ای سی ها (IC) 4988 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


سفارش داخل 7414 SMD

7414 SMD

10000 ریال
موجود ULN 2003 SMD

ULN 2003 SMD

25000 ریال
موجود IC L 7805CV

IC L 7805CV

Voltage regulator, voltage stabilizer +5V, 1,5A

11000 ریال
موجود 7806CV

7806CV

18000 ریال
موجود 78L06

78L06

8000 ریال
موجود ATMEGA 8A SMD

ATMEGA 8A SMD

75000 ریال
موجود ULN 2003 DIP

ULN 2003 DIP

25000 ریال
موجود AMS 1117 1.8V SMD SMALL TO-223

AMS 1117 1.8V SMD SMALL TO-223

12000 ریال
موجود TL 431

TL 431

10000 ریال
موجود NE 555 DIP

NE 555 DIP

10000 ریال
موجود LM 386 SMD

LM 386 SMD

10000 ریال
موجود 7824CV

7824CV

8500 ریال
موجود 78L18

78L18

10000 ریال
موجود 24C02 SMD

24C02 SMD

10000 ریال
موجود AMS 1117 1.8 BIGH TO-252

AMS 1117 1.8 BIGH TO-252

تيپ بزرگ

10000 ریال
سفارش داخل 7912CV

7912CV

19000 ریال
موجود 7809CV

7809CV

15000 ریال
موجود 7812CV

7812CV

18500 ریال
موجود 78L09

78L09

10000 ریال
موجود AMS 1117 1.5V SMD SMALL TO-223

AMS 1117 1.5V SMD SMALL TO-223

15000 ریال
موجود 8002 SMD

8002 SMD

30000 ریال
موجود 78L05

78L05

6000 ریال
موجود 79L05

79L05

7500 ریال
سفارش داخل LM 317T

LM 317T

19500 ریال
سفارش داخل LM 358

LM 358

10000 ریال
موجود 7808CV

7808CV

15000 ریال
موجود TNY 266PN

TNY 266PN

50000 ریال
موجود JRC 4558 SMD

JRC 4558 SMD

9000 ریال
موجود TDA 2030 ORG

TDA 2030 ORG

80000 ریال
موجود LM 324

LM 324

28000 ریال