خرید ای سی ها (IC)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ای سی ها (IC)

5395 نوع ای سی ها (IC) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


AP1506-50 TO-263

AP1506-50 TO-263

530/000 ریال
LA42352

LA42352

465/000 ریال
STRA6053 DIP-8

STRA6053 DIP-8

720/000 ریال
LB1412

LB1412

356/000 ریال
SM8013C DIP-8

SM8013C DIP-8

312/000 ریال
B1862 SMD

B1862 SMD

235/000 ریال
LB1838 SMD

LB1838 SMD

493/000 ریال
75ALS173 SOP-16

75ALS173 SOP-16

325/000 ریال
AT29C020

AT29C020

980/000 ریال
TOP256PN DIP-7

TOP256PN DIP-7

585/000 ریال
X25020 SMD

X25020 SMD

498/000 ریال
SN7448N

SN7448N

494/000 ریال
A42S

A42S

89/000 ریال
74HC03D SMD

74HC03D SMD

45/000 ریال
CS1628EO SOP-28

CS1628EO SOP-28

768/000 ریال
IR21531

IR21531

1/200/000 ریال
PN8370 SOP-7

PN8370 SOP-7

219/000 ریال
95040 SOP-8

95040 SOP-8

215/000 ریال
OP291GS SMD

OP291GS SMD

1/482/000 ریال
PAL013B 27PIN

PAL013B 27PIN

2/435/000 ریال
4N25

4N25

79/000 ریال
LM1117 5V SMD TO-223

LM1117 5V SMD TO-223
ای سی LM1117

39/000 ریال
U211B3 SMD

U211B3 SMD
ای سی U211B3

1/245/000 ریال
L6219DS SMD

L6219DS SMD
ای سی L6219DS

668/000 ریال
EL3063

EL3063
اپتوکوپلر EL3063

139/000 ریال
2S110 SOP8

2S110 SOP8

858/000 ریال
آی سی AD420ARZ-32

آی سی AD420ARZ-32

29/750/000 ریال
STRY 6473 OLD

STRY 6473 OLD

1/729/000 ریال
74HC139N DIP

74HC139N DIP
آی سی 74HC139N

45/000 ریال
HEF 4077BP DIP

HEF 4077BP DIP
آی سی HEF4077BP

94/800 ریال
AP 3700 TO-92

AP 3700 TO-92
آی سی AP3700

61/200 ریال
TL 061C SMD

TL 061C SMD
آی سی TL061C

149/000 ریال
AP 1534 SMD SOP-8

AP 1534 SMD SOP-8
آی سی AP1534

568/000 ریال
KID 65003AF SOP-16

KID 65003AF SOP-16
آی سی KID65003AF

685/000 ریال
UC 3843B SOP-8

UC 3843B SOP-8
آی سی UC3843B

126/000 ریال
HT 7533A-1 TO-92

HT 7533A-1 TO-92
ترانزیستور HT7533A-1

60/000 ریال