مقاومت های تابع دما 1 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


ناموجود NTC 10R-25

NTC 10R-25

50/070 ریال