برچسب :

خرید ترمیستور

خرید کالاها و قطعات برچسب گذاری شده با : خرید ترمیستور

41 نوع کالا و قطعه با برچسب خرید ترمیستور موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


PTC 12R 2A MZ126

PTC 12R 2A MZ126
پی تی سی 12 اهم 2 آمپر

59/800 ریال
NTC 10D-9

NTC 10D-9
ان تی سی 10 اهم 9میلی متر

21/800 ریال
NTC 5D-15

NTC 5D-15
ان تی سی 5 اهم 15 میلی متر

78/200 ریال
NTC 203-5

NTC 203-5
ان تی سی 20 کیلو اهم 5 میلی متر

17/200 ریال
NTC 103-5

NTC 103-5
ان تی سی 10 کیلو اهم 5 میلی متر

18/400 ریال
NTC 501-5

NTC 501-5
ان تی سی 500 اهم 5 میلی متر

18/600 ریال
NTC 101-5

NTC 101-5
ان تی سی 100 اهم 5 میلی متر

15/700 ریال
NTC 15D-20

NTC 15D-20
ان تی سی 15 اهم 20 میلی متر

325/000 ریال
NTC 8D-20

NTC 8D-20
ان تی سی 8 اهم 20 میلی متر

275/000 ریال
NTC 4.7D-13

NTC 4.7D-13
ان تی سی 4.7 اهم 13 میلی متر

80/500 ریال
NTC 502-5

NTC 502-5
ان تی سی 5 کیلو اهم 5 میلی متر

18/900 ریال
NTC 20D-15

NTC 20D-15
ان تی سی 20 اهم 15 میلی متر

68/400 ریال
NTC 8D-11

NTC 8D-11
ان تی سی 8 اهم 11 میلی متر

36/040 ریال
NTC 50D-13

NTC 50D-13
ان تی سی 50 اهم 13 میلی متر

64/856 ریال
NTC 5D-7

NTC 5D-7
ان تی سی 5 اهم 7 میلی متر

15/504 ریال
NTC 220D-3

NTC 220D-3
ان تی سی 220 اهم 3 میلی متر

17/318 ریال
NTC 300D-7

NTC 300D-7
ان تی سی 300 اهم 7 میلی متر

18/002 ریال
NTC 5D-20

NTC 5D-20
ان تی سی 5 اهم 20 میلی متر

75/000 ریال
NTC 503-5

NTC 503-5
ان تی سی 50 کیلو اهم 5 میلی متر

17/200 ریال
NTC 102-5

NTC 102-5
ان تی سی 1 کیلو اهم 5 میلی متر

17/200 ریال
NTC 47D-15

NTC 47D-15
ان تی سی 47 اهم 15 میلی متر

63/100 ریال