ترایاک (TRIAC) 54 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود Z 0607 SMAL

Z 0607 SMAL

15000 ریال
سفارش داخل MAC 97

MAC 97

8000 ریال
موجود BTA 16

BTA 16

Full-wave thyristor (triac) // 200..800V,16A

35000 ریال
موجود TRIAC BTA 41-600B  CH

TRIAC BTA 41-600B CH

Full-wave thyristor (triac) // 200..800V, 40A

90000 ریال
موجود Z0103

Z0103

ترياک لباسشويي IT :RMS=1A / VDRM=400V/ TO 800V / IGT3MA/ TO25MA

50000 ریال
موجود Z3M SOT223

Z3M SOT223

ترياک لباسشويي IT :RMS=1A / VDRM=400V/ TO 800V / IGT3MA/ TO25MA

50000 ریال
موجود BT 136 ORG

BT 136 ORG

Full-wave thyristor (triac) // 500..800V, 4A

80000 ریال
موجود BT 139 CH

BT 139 CH

Full-wave thyristor (triac) // 500..800V, 16A,

27000 ریال
سفارش داخل BT 134

BT 134

Full-wave thyristor (triac) // 500..800V, 4A

15000 ریال
موجود MCR 100-6

MCR 100-6

high gate sensivity // 400V , 0.8A

20000 ریال
موجود BT 169

BT 169

Thyristor, 600V, 0.8A 0,1W

10000 ریال
موجود BT 139 ORG

BT 139 ORG

Full-wave thyristor (triac) // 500..800V, 16A,

120000 ریال
موجود BCR 16

BCR 16

100000 ریال
سفارش داخل BT 152 METAL

BT 152 METAL

Thyristor for mains operation // 400.800V, 20A,

50000 ریال
سفارش داخل Z 0405MF

Z 0405MF

Full-wave thyristor (triac) // 200V, 4A

40000 ریال
موجود BTA 316

BTA 316

TRIAC 600V 16A TO-220AB

185000 ریال
موجود TRIAC M 16GZ47 TO-220

TRIAC M 16GZ47 TO-220

98000 ریال
سفارش داخل BT 136 CH

BT 136 CH

Full-wave thyristor (triac) // 500..800V, 4A

35000 ریال
موجود BTA06 -600

BTA06 -600

. VERY LOW IGT = 10mA max . LOW IH = 15mA max . BTA Family : INSULATING VOLTAGE = 2500V(RMS) (UL RECOGNIZED : E81734

40000 ریال
سفارش داخل BTW 69-1200

BTW 69-1200

Thyristor, insulated, 1200V 50A

0 ریال
ناموجود AC 03E

AC 03E

35000 ریال
سفارش داخل AC 03F

AC 03F

Triac, 600V 3A

0 ریال
سفارش داخل AC 05DSM

AC 05DSM

0 ریال
ناموجود BTA 26-600

BTA 26-600

Full-wave thyristor (triac) // 200..800V, 25A

50000 ریال
ناموجود BTA 12

BTA 12

Full-wave thyristor (triac) // 200..800V,12A

40000 ریال
ناموجود BTB 16

BTB 16

120000 ریال
سفارش داخل M 12JZ47

M 12JZ47

180000 ریال
سفارش داخل T 1235H

T 1235H

Triac, snubberless, 600V 12A

50000 ریال
ناموجود Z 0607 BIGH

Z 0607 BIGH

15000 ریال
سفارش داخل PCR 406

PCR 406

0 ریال