خازن شکلاتی(poliester) 308 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 1.2UF 400V POLISTER

1.2UF 400V POLISTER

1.2 ميکرو فاراد 400 ولت

10000 ریال
موجود 47NF 100V

47NF 100V

3000 ریال
موجود 470PF 100V MKT

470PF 100V MKT

خازن470 پيکو فاراد 100 ولتي ام کاتي

3500 ریال
موجود 1.5NF 100V MKT

1.5NF 100V MKT

خازن 1.5 نانو 100 ولتي ام کاتي

6000 ریال
موجود 10NF 100V MKT

10NF 100V MKT

خازن 10 نانو 100 ولتي ام کاتي

6600 ریال
موجود 3.3UF 250V POLIESTER

3.3UF 250V POLIESTER

خازن پلي استر(شکلاتي) 3.3 ميکروفاراد 250 ولت

20000 ریال
موجود 1UF 630V POLIESTER

1UF 630V POLIESTER

خازن پلي استر(شکلاتي) 1 ميکروفاراد 630 ولت

16000 ریال
سفارش داخل 1.5UF 630V POLIESTER

1.5UF 630V POLIESTER

خازن پلي استر‎ 1.5 ميکروفاراد 630 ولت

18000 ریال
موجود 100NF 100V MKT

100NF 100V MKT

خازن 100 نانو 100 ولتي ام کاتي

7500 ریال
موجود 2.2UF 250V POLIESTER

2.2UF 250V POLIESTER

28000 ریال
موجود 390NF 630V

390NF 630V

15000 ریال
سفارش داخل 2UF 630V POLIESTER

2UF 630V POLIESTER

خازن پلي استر(شکلاتي) 2 ميکروفاراد 630 ولت

21000 ریال
موجود 2.2UF 630V POLIESTER

2.2UF 630V POLIESTER

خازن پلي استر(شکلاتي) 2.2 ميکروفاراد 630 ولت

21000 ریال
موجود 1.5NF 1200V

1.5NF 1200V

7000 ریال
موجود 1.8NF 100V

1.8NF 100V

5000 ریال
موجود 470NF 63V

470NF 63V

5000 ریال
موجود 1NF 1200V

1NF 1200V

خازن 1 نانو 1200 ولت

4600 ریال
موجود 680PF 2KV

680PF 2KV

2600 ریال
موجود 56NF 630V

56NF 630V

3000 ریال
موجود 6.8NF 100V

6.8NF 100V

3000 ریال
موجود 1.5NF 100V

1.5NF 100V

خازن پلي استر

1500 ریال
موجود 33NF 630V

33NF 630V

5000 ریال
موجود 1NF 100V

1NF 100V

1500 ریال
موجود 680NF 100V

680NF 100V

4000 ریال
موجود 3.9NF 1KV

3.9NF 1KV

7000 ریال
موجود 220NF 100V

220NF 100V

2000 ریال
موجود 680NF 400V

680NF 400V

خازن پلي استر 680 نانوفاراد 400 ولت

15000 ریال
موجود 4.7NF 2KV

4.7NF 2KV

5000 ریال
موجود 15NF 2KV

15NF 2KV

18000 ریال
موجود 1.5NF 630V

1.5NF 630V

5000 ریال