مقاومت های تابع دما 29 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود NTC 5D15

NTC 5D15

ان تي سي 5 اهم سايز 15

30000 ریال
موجود NTC 20D15

NTC 20D15

30000 ریال
موجود NTC 100R

NTC 100R

مقاومت حرارتي منفي 100 اهمي

15000 ریال
موجود NTC 47D15

NTC 47D15

35000 ریال
موجود NTC 10K

NTC 10K

مقاومت حرارتي منفي 10کيلو اهمي

10000 ریال
موجود NTC 5R -20

NTC 5R -20

مقاومت تابع حرارت 5 اهم سايز 20

50000 ریال
موجود NTC 5D7

NTC 5D7

ان تي سي 5 اهم سايز 7

20000 ریال
موجود NTC 220R

NTC 220R

ان تي سي 220 اهم

50000 ریال
موجود NTC 50R-13

NTC 50R-13

ان تي سي 50 اهمي قطر 13

60000 ریال
موجود NTC 10R-25

NTC 10R-25

80000 ریال
موجود PTC 3PIN MESHKI ORG

PTC 3PIN MESHKI ORG

80000 ریال
ناموجود NTC 10R

NTC 10R

19000 ریال
ناموجود NTC 5R

NTC 5R

0 ریال
ناموجود NTC 18R

NTC 18R

0 ریال
ناموجود NTC 5K

NTC 5K

10000 ریال
ناموجود NTC 16R

NTC 16R

0 ریال
ناموجود NTC 4.7R

NTC 4.7R

30000 ریال
ناموجود NTC 8R-20

NTC 8R-20

ان تي سي 8 اهم سايز 20

150000 ریال
ناموجود NTC 15R-20

NTC 15R-20

45000 ریال
ناموجود NTC 500R

NTC 500R

مقاومت حرارتي منفي 500 اهمي

10000 ریال
ناموجود NTC 1K

NTC 1K

مقاومت حرارتي منفي 1کيلو اهمي

15000 ریال
ناموجود NTC 20K

NTC 20K

مقاومت حرارتي منفي 20 کيلو اهمي

15000 ریال
ناموجود NTC 50K

NTC 50K

مقاومت حرارتي منفي 50 کيلو اهمي

15000 ریال
ناموجود NTC 300R-7

NTC 300R-7

NTC 100 اهم ساير 7

10000 ریال
ناموجود PTC 3PIN MESHKI CH

PTC 3PIN MESHKI CH

0 ریال
ناموجود PTC 2PIN MESHKI ORG

PTC 2PIN MESHKI ORG

0 ریال
ناموجود PTC 3PIN PHILIPS

PTC 3PIN PHILIPS

سفيد رنگ

0 ریال
ناموجود PTC 18R

PTC 18R

0 ریال
ناموجود PTC 3PIN KALEH GHANDI

PTC 3PIN KALEH GHANDI

28000 ریال