کيت کيت موزيکال عربي کد محصول:1120

75000 ریال
موجود (کيت رنگين کمان الکترونيک با 24ال اي دي (1033

(کيت رنگين کمان الکترونيک با 24ال اي دي (1033

بهنام کيت :کيت رنگين کمان الکترونيک با 24ال اي دي و کنترل سرعت کد محصول 1033

148000 ریال
موجود (کيت ساعت ديجيتال ،با ده آلارم 24 ساعته  (1194

(کيت ساعت ديجيتال ،با ده آلارم 24 ساعته (1194

کيت ساعت ديجيتال ،با ده آلارم 24 ساعته .کد محصول :1194

730000 ریال
موجود (کيت الکترسيته/ آموزش 7 مدار الکتريکي(1171

(کيت الکترسيته/ آموزش 7 مدار الکتريکي(1171

بهنام کيت کيت الکترسيته/ آموزش 7 مدار الکتريکي کد محصول1171

98000 ریال
موجود (کيت موزيکال 5 وات با آهنگ سارا کرو کد (1003

(کيت موزيکال 5 وات با آهنگ سارا کرو کد (1003

کيت موزيکال 5 وات با آهنگ سارا کرو کد1003

75000 ریال
موجود (کيت آمپلي فاير تلفن تقويت صداتلفن بابلندگوکد(1010

(کيت آمپلي فاير تلفن تقويت صداتلفن بابلندگوکد(1010

کيت آمپلي فاير تلفن تقويت صدا تلفن با بلندگو کد1010

65000 ریال
موجود (کيت ديمر الکترونيک 220 ولت3000وات (1067

(کيت ديمر الکترونيک 220 ولت3000وات (1067

بهنام کيت کيت ديمر الکترونيک 220 ولت3000وات مجهز به فيلتر کد محصول: 1067

230000 ریال
موجود ( کيت فرستنده اف ام با جهبه و آنتن مخصوص(1040

( کيت فرستنده اف ام با جهبه و آنتن مخصوص(1040

بهنام کيت : کيت فرستنده اف ام با جهبه و آنتن مخصوص کد محصول 1040

125000 ریال
موجود (کيت ميکروفن مخفي استراق سمع باند اف ام (1028

(کيت ميکروفن مخفي استراق سمع باند اف ام (1028

بهنام کيت کيت ميکروفن مخفي استراق سمع باند اف ام کد محصول 1028

75000 ریال
موجود (کيت راديو با آمپلي فاير قوي با دو آي سي 3ولت(1026

(کيت راديو با آمپلي فاير قوي با دو آي سي 3ولت(1026

کيت راديو با آمپلي فاير قوي با دو آي سي 3ولت کد 1026

195000 ریال
موجود (کيت ريمت کنترول دو کانال برنامه ريزي (1174

(کيت ريمت کنترول دو کانال برنامه ريزي (1174

بهنام کيت کيت ريمت کنترول دو کانال برنامه ريزي کد محصول:1174

920000 ریال
موجود (کيت اکو ديجيتال پيشرفته مينياتوري جديد (1114

(کيت اکو ديجيتال پيشرفته مينياتوري جديد (1114

بهنام کيت کيت اکو ديجيتال پيشرفته مينياتوري جديد کد محصول:1114

310000 ریال
موجود (کيت موزيکال آذري (1125

(کيت موزيکال آذري (1125

بهنام کيت کيت موزيکال آذري کد محصول:1125

75000 ریال
موجود (کيت ترمستات و ترمومتر ديجيتال باميکروکنترولر(1151

(کيت ترمستات و ترمومتر ديجيتال باميکروکنترولر(1151

بهنام کيت کيت ترمستات و ترمومتر ديجيتال باميکروکنترولرکد محصول:1151

1150000 ریال
موجود (کيت پري آمپلي فاير مونو همه کاره حرفه اي(1140

(کيت پري آمپلي فاير مونو همه کاره حرفه اي(1140

بهنام کيت کيت پري آمپلي فاير مونو همه کاره حرفه ايکد محصول:1140

120000 ریال
موجود (کيت آمپلي فاير10وات مونو 6 الي 12 ولت (1054

(کيت آمپلي فاير10وات مونو 6 الي 12 ولت (1054

بهنام کيت کيت آمپلي فاير10وات مونو 6 الي 12 ولت کد محصول:1054

180000 ریال
موجود (کيت فلشر دو کانال پرقدرت 8آمپر 12 ولت(1092

(کيت فلشر دو کانال پرقدرت 8آمپر 12 ولت(1092

بهنام کيت کيت فلشر دو کانال پرقدرت 8آمپر 12 ولت کد محصول:1092

160000 ریال
موجود (کيت صوت سنج استريو با 14 ال اي دي و ولم کد (1019

(کيت صوت سنج استريو با 14 ال اي دي و ولم کد (1019

کيت صوت سنج استريو با 14 ال اي دي و ولم کد 1019

170000 ریال
موجود (کيت مبدل ولتاژ 12به ولتاژهاي 1.5/3/4.5/6ولت(1021

(کيت مبدل ولتاژ 12به ولتاژهاي 1.5/3/4.5/6ولت(1021

کيت مبدل ولتاژ 12به ولتاژهاي 1.5 / 3/ 4.5 /6 ولت کد 1021

65000 ریال
موجود (کيت قلب الکترونيک با 40ال اي دي کد(1007

(کيت قلب الکترونيک با 40ال اي دي کد(1007

کيت قلب الکترونيک با 40ال اي دي کد1007

200000 ریال
موجود (کيت گل الکترونيک با32 ال اي دي و کنترول سرعت(1029

(کيت گل الکترونيک با32 ال اي دي و کنترول سرعت(1029

بهنام کيت : کيت گل الکترونيک با32 ال اي دي و کنترول سرعت کد محصول 1029

148000 ریال
موجود (کيت جاسوس حرفه اي استراق سمع محيط با گوشي(1032

(کيت جاسوس حرفه اي استراق سمع محيط با گوشي(1032

بهنام کيت:کيت جاسوس حرفه اي استراق سمع محيط با گوشي کد محصول 1032

75000 ریال
موجود (کيت آيفون دوطرفه/ارتباط داخلي بوق خبر کننده(1046

(کيت آيفون دوطرفه/ارتباط داخلي بوق خبر کننده(1046

بهنام کيت : کيت آيفون دوطرفه/ارتباط داخلي بوق خبر کننده

115000 ریال
موجود (کيت صوت سنج مونو با11ديود نوراني دو طرف کد(1051

(کيت صوت سنج مونو با11ديود نوراني دو طرف کد(1051

بهنام کيت : کيت صوت سنج مونو با 11 ديود نوراني دو طرف کد محصول 1051

140000 ریال
موجود (کيت ستاره نوراني با20ال اي دي ستاره چمشمکزن(1059

(کيت ستاره نوراني با20ال اي دي ستاره چمشمکزن(1059

بهنام کيت: کيت ستاره نوراني با20ال اي دي ستاره چمشمکزن کد محصول 1059

100000 ریال
موجود (کيت امپلي فاير 60 وات استريو، 12ولت (1064

(کيت امپلي فاير 60 وات استريو، 12ولت (1064

600000 ریال
موجود (کيت چشمک زن دوکانال باقابليت افزايش40ال اي د(1027

(کيت چشمک زن دوکانال باقابليت افزايش40ال اي د(1027

کيت چشمک زن دوکانال باقابليت افزايش40ال اي دي کد محصول 1027

55000 ریال
موجود (کيت بلندگو دستي مجهز به ميکروفن خازني (1066

(کيت بلندگو دستي مجهز به ميکروفن خازني (1066

بهنام کيت کيت بلندگو دستي مجهز به ميکروفن خازني کد محصول :1066

95000 ریال