میکروسوئیچ اهرم دار( micro- levered) 8 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود MIK M102-011 5A 125V 3A 250V

MIK M102-011 5A 125V 3A 250V

ميکروسيچ مدل M102-011 با 5آمپر 125 ولت و 3آمپر 250 ولت

40000 ریال
موجود MIK AHROMDAR 3A 250V 2.8CM

MIK AHROMDAR 3A 250V 2.8CM

ميکروسويچ اهروم دار بلند 3آمپر 250 ولت اهرم 2.8 سانتمتري

50000 ریال
موجود MIK AHROMDAR 5A 250V 4CM (218)

MIK AHROMDAR 5A 250V 4CM (218)

ميکروسويچ اهروم دار بلند 5آمپر 250 ولت اهرم 4 سانتمتري

25000 ریال
موجود SW AHROMDAR 5A 250V (219)

SW AHROMDAR 5A 250V (219)

ميکرو سيچ اهرم دار متوسط 5 آمپر 250 ولت قرقره اي

30000 ریال
ناموجود SW AHROMDAR 15A V-156-1C25 (220)

SW AHROMDAR 15A V-156-1C25 (220)

ميکرو سيچ اهرو دار قرقره اي 15 آمپر

50000 ریال
ناموجود MIK AHROMDAR 1A 125V (216)

MIK AHROMDAR 1A 125V (216)

ميکروسويچ اهروم دار قرقره اي 1آمپر 125 ولت

30000 ریال
ناموجود MIK AHROMDAR 15A 250V V-153-1C25 (227)

MIK AHROMDAR 15A 250V V-153-1C25 (227)

30000 ریال
ناموجود MIK AHROMDAR 15A 250V V-152-1C25 (226)

MIK AHROMDAR 15A 250V V-152-1C25 (226)

کليد اهرمي متوسط

25000 ریال