خازن متغیر 1 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


ناموجود TRIMMER YELLOW 0-40PF

TRIMMER YELLOW 0-40PF

خازن تريمر 0 تا 40 پيکوفاراد

48/280 ریال