خرید ای سی ها (IC)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ای سی ها (IC)

5357 نوع ای سی ها (IC) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


HEF 4077BP DIP

HEF 4077BP DIP
آی سی HEF4077BP

79/000 ریال
AP 3700 TO-92

AP 3700 TO-92
آی سی AP3700

49/000 ریال
TL 061C SMD

TL 061C SMD
آی سی TL061C

119/000 ریال
AP 1534 SMD SOP-8

AP 1534 SMD SOP-8
آی سی AP1534

450/000 ریال
AQH 3223 DIP-8

AQH 3223 DIP-8
آی سی AQH3223

125/000 ریال
TPS 562209 SOT-23-6 SMD CODE 209

TPS 562209 SOT-23-6 SMD CODE 209
آی سی TPS562209

918/000 ریال
UC 3843B SOP-8

UC 3843B SOP-8
آی سی UC3843B

89/000 ریال
TDA 1517

TDA 1517
آی سی TDA1517

280/000 ریال
BA 8206BA4 DIP-18

BA 8206BA4 DIP-18
آی سی BA8206BA4

419/000 ریال
KA 431AZ TO-92

KA 431AZ TO-92
آی سی KA431AZ

12/000 ریال
MC 34164P-5

MC 34164P-5
آی سی MC34164P-5

95/000 ریال
OB 2212 DIP-8

OB 2212 DIP-8
آی سی OB2212

445/000 ریال
MC 33079DG SOP-14

MC 33079DG SOP-14
آی سی MC33079DG

239/000 ریال
93LC46 DIP

93LC46 DIP
آی سی 93LC46

97/200 ریال
MIP 2K5 DIP-7 ORG

MIP 2K5 DIP-7 ORG
آی سی MIP2K5

598/000 ریال
CSC 2313F SMD

CSC 2313F SMD
آی سی CSC2313F

119/000 ریال
PIC 16F684 SMD

PIC 16F684 SMD
آی سی PIC16F684

818/000 ریال
LNK 6777K

LNK 6777K
آی سی LNK6777K

495/000 ریال
OP 07 SMD

OP 07 SMD
آی سی OP07

97/200 ریال
TL 071 SMD

TL 071 SMD
آی سی TL071

54/000 ریال
ICM 7555CN

ICM 7555CN
آی سی ICM7555CN

169/000 ریال
LM 2594M ADJ SMD

LM 2594M ADJ SMD
آی سی LM2594M

328/000 ریال
AP 8012 SOP-8

AP 8012 SOP-8
آی سی AP8012

169/000 ریال
NCP 1654 54b65 SMD

NCP 1654 54b65 SMD
آی سی 54b65

290/000 ریال
OB 2225NCP SOP-8

OB 2225NCP SOP-8
آی سی OB2225NCP

145/000 ریال
MIX 2018E SOP-8

MIX 2018E SOP-8
آی سی MIX2018E

95/800 ریال
L 7915CV

L 7915CV
آی سی L7915CV

89/100 ریال
MOC 3063S

MOC 3063S
آی سی MOC3063S

139/000 ریال
EUP 2589 SOP-28

EUP 2589 SOP-28
آی سی EUP2589

298/000 ریال
XL 6019E1 TO-263-5

XL 6019E1 TO-263-5
آی سی XL6019E1

249/000 ریال
IC FD 650K DIP-16 ORG

IC FD 650K DIP-16 ORG

145/000 ریال
LM 306P

LM 306P
آی سی LM306P

149/000 ریال
MIP 2D2 DIP-7

MIP 2D2 DIP-7

275/000 ریال
CM 6901 T6X SMD

CM 6901 T6X SMD
آی سی CM6901T6X

1/005/000 ریال
TL 061CP DIP

TL 061CP DIP
آی سی TL061CP

142/000 ریال
RTL 8201BL

RTL 8201BL
آی سی RTL8201BL

458/000 ریال