پیشنهاد شگفت انگیز قطعات الکترونیک صنعتی

MAJOL GAS ARDUINO MQ4

MAJOL GAS ARDUINO MQ4
ماژول گاز آردوینو MQ4

538/000 ریال449/000 ریال
C3415 TO-92

C3415 TO-92
ترانزیستور C3415

39/000 ریال19/500 ریال
FISH BNC LAHIMI NOGHREEI (1)

FISH BNC LAHIMI NOGHREEI (1)
فیش BNC

99/000 ریال74/000 ریال
usb
جک ها
سوکت
کانکتور

خرید جدیدترین قطعات الکترونیکی ارزان

DIODE STPS4045CW

DIODE STPS4045CW

619/000 ریال
ADSI 820PF

ADSI 820PF

1/000 ریال
ADSI 50PF

ADSI 50PF

1/000 ریال
RES 59K 1/2W

RES 59K 1/2W

2/500 ریال
RES 8.06K 14W 1%

RES 8.06K 14W 1%

500 ریال
RES 140R 1W

RES 140R 1W

3/500 ریال
RES 620K 1/4W 1%

RES 620K 1/4W 1%

1/300 ریال
RES 220K 3W

RES 220K 3W

1/200 ریال
RES 7.5K 3W

RES 7.5K 3W

1/200 ریال
RES 510K 1W

RES 510K 1W

3/000 ریال
RES 27R 1/8W

RES 27R 1/8W

500 ریال
RES 300K 1/4W

RES 300K 1/4W

800 ریال
RES 430K 1/4W

RES 430K 1/4W

800 ریال
RES 16.9K 1W 1%

RES 16.9K 1W 1%

2/500 ریال
RES 169K 1/4W 1%

RES 169K 1/4W 1%

1/300 ریال
RES 24K 1/4W

RES 24K 1/4W

800 ریال
RES 3K 1W

RES 3K 1W

3/000 ریال
RES 220R 1/8W

RES 220R 1/8W

500 ریال
RES 75R 1/4W

RES 75R 1/4W

800 ریال
C4630 TO-220F

C4630 TO-220F

296/000 ریال
K2628 TO-220F

K2628 TO-220F

395/000 ریال
C4110 TO-3P

C4110 TO-3P

386/000 ریال
C5706

C5706

295/000 ریال
K4101 TO-220F

K4101 TO-220F

465/000 ریال
لحیم کاری
هویه

لوازم الکترونیکی پیشنهادی در فروشگاه تخصصی تکشو الکترونیک

C 1815 c1815

C 1815 c1815
ترانزیستور NPN مدل TO92 C1815

3/500 ریال3/400 ریال
TDA 7377 ORG

TDA 7377 ORG
ای سی TDA7377

535/000 ریال519/000 ریال
MJE 13003 TO-126 mje13003

MJE 13003 TO-126 mje13003
ترانزیستور MJE13003

13/000 ریال
JRQ 4558 DIP

JRQ 4558 DIP
آی سی JRQ4558

52/600 ریال
D 718 TO-3P

D 718 TO-3P
ترانزیستور D718

349/000 ریال
HY 1906

HY 1906
ترانزیستور ماسفت قدرت hy1906

280/000 ریال
MJE 13001 mje13001

MJE 13001 mje13001
ترانزیستور MJE13001

5/600 ریال
MJE 13005 mje13005

MJE 13005 mje13005
ترانزیستور MJE13005

59/000 ریال