خازن روغنی ( OilY Capacitors) 19 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 2UF 350V ROGHANI AC

2UF 350V ROGHANI AC

خازن روغني 2 ميکروفراد 350 ولت AC

40000 ریال
موجود 3UF 450V ROGHANI AC

3UF 450V ROGHANI AC

خازن روغني 3 ميکروفراد 450 ولت AC

45000 ریال
موجود 1UF 400V ROGHANI

1UF 400V ROGHANI

خازت 1 ميکرو 400 ولت روغني

50000 ریال
موجود 3.5UF 450V ROGHANI AC

3.5UF 450V ROGHANI AC

خازن روغني 3.5 ميکروفراد 400 ولت AC

75000 ریال
ناموجود 2UF 400V ROGHANI AC

2UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 1.2 ميکروفراد 400 ولت AC

35000 ریال
ناموجود 6.3UF 400V ROGHANI AC

6.3UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 6.3 ميکروفراد 400 ولت AC

45000 ریال
ناموجود 2.5UF 400V ROGHANI AC

2.5UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 2.5 ميکروفراد 400 ولت AC

45000 ریال
ناموجود 25UF 400V ROGHANI AC

25UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 25 ميکروفراد 400 ولت AC

100000 ریال
ناموجود 40UF 400V ROGHANI AC

40UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 40 ميکروفراد 400 ولت AC

180000 ریال
ناموجود 35UF 400V ROGHANI AC

35UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 35 ميکروفراد 400 ولت AC

180000 ریال
ناموجود 30UF 400V ROGHANI AC

30UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 30 ميکروفراد 400 ولت AC

180000 ریال
ناموجود 45UF 400V ROGHANI AC

45UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 45 ميکروفراد 400 ولت AC

200000 ریال
ناموجود 16UF 400V ROGHANI AC

16UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 16 ميکروفراد 400 ولت AC

75000 ریال
ناموجود 10UF 400V ROGHANI AC

10UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 10 ميکروفراد 400 ولت AC

75000 ریال
ناموجود 5UF 400V ROGHANI AC

5UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 5 ميکروفراد 400 ولت AC

75000 ریال
ناموجود 1.10UF 2100V AC MACROFER

1.10UF 2100V AC MACROFER

خازن ماکروفر 1.10ميکروفراد 2100 ولتي

350000 ریال
ناموجود 1.2UF 400V ROGHANI AC

1.2UF 400V ROGHANI AC

خازن AC

25000 ریال
ناموجود 50UF 400V ROGHANI AC

50UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 50 ميکروفراد 400 ولت AC

0 ریال
ناموجود 55UF 400V ROGHANI AC

55UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 55 ميکروفراد 400 ولت AC

0 ریال