مقاومت 3 وات آجری 8 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 15K 3W AJORI

RES 15K 3W AJORI

مقاومت آجري 15 کيلو اهم 3 وات

9/680 ریال
ناموجود RES 0.68R 3W AJORI

RES 0.68R 3W AJORI

مقاومت آجري 0.68 اهم 3 وات

14/520 ریال
ناموجود RES 1.5R 3W AJORI

RES 1.5R 3W AJORI

مقاومت آجري 1.5 اهم 3 وات

9/680 ریال
ناموجود RES 1.8R 3W AJORI

RES 1.8R 3W AJORI

مقاومت آجري 1.8 اهم 3 وات

11/610 ریال
سفارش داخل RES 150R 3W AJORI

RES 150R 3W AJORI

مقاومت آجري 150 اهم 3 وات

23/980 ریال
ناموجود RES 560R 3W AJORI

RES 560R 3W AJORI

مقاومت آجري 560 اهم 3 وات

9/680 ریال
ناموجود RES 1K 3W AJORI

RES 1K 3W AJORI

مقاومت آجري 1 کيلو اهم 3 وات

14/520 ریال
ناموجود RES 10K 3W AJORI

RES 10K 3W AJORI

مقاومت آجري 10 کيلو اهم 3 وات

14/520 ریال