محصولات کیت آموزشی بهنام کیت 151 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود (کيت سنجش اعصاب صوتي(هوشيار و بيداري) (1076

(کيت سنجش اعصاب صوتي(هوشيار و بيداري) (1076

بهنام کيت کيت سنجش اعصاب صوتي(هوشيار و بيداري) کد محصول:1076

95000 ریال
موجود (کيت تايمردوزمانه ديجيتال از1ثانيه تا100ساعت(1149

(کيت تايمردوزمانه ديجيتال از1ثانيه تا100ساعت(1149

بهنام کيت کيت تايمردوزمانه ديجيتال از1ثانيه تا100ساعت کد محصول:1149

800000 ریال
موجود (کيت الکترسيته/ آموزش 7 مدار الکتريکي(1171

(کيت الکترسيته/ آموزش 7 مدار الکتريکي(1171

بهنام کيت کيت الکترسيته/ آموزش 7 مدار الکتريکي کد محصول1171

98000 ریال
موجود (کيت آمپلي فاير تلفن تقويت صداتلفن بابلندگوکد(1010

(کيت آمپلي فاير تلفن تقويت صداتلفن بابلندگوکد(1010

کيت آمپلي فاير تلفن تقويت صدا تلفن با بلندگو کد1010

65000 ریال
موجود (کيت رنگين کمان الکترونيک با 24ال اي دي (1033

(کيت رنگين کمان الکترونيک با 24ال اي دي (1033

بهنام کيت :کيت رنگين کمان الکترونيک با 24ال اي دي و کنترل سرعت کد محصول 1033

148000 ریال
موجود ( کيت فرستنده اف ام با جهبه و آنتن مخصوص(1040

( کيت فرستنده اف ام با جهبه و آنتن مخصوص(1040

بهنام کيت : کيت فرستنده اف ام با جهبه و آنتن مخصوص کد محصول 1040

125000 ریال
موجود (کيت موزيکال عربي (1120

(کيت موزيکال عربي (1120

بهنام کيت کيت موزيکال عربي کد محصول:1120

75000 ریال
موجود (کيت ساعت ديجيتال ،با ده آلارم 24 ساعته  (1194

(کيت ساعت ديجيتال ،با ده آلارم 24 ساعته (1194

کيت ساعت ديجيتال ،با ده آلارم 24 ساعته .کد محصول :1194

840000 ریال
موجود (کيت موزيکال 5 وات با آهنگ سارا کرو کد (1003

(کيت موزيکال 5 وات با آهنگ سارا کرو کد (1003

کيت موزيکال 5 وات با آهنگ سارا کرو کد1003

75000 ریال
موجود (کيت ميکروفن مخفي استراق سمع باند اف ام (1028

(کيت ميکروفن مخفي استراق سمع باند اف ام (1028

بهنام کيت کيت ميکروفن مخفي استراق سمع باند اف ام کد محصول 1028

75000 ریال
موجود (کيت مدار جعبه موزيکال(12014

(کيت مدار جعبه موزيکال(12014

بهنام کيت کيت مدار جعبه موزيکال کد محصول:12014

90000 ریال
موجود (کيت جاسوس حرفه اي استراق سمع محيط با گوشي(1032

(کيت جاسوس حرفه اي استراق سمع محيط با گوشي(1032

بهنام کيت:کيت جاسوس حرفه اي استراق سمع محيط با گوشي کد محصول 1032

75000 ریال
موجود (کيت چشمکزن با ديود نوراني/با دو باطري قلمي  (1117

(کيت چشمکزن با ديود نوراني/با دو باطري قلمي (1117

بهنام کيت کيت چشمکزن با ديود نوراني/با دو باطري قلمي کد محصول:1117

68000 ریال
موجود (بسته قطعات الکترونيکي ساخت جرثقيل(12016

(بسته قطعات الکترونيکي ساخت جرثقيل(12016

بهنام کيت بسته قطعات الکترونيکي ساخت جرثقيل کد محصول:12016

250000 ریال
موجود (کيت قلب الکترونيک با 40ال اي دي کد(1007

(کيت قلب الکترونيک با 40ال اي دي کد(1007

کيت قلب الکترونيک با 40ال اي دي کد1007

200000 ریال
موجود (کيت قلب سحر آميز با 16 ال اي دي دو رنگ کد(1008

(کيت قلب سحر آميز با 16 ال اي دي دو رنگ کد(1008

کيت قلب سحر آميز با 16 ال اي دي دو رنگ کد1008

100000 ریال
موجود (کيت مبدل ولتاژ 12به ولتاژهاي 1.5/3/4.5/6ولت(1021

(کيت مبدل ولتاژ 12به ولتاژهاي 1.5/3/4.5/6ولت(1021

کيت مبدل ولتاژ 12به ولتاژهاي 1.5 / 3/ 4.5 /6 ولت کد 1021

65000 ریال
موجود (کيت گل الکترونيک با32 ال اي دي و کنترول سرعت(1029

(کيت گل الکترونيک با32 ال اي دي و کنترول سرعت(1029

بهنام کيت : کيت گل الکترونيک با32 ال اي دي و کنترول سرعت کد محصول 1029

148000 ریال
موجود (کيت آيفون دوطرفه/ارتباط داخلي بوق خبر کننده(1046

(کيت آيفون دوطرفه/ارتباط داخلي بوق خبر کننده(1046

بهنام کيت : کيت آيفون دوطرفه/ارتباط داخلي بوق خبر کننده

115000 ریال
موجود (کيت ستاره نوراني با20ال اي دي ستاره چمشمکزن(1059

(کيت ستاره نوراني با20ال اي دي ستاره چمشمکزن(1059

بهنام کيت: کيت ستاره نوراني با20ال اي دي ستاره چمشمکزن کد محصول 1059

100000 ریال
موجود (کيت آژير دوچرخه با کليه وسايل آموزشي (1096

(کيت آژير دوچرخه با کليه وسايل آموزشي (1096

بهنام کيت کيت آژير دوچرخه با کليه وسايل آموزشي کد محصول: 1096

100000 ریال
موجود (کيت فلاش چشمکزن فلاشر يک کانال 220 ولت (1108

(کيت فلاش چشمکزن فلاشر يک کانال 220 ولت (1108

بهنام کيت کيت فلاش چشمکزن فلاشر يک کانال 220 ولت کد محصول:1108

100000 ریال
موجود (کيت ترمستات و ترمومتر ديجيتال باميکروکنترولر(1151

(کيت ترمستات و ترمومتر ديجيتال باميکروکنترولر(1151

بهنام کيت کيت ترمستات و ترمومتر ديجيتال باميکروکنترولرکد محصول:1151

1150000 ریال
موجود (کيت تايمر سويچ يا تايمر همه کاره مجهز به رله(1024

(کيت تايمر سويچ يا تايمر همه کاره مجهز به رله(1024

کيت تايمر سويچ يا تايمر همه کاره مجهز به رله کد 1024

185000 ریال
موجود (کيت چشمک زن دوکانال باقابليت افزايش40ال اي د(1027

(کيت چشمک زن دوکانال باقابليت افزايش40ال اي د(1027

کيت چشمک زن دوکانال باقابليت افزايش40ال اي دي کد محصول 1027

55000 ریال
موجود (کيت چشمک زن سه قلو با شش ديود نوراتي(1042

(کيت چشمک زن سه قلو با شش ديود نوراتي(1042

بهنام کيت : کيت چشمک زن سه قلو با شش ديود نوراتي کد محصول 1042

55000 ریال
موجود (کيت دايره نور يا نورگردان دو رنگ در دوحالت (1075

(کيت دايره نور يا نورگردان دو رنگ در دوحالت (1075

بهنام کيت کيت دايره نور يا نورگردان دو رنگ در دوحالت کد محصول: 1075

195000 ریال
موجود (کيت سيستم تاخير الکترونيک(تايمر معکوس) (1106

(کيت سيستم تاخير الکترونيک(تايمر معکوس) (1106

بهنام کيت کيت سيستم تاخير الکترونيک(تايمر معکوس) کد محصول:1106

185000 ریال
موجود (کيت موزيکال ني ني( عروسک يا جهان کوچک)(1124

(کيت موزيکال ني ني( عروسک يا جهان کوچک)(1124

بهنام کيت کيت موزيکال ني ني( عروسک يا جهان کوچک)کد محصول:1124

75000 ریال
موجود (کيت پري آمپلي فاير استريو همه کاره حرفه اي(1141

(کيت پري آمپلي فاير استريو همه کاره حرفه اي(1141

بهنام کيت کيت پري آمپلي فاير استريو همه کاره حرفه ايکد محصول:1141

110000 ریال