ترایاک (TRIAC) 52 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


سفارش داخل MAC 97

MAC 97

8000 ریال
موجود BTA 16

BTA 16

Full-wave thyristor (triac) // 200..800V,16A

35000 ریال
موجود Z0103

Z0103

ترياک لباسشويي IT :RMS=1A / VDRM=400V/ TO 800V / IGT3MA/ TO25MA

50000 ریال
موجود Z3M SOT223

Z3M SOT223

ترياک لباسشويي IT :RMS=1A / VDRM=400V/ TO 800V / IGT3MA/ TO25MA

50000 ریال
موجود BT 136 ORG

BT 136 ORG

Full-wave thyristor (triac) // 500..800V, 4A

80000 ریال
موجود BT 139 ORG

BT 139 ORG

Full-wave thyristor (triac) // 500..800V, 16A,

120000 ریال
سفارش داخل BT 134

BT 134

Full-wave thyristor (triac) // 500..800V, 4A

15000 ریال
موجود BT 139 CH

BT 139 CH

Full-wave thyristor (triac) // 500..800V, 16A,

27000 ریال
موجود Z 0607 SMAL

Z 0607 SMAL

15000 ریال
موجود MCR 100-6

MCR 100-6

high gate sensivity // 400V , 0.8A

20000 ریال
موجود BT 169

BT 169

Thyristor, 600V, 0.8A 0,1W

10000 ریال
موجود BCR 16

BCR 16

100000 ریال
موجود BTB 16

BTB 16

120000 ریال
موجود BT 138

BT 138

Full-wave thyristor (triac) // 500..800V, 12A

23000 ریال
سفارش داخل BT 152 METAL

BT 152 METAL

Thyristor for mains operation // 400.800V, 20A,

50000 ریال
سفارش داخل Z 0405MF

Z 0405MF

Full-wave thyristor (triac) // 200V, 4A

40000 ریال
سفارش داخل T 1235H

T 1235H

Triac, snubberless, 600V 12A

50000 ریال
سفارش داخل BT 136 CH

BT 136 CH

Full-wave thyristor (triac) // 500..800V, 4A

35000 ریال
موجود BT 137

BT 137

Full-wave thyristor (triac) // 500..800V, 8A,

35000 ریال
موجود BTA 41 TO-247

BTA 41 TO-247

Full-wave thyristor (triac) // 200..800V, 40A

90000 ریال
سفارش داخل M 12JZ47

M 12JZ47

180000 ریال
موجود BTA06 -600

BTA06 -600

. VERY LOW IGT = 10mA max . LOW IH = 15mA max . BTA Family : INSULATING VOLTAGE = 2500V(RMS) (UL RECOGNIZED : E81734

40000 ریال
موجود M 2LZ47

M 2LZ47

130000 ریال
سفارش داخل BTW 69-1200

BTW 69-1200

Thyristor, insulated, 1200V 50A

0 ریال
ناموجود AC 03E

AC 03E

35000 ریال
سفارش داخل AC 03F

AC 03F

Triac, 600V 3A

0 ریال
سفارش داخل AC 05DSM

AC 05DSM

0 ریال
ناموجود BTA 26-600

BTA 26-600

Full-wave thyristor (triac) // 200..800V, 25A

50000 ریال
ناموجود BTA 12

BTA 12

Full-wave thyristor (triac) // 200..800V,12A

40000 ریال
ناموجود Z 0607 BIGH

Z 0607 BIGH

15000 ریال