مقاومت تابع نور(LDR) 4 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود PHOTOCELL MEDIUM (164)

PHOTOCELL MEDIUM (164)

فتوسل متوسط

48/370 ریال
موجود FOTOSEL SMALL (165)

FOTOSEL SMALL (165)

فتوسل کوچک

23/230 ریال
ناموجود PHOTOCELL BIG (164)

PHOTOCELL BIG (164)

سنسور فتوسل بزرگ قابدار

125/750 ریال
ناموجود PHOTOCELL 7MIL

PHOTOCELL 7MIL

فتوسل 7 ميل

38/700 ریال