کلیدهای کلنگی(Tilt switches) 9 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود SW KOLANGI 3PIN 3HALATEH MTS 1 (213)

SW KOLANGI 3PIN 3HALATEH MTS 1 (213)

کلنگي آبي 3 پايه 3 حالته

89/540 ریال
موجود SW KOLANGI 3PIN 2HALATEH KNX-1 (183)

SW KOLANGI 3PIN 2HALATEH KNX-1 (183)

کليد کلنگي دو حالته آبي 3پين

87/950 ریال
موجود SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH MTS 2 (212)

SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH MTS 2 (212)

کليد کلنگي آبي 6 پايه 2 حالته

116/160 ریال
موجود KOLANGI 6PIN BIG 3HALATE (348)

KOLANGI 6PIN BIG 3HALATE (348)

کليد6 پين بزرگ کلنگي 3 حالته

319/770 ریال
موجود MICRO SW KOLANGI 4PIN MOTEVASET (210)

MICRO SW KOLANGI 4PIN MOTEVASET (210)

4 پين متوسط کلنگي 2 حالته

190/260 ریال
ناموجود SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH KNX-2 (211)

SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH KNX-2 (211)

کليد کلنگي آبي 6 پايه 2 حالته

71/960 ریال
ناموجود SW KOLANGI 6PIN 3HALATEH MTS 2 (212)

SW KOLANGI 6PIN 3HALATEH MTS 2 (212)

کلنگي آبي 6 پايه 3 حالته

95/940 ریال
ناموجود MICRO SW KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE (343)

MICRO SW KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE (343)

کليد6 پين بزرگ کلنگي 2 حالته

319/770 ریال
ناموجود KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE

KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE

کليد6 پين بزرگ کلنگي 2 حالته

ریال