خازن تانتالیوم(Tantaliom capacitor) 17 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 2.2UF 50V TANTAL

2.2UF 50V TANTAL

خازن تانتال 2.2ميکروفاراد 50 ولت

20000 ریال
موجود 10UF 25V TANTAL

10UF 25V TANTAL

30000 ریال
موجود 3.3UF 35V TANTAL

3.3UF 35V TANTAL

19000 ریال
موجود 4.7UF 25V TANTAL

4.7UF 25V TANTAL

25000 ریال
موجود 15UF 25V TANTAL

15UF 25V TANTAL

100000 ریال
موجود 6.8UF 25V TANTAL

6.8UF 25V TANTAL

9000 ریال
ناموجود 1UF 25V TANTAL

1UF 25V TANTAL

0 ریال
ناموجود 1UF 35V TANTAL

1UF 35V TANTAL

0 ریال
ناموجود 10UF 35V TANTAL

10UF 35V TANTAL

0 ریال
ناموجود 2.2UF 16V TANTAL

2.2UF 16V TANTAL

0 ریال
ناموجود 2.2UF 25V TANTAL

2.2UF 25V TANTAL

10000 ریال
ناموجود 22UF 16V TANTAL

22UF 16V TANTAL

0 ریال
ناموجود 3.3UF 25V TANTAL

3.3UF 25V TANTAL

0 ریال
ناموجود 3.3UF 50V TANTAL

3.3UF 50V TANTAL

0 ریال
ناموجود 470uf 10v SMD SIZE 10

470uf 10v SMD SIZE 10

خازن اس ام دي تانتال

23000 ریال
ناموجود 220uf 16v SMD SIZE 10

220uf 16v SMD SIZE 10

خازن تانتال SMD

25000 ریال
ناموجود 100UF 16V TANTAL

100UF 16V TANTAL

25000 ریال