سبد خرید خالی می باشد

  سبد خرید شما خالی می باشد

  سبد خرید خالی می باشد

  سبد داخل شما خالی می باشد

نمایش سبد داخل

  سبد خرید خالی می باشد

  سبد خارج شما خالی می باشد

نمایش سبد خارج


STRX 6769 ORG

ای سی ها (IC) STRX 6769 ORG


قیمت : 780/000 ریال

مشخصات فنی

پرسش ها و نظرات پیرامون کاربرد STRX 6769 ORG

دیدگاه ها

 • طاهر صالحی
 • طاهر صالحی
 • شعیب نادعلیزاده