مقاومت اری 11 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 100R 9PIN AREY

RES 100R 9PIN AREY

مقاومت اري 9پين 100 اهم

5000 ریال
موجود RES 1K 9PIN AREY

RES 1K 9PIN AREY

مقاومت اري 9پين 1 کيلو

5000 ریال
سفارش داخل RES 4.7K 9PIN AREY

RES 4.7K 9PIN AREY

5000 ریال
موجود RES 2.2K 9PIN AREY

RES 2.2K 9PIN AREY

مقاومت اري 2.2 کيلو

3500 ریال
موجود RES 100K 9PIN AREY

RES 100K 9PIN AREY

مقاومت اري 9پين 100 کيلو

3500 ریال
موجود RES 3.3K 9PIN AREY

RES 3.3K 9PIN AREY

مقاومت اري 9پين 3.3 کيلو

3500 ریال
موجود RES 330R 9PIN AREY

RES 330R 9PIN AREY

مقاومت اري 330 اهم 9 پين

5000 ریال
موجود RES 470R 9PIN AREY

RES 470R 9PIN AREY

مقاومت اري 9پين 470 اهم

3500 ریال
ناموجود RES 10K 9PIN AREY

RES 10K 9PIN AREY

مقاومت اري 10 کيلو 9 پين

3500 ریال
ناموجود RES 220R 9PIN AREY

RES 220R 9PIN AREY

مقاومت اري 9پين 220 اهم

3500 ریال
ناموجود RES 4.7K  9PIN AREY

RES 4.7K 9PIN AREY

3500 ریال