انتشارات دیباگران تهران 3 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود کتاب تابلوکار برق صنعتي مهندسي و انتخاب قطعات

کتاب تابلوکار برق صنعتي مهندسي و انتخاب قطعات

مهندس بهروز احمدي انتشارات ديباگران تهران/ شابک: 9786222181468

1/005/980 ریال
موجود کتاب اينترنت اشيا مفاهيم و پياده سازي

کتاب اينترنت اشيا مفاهيم و پياده سازي

اشکان طالبي/ انتشارات ديباگران تهران/ شابک محصول: 9-756-124-600-978

522/340 ریال
ناموجود کتاب اصول الکترونيک 1

کتاب اصول الکترونيک 1

نويسنده: سعيد خرازي زاده//شابک محصول:9-04-6761-964-978

2/198/390 ریال