خرید مقاومت(Resistance)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت(Resistance)

1634 نوع مقاومت(Resistance) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


VDR 220V-10

VDR 220V-10
وریستور 220 ولت قطر 10 میلیمتر

11/500 ریال
NTC 10D-20

NTC 10D-20
ان تی سی 10 اهم 20 میلی متر

120/000 ریال
RES 7.5R 1/8W

RES 7.5R 1/8W
مقاومت 7.5 اهم 1/8 وات

500 ریال
RES 59K 1/2W

RES 59K 1/2W
مقاومت 59 کیلواهم 1/2 وات

2/500 ریال
RES 140R 1W

RES 140R 1W
مقاومت 140 اهم 1 وات

3/500 ریال
RES 220K 3W

RES 220K 3W
مقاومت 220 کیلواهم 3 وات

7/500 ریال
RES 7.5K 3W

RES 7.5K 3W
مقاومت 7.5 کیلواهم 3 وات

12/000 ریال
RES 510K 1W

RES 510K 1W

3/000 ریال
RES 27R 1/8W

RES 27R 1/8W

500 ریال
RES 300K 1/4W

RES 300K 1/4W

800 ریال
RES 430K 1/4W

RES 430K 1/4W

800 ریال
RES 16.9K 1W 1%

RES 16.9K 1W 1%

2/500 ریال
RES 169K 1/4W 1%

RES 169K 1/4W 1%

1/300 ریال
RES 24K 1/4W

RES 24K 1/4W

800 ریال
RES 18K 1/8W

RES 18K 1/8W

500 ریال
RES 1M 1/8W

RES 1M 1/8W

500 ریال
RES 270R 1/8W

RES 270R 1/8W

500 ریال
RES 200R 1/8W

RES 200R 1/8W

500 ریال
RES 150K 1/8W 1%

RES 150K 1/8W 1%

750 ریال
RES 8.2K 1/4W 1%

RES 8.2K 1/4W 1%

1/000 ریال
RES 240K 1/2W

RES 240K 1/2W

1/500 ریال
RES 43K 1/2W

RES 43K 1/2W

1/500 ریال
RES 6.2K 1/4W

RES 6.2K 1/4W

770 ریال
RES 2.4R 1W 1%

RES 2.4R 1W 1%

2/500 ریال
RES 5.11K 1/8W 1%

RES 5.11K 1/8W 1%

620 ریال
RES 120K 1/8W 1%

RES 120K 1/8W 1%

620 ریال
RES 13K 1/8W 1%

RES 13K 1/8W 1%

620 ریال
RES 1.91K 1/4W 1%

RES 1.91K 1/4W 1%

1/250 ریال
RES 4.32K 1/4W 1%

RES 4.32K 1/4W 1%

1/250 ریال
RES 36.5K 1/8W 1%

RES 36.5K 1/8W 1%

620 ریال
RES 120K 1/2W 1%

RES 120K 1/2W 1%

1/350 ریال
RES 14K 1/8W 1%

RES 14K 1/8W 1%

620 ریال