خازن شکلاتی(poliester) 286 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 1.2UF 400V POLISTER

1.2UF 400V POLISTER

1.2 ميکرو فاراد 400 ولت

10000 ریال
موجود 47NF 100V

47NF 100V

3000 ریال
موجود 470PF 100V MKT

470PF 100V MKT

خازن470 پيکو فاراد 100 ولتي ام کاتي

3500 ریال
موجود 10NF 100V MKT

10NF 100V MKT

خازن 10 نانو 100 ولتي ام کاتي

6600 ریال
موجود 1.5NF 100V MKT

1.5NF 100V MKT

خازن 1.5 نانو 100 ولتي ام کاتي

6000 ریال
موجود 100NF 100V MKT

100NF 100V MKT

خازن 100 نانو 100 ولتي ام کاتي

7500 ریال
موجود 2.2UF 250V POLIESTER

2.2UF 250V POLIESTER

28000 ریال
موجود 390NF 630V

390NF 630V

15000 ریال
موجود 1.5NF 1200V

1.5NF 1200V

7000 ریال
موجود 1.8NF 100V

1.8NF 100V

5000 ریال
موجود 1NF 1200V

1NF 1200V

خازن 1 نانو 1200 ولت

2000 ریال
موجود 470NF 63V

470NF 63V

5000 ریال
موجود 56NF 630V

56NF 630V

3000 ریال
موجود 6.8NF 100V

6.8NF 100V

3000 ریال
موجود 1.5NF 100V

1.5NF 100V

خازن پلي استر

1500 ریال
موجود 1NF 100V

1NF 100V

0 ریال
موجود 4.7NF 3KV

4.7NF 3KV

6000 ریال
موجود 680NF 100V

680NF 100V

4000 ریال
موجود 3.9NF 1KV

3.9NF 1KV

5000 ریال
موجود 15NF 2KV

15NF 2KV

18000 ریال
موجود 2.2NF 800V

2.2NF 800V

8000 ریال
موجود 4.7NF 2KV

4.7NF 2KV

5000 ریال
موجود 1.5NF 630V

1.5NF 630V

5000 ریال
موجود 3.3NF 400V

3.3NF 400V

5000 ریال
موجود 68NF 100V

68NF 100V

2500 ریال
موجود 82NF 100V

82NF 100V

3000 ریال
موجود 22NF 2KV

22NF 2KV

25000 ریال
موجود 680NF 400V

680NF 400V

7000 ریال
موجود 4.7NF 630V

4.7NF 630V

5000 ریال
موجود 2.2NF 1200V

2.2NF 1200V

5000 ریال