برچسب :

مقاومت

خرید کالاها و قطعات برچسب گذاری شده با : مقاومت

1197 نوع کالا و قطعه با برچسب مقاومت موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 510R 1/4W

RES 510R 1/4W
مقاومت 510 اهم 1/4 وات

1/030 ریال
RES 1K 5PIN ARRAY

RES 1K 5PIN ARRAY
مقاومت 1 کیلو اهم 5 پین اری

28/100 ریال
RES 470R 0603 ARRAY

RES 470R 0603 ARRAY
مقاومت 470 اهم 0603 اری

4/370 ریال
RES 4.7K 0603 ARRAY

RES 4.7K 0603 ARRAY
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0603 اری

4/830 ریال
RES 0R 1/4W

RES 0R 1/4W
مقاومت 0 اهم 1/4 وات

1/490 ریال
RES 5.1R 1/4W

RES 5.1R 1/4W
مقاومت 5.1 اهم 1/4 وات

880 ریال
RES 3.3K 1/8W

RES 3.3K 1/8W
مقاومت 3.3 کیلو اهم 1/8 وات

700 ریال
RES 680R 1/8W

RES 680R 1/8W
مقاومت 680 اهم 1/8 وات

570 ریال
RES 1K 1/8W

RES 1K 1/8W
مقاومت 1 کیلو اهم 1/8 وات

570 ریال
RES 33K 1/8W

RES 33K 1/8W
مقاومت 33 کیلو اهم 1/8 وات

840 ریال
RES 10K 1/8W

RES 10K 1/8W
مقاومت 10 کیلو اهم 1/8 وات

1/500 ریال
RES 4.7K 1/8W

RES 4.7K 1/8W
مقاومت 4.7 کیلواهم 1/8 وات

950 ریال
RES 6.8K 1/8W

RES 6.8K 1/8W
مقاومت 6.8 کیلواهم 1/8 وات

1/010 ریال
VDR 47V-7 NEC

VDR 47V-7 NEC
وی دی آر 47 ولت 7 میلی متر NEC

27/800 ریال
PTC 12R 2A MZ126

PTC 12R 2A MZ126
پی تی سی 12 اهم 2 آمپر

59/800 ریال
NTC 10D-9

NTC 10D-9
ان تی سی 10 اهم 9میلی متر

21/800 ریال