تغذیه صنعتی 22 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 5A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 5A

تغذيه 5 ولت 5 آمپر صنعتي

980/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 2A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 2A

تغذيه 12ولت 2 آمپر صنعتي

590/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI  5V 10A GHK

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 10A GHK

تغذيه 5 ولت10 آمپر صنعتي

1/100/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 10A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 10A

منبع تغذيه صنعتي 12 ولت 10 آمپر صنعتي

1/120/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 5A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 5A

تغذيه 24ولت 5 آمپر صنعتي

1/460/440 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 15A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 15A

تغذيه سوئيچينگ صنعتي 24ولت 15 آمپر

2/980/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 15A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 15A

1/339/000 ریال
موجود ADAPTOR SWITCHINGN 24V 0.8A

ADAPTOR SWITCHINGN 24V 0.8A

منبع تغذيه 24 ولت 0.8 آمپر

751/080 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI GHK 12V 40A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI GHK 12V 40A

4/100/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 36V 10A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 36V 10A

36ولت 10 آمپر صنعتي

3/450/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 10A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 10A

تغذيه صنعتي 24ولت 10 آمپر

2/250/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 30A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 30A

تغذيه 12ولت 30 آمپر صنعتي

2/200/000 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 1A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 1A

تغذيه سويچينگ صنعتي 24 ولت 1 آمپر

681/540 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 3A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 3A

تغديه صنعتي 24ولت 3 آمپر

765/000 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING

TAGHZIYEH SWITCHING

542/450 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 33A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 33A

تغذيه 24ولت 33 آمپر

5/007/220 ریال
ناموجود TAGHZIYEH

TAGHZIYEH

403/360 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 5A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 5A

12ولت 5 آمپر صنعتي

926/000 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 2A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 2A

1/132/950 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 20A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 20A

2/225/430 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 40A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 40A

تغذيه سويچينگ صنعتي 5 ولت 40 آمپر

2/364/520 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI

ریال