مقاومت تابع نور(LDR) 4 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود FOTOSEL SMALL (165)

FOTOSEL SMALL (165)

فتوسل کوچک

16/690 ریال
موجود FOTOSEL MEDIUM (164)

FOTOSEL MEDIUM (164)

فتوسل بزرگ

34/780 ریال
ناموجود FOTOSEL BIG (164)

FOTOSEL BIG (164)

سنسور فتوسل بزرگ قابدار

90/410 ریال
ناموجود FOTOSEL 7MIL

FOTOSEL 7MIL

فتوسل 7 ميل

27/820 ریال