مقاومت های تابع دما 1 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود NTC 10R-25

NTC 10R-25

36000 ریال